Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (80)      Nisan (140)      Mart (166)      Şubat (94)

Açıklamalı-Gerekçeli Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Açıklamalı-Gerekçeli Bilgi Edinme Hakkı KanunuSayfa Sayısı
:  
360
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
9758654446

236,00 TLİÇİNDEKİLER Önsöz 3 Kısaltmalar 17 GENEL AÇIKLAMALAR 19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR 1.AMAÇ 45 l.l.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 45 1.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 45 1.3.Açıklamalar 45 lABEHK\\\′nm Yasalaşma Süreci 47 1.4.1.Gerekçe (Hükümet Teklifindeki) 47 1.4.1.l.Genel Gerekçe 47 1.4.1.2.BEHK\\\′nın 1 .Madde Hükümet Gerekçesi 50 1.4.2.TBMM ABUK Raporundaki Genel Değerlendirme 50 1.4.3.TBMM Adalet Komisyonu Raporundaki Değerlendirme 51 1.4.4.TBMM ABUK Metni ve Maddenin Yasalaşması 52 2.KAPSAM 52 2.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 52 2.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 52 2.3.Açıklamalar 53 2.4.BEHK\\\′nm 2. Maddesinin Yasalaşma Süreci 54 3.TANIMLAR 55 3.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 55 3.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 56 3.3.Açıklamalar 56 3.4.BEHK\\\′nm Üçüncü Maddesinin Yasalaşma Süreci 57 3.4.1.Hükümet Teklifinde 3. Madde 57 3.4.2.TBMM ABUK Raporu ve 3. Maddenin Yasalaşması 57 İKİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ l.BİLGİ EDİNME HAKKI 59 l.l.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 59 1.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 59 1.3.Açıklamalar 60 lABEHK\\\′nın 4. Maddesinin Yasalaşma Süreci 62 2.BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 63 2.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 63 2.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddeleri 63 2.2.1.Bilgi Verme Yükümlülüğü Kapsamında Alınacak Tedbirler 63 2.2.2.İhtiyari Olarak Yayımlanabilecek Bilgi veya Belgeler 65 2.2.3.Bilgi Edinme Birimlerinin Oluşturulması 65 2.3.Açıklama 67 2.4.BEHK\\\′nın 5. Maddesinin Yasalaşması 2.4.1.Hükümet Teklifinin Gerekçesi ve Metni 73 2.4.2.TBMM AK Raporundaki Değerlendirme ve Yasalaşma 73 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU l.BAŞVURU USULÜ 75 l.l.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 75 1.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddeleri 75 1.2.1.Başvuru usulü 75 1.2.2.Elektronik Ortamda veya Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılacak Başvurular 77 1.2.3.Özürlüler Tarafından Yapılacak Başvurular 78 1.3.Açıklama 78 1.3.1.Gerçek Kişi Başvuru Sahibi 79 1.3.2.Dilekçenin İçeriği 79 1.3.3.Dilekçeye Yazılacak Diğer Hususlar 79 1.4.BEHK\\\′nın6. Maddesinin Yasalaşma Süreci 83 1.4.1.Hükümet Teklifindeki Metin ve Gerekçesi 83 1.4.2.ABUK Raporundaki Değerlendirme 83 1.4.3.TBMM Genel Kurul Görüşmeleri ve Yasalaşma 84 2.İSTENECEK BİLGİ VE BELGENİN NİTELİĞİ VE GİZLİ BELGELERİ AYIRARAK BİLGİ VERME 85 2.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddeleri 85 2.1.1.İstenecek Bilgi ve Belgenin Niteliği 85 2.1.2.Yayımlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi veya Belgeler 85 2.1.3.Gizli Bilgileri Ayırarak Bilgi veya Belge Verme 86 2.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddeleri 86 2.2.1.İstenecek Bilgi veya Belgelerin Niteliği 86 2.2.2.Yayımlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi veya Belgeler 86 2.2.3.Başvuru Dilekçelerinin Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilmesi 87 2.2.4.Gizli Bilgileri Ayırarak Bilgi veya Belge Verme 88 2.3.Açıklamalar 88 2.3.1.Ayrı ve Özel Bir Çalışma Gerektiren Bilgi ve Belgeler 88 2.3.2.Başka Yerde Bulunan Bilgi ve Belgeler 90 2.3.3.Yayımlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi ve Belgeler 91 2.3.4.Gizlilik Dereceli Belgelerin ve Bilgilerin Ayrılması 92 2.4.BEHK\\\′mn Yedinci Maddesinin Yasalaşma Süreci 93 2.4.1.Hükümet Teklifindeki Gerekçe 93 2.4.2.ABUK Raporu\\\′ndaki Değerlendirme, Metin ve Yasalaşma 94 2.5.BEHK\\\′nm 8. Maddesinin Yasalaşma Süreci 95 2.6.BEHK\\\′mn 9. Maddesinin Yasalaşma Süreci 95 3.BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM 96 3.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 96 3.2.BEHKUY nin İlgili Maddeleri 97 3.2.1.Bilgi ve Belgelere Erişim Usulü 97 3.2.2.Başvuru Ücretleri 98 3.2.3.Yönetmelik Geçici Madde 6- 99 3.3.Açıklamalar 99 3.4.BEHK\\\′nın 10. Maddesinin Yasalaşma Süreci 103 3.4.1.Hükümet Teklifindeki Metin ve Gerekçe 103 3.4.2.ABUK ve AK Raporu\\\′ndaki Değerlendirme ve Yasalaşma 104 4.BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ 105 4.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 105 4.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 105 4.3.Açıklamalar 106 4.4.BEHK\\\′nm 11 Maddesinin Yasalaşma Süreci 108 5.BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI 110 5.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 110 5.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddeleri 110 5.2.1 .Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi 110 5.2.2.Başvuruların cevaplandırılması 111 5.3. Açıklamalar 112 5.3.1.Başka Birimdeki Bilgi veya Belge 112 5.3.2.Başka Kurum ve Kuruluşun Görüşünün Alınması .... 112 5.3.3.Bilgi ve Belgenin birden Fazla Kurum ve Kuruluşu İlgilendirmesi 112 5.4.BEHK\\\′nın 12. Maddesinin Yasalaşma Süreci 114 5.4.1.Hükümet Teklifi Madde Metni ve Gerekçesi 114 5.4.2.ABUK ve AK Raporları\\\′ndaki Değerlendirme ve Yasalaşma 115 6.İTİRAZ USULÜ 115 ö.l.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 115 6.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 116 6.3. Açıklamalar 116 6.4.BEHK\\\′nın 13. Maddesinin Yasalaşma Süreci 124 7.BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU 124 7.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 124 7.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddeleri , 125 7.2.1.Kurul kararlan 125 7.2.2.Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler 126 7.3.Açıklamalar 126 7.4.BEHK\\\′nm 14. Maddesinin Yasalaşma Süreci 143 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI l.YARGI DENETİMİ DIŞINDA KALAN İŞLEMLER 145 l.l.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 145 1.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 145 1.3. Açıklamalar 145 1.3.1.ABUK Raporu\\\′ndaki Değerlendirme ve Değişiklik 146 1.3.2.AK Raporu\\\′ndaki Değerlendirme 147 lABEHK\\\′nm 15. Maddesinin Yasalaşma Süreci 147 2.DEVLET SIRRINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER ... 148 2.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 148 2.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 148 2.3.Açıklamalar 148 2.3.1.Açıklanması Halinde Devlete Zarar Verebilecek Bilgi ve Belgeler 148 2.3.2.Niteliği İtibariyle Devlet Sırrı Olan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler 149 2.4.BEHK\\\′nm 16. Maddesinin Yasalaşma Süreci 150 3.ÜLKENİN EKONOMİK ÇIKARLARINA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER 150 3.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 150 3.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 150 3.3. Açıklamalar 151 3.3.1.Ekonomik Bilgi ve Belgelerin Açıklanması 151 3.3.2.Ekonomik Bilgi ve Belgelerin Zamanından Önce Açıklanması 151 3.4.BEHK\\\′nın 17. Maddesinin Yasalaşma Süreci 152 4.İSTİHBARATA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER 152 4.1.BEHK\\\′mn İlgili Maddesi 152 4.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 152 4.3. Açıklamalar 153 4.3.1.Bilgi Edinme Başvurusunun Bizzat veya Vekille Yapılması 154 4.3.2.Kişilerin Çalışma Hayatı ve Meslek Onuru İle İlgili Bilgi ve Belge Başvurusu 154 4.3.3.Kurum ve Kuruluşların Bilgi Edinme Birimine Başvuru 154 4.4.BEHK\\\′nm 18. Maddesinin Yasalaşma Süreci 155 5.İDARİ SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER 155 5.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 155 5.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 156 5.3. Açıklamalar 156 5.3.1.Özel Hayata Müdahale 157 5.3.2.Görevlilerin Hayatı ve Güvenliği 157 5.3.3.Soruşturmanın Güvenliği 157 5.3.4.Bilgi ve Bilgi Kaynaklarının Sağlanmasındaki Güçlük 157 5.4.BEHK\\\′nın 19. Maddesinin Yasalaşma Süreci 157 6.ADLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER 158 6.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 158 6.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 158 6.3.Açıklamalar 159 6.4.BEHK\\\′nın 20. Maddesinin Yasalaşma Süreci 160 7.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ 160 7.1.BEHK\\\′mn İlgili Maddesi 160 7.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 160 7.3.Açıklamalar 161 7.4.BEHK\\\′nm 21. Maddesinin Yasalaşma Süreci 162 8.HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ 162 8.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 162 8.2.BEHKUY\\\′un İlgli Maddesi 162 8.3. Açıklamalar 162 9.TİCARİ SIR 163 9.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 163 9.2.BEHKUY\\\′un İlgili Maddesi 164 9.3. Açıklamalar 164 10.FİKİR VE SANAT ESERLERİ 166 lO.l.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 166 10.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 166 10.3.Açıklamalar 166 11.KURUM İÇİ DÜZENLEMELER 167 ll.l.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 167 11.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 168 11.3. Açıklamalar 168 HABEHK\\\′mn 25. Maddesinin Yasalaşma Süreci 169 12.KURUM İÇİ GÖRÜŞ, BİLGİ NOTU VE TAVSİYELER 169 12.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 169 12.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 169 12.3.Açıklamalar 170 12.4.BEHK\\\′nın 26. Maddesinin Yasalaşma Süreci 170 13.TAVSİYE VE MÜTALAA TALEPLERİ 171 13.1.BEHK\\\′mn İlgili Maddesi 171 13.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 171 13.3 Açıklamalar 171 14.GİZLİLİĞİ KALDIRILAN BİLGİ VE BELGELER .... 172 14.1.BEHK\\\′mn İlgili Maddesi 172 14.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 172 14.3. Açıklamalar 172 BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER l.CEZA HÜKÜMLERİ 173 ■ l.l.BEHK\\\′nin İlgili Maddesi 173 1.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 173 1.3. Açıklamalar 174 2.RAPOR DÜZENLENMESİ 176 2.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 176 2.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddesi 177 2.3.Açıklamalar 177 2.4.BEHK\\\′nın 30. Maddesinin Yasalaşma Süreci 178 3.YÖNETMELİK 179 3.1.BEHK\\\′mn İlgili Maddesi 179 3.2.BEHKUY\\\′nin İlgili Maddeleri 179 3.2.1.Hukuki dayanak 179 3.2.2. Yürürlük 179 3.3. Açıklamalar 179 4. YÜRÜRLÜK 180 4.1.BEHK\\\′nın İlgili Maddesi 180 4.2.Açıklama 181 5.YÜRÜTME 181 5.1.BEHK\\\′nm İlgili Maddesi 181 5.2.Açıklama 181 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 183 Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri 191 Hükümetin Teklif Ettiği Metin 199 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 207 Adalet Komisyonu Raporu ve Kabul Ettiği Metin 219 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 231 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 311 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar 313 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmdik 315 Genelge 2004/12 337 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 341 Ticari Sırlar Kanun Tasarısı 347 Devlet Sırlar Kanun Tasarısı 353 Kavramlara Göre Arama Cetveli 358