Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi

Açıklamalı - İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama RehberiSayfa Sayısı
:  
994
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053001294

182,52 TL

İmar Davalarında Kanun Yolları (İstinaf ve Temyiz) Eklenmiş
Son Değişiklikler ile Birlikte

İmar Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar
İmar Planları Türleri ve Planlar Arasındaki Hiyerarşi
İmar Planlarının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar
İmar Planlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkileri
Kamuya Ait Taşınmazların Hukuki Durumu
İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler
İfraz, Tevhit, Tescil, Şüyuun İzalesi,
Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon Planları
Yapı, Yapı Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni
Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar, Yıkım
Yıkılacak Derecedeki Tehlikeli Yapılar
İdari Müeyyideler, İmar Para Cezaları Türleri
İmar Kanunu ile İlgili Tam Yargı Davaları
İmar Davalarında Dava Açma Süresi
İmar Planları ile Kamulaştırma Arasındaki İlişki
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili Danıştay Kararları
Kentsel Dönüşüm ve İlgili Yargı Kararları
İmar Kanunuyla İlgili İdari Dava Dilekçeleri Örnekleri
İmar İşlerinde Kanun Yolları: İstinaf ve Temyiz

Açıklamalı- İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi isimli çalışmamızın ilk 4 baskısı büyük ilgi görmüş ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde uygulayıcılara yardımcı bir çalışma niteliği kazanmıştır.
Bu baskıda, öncelikle 6704 sayılı Kanunla 3194 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kitapta ilgili bölümlere işlenmiştir. Sonrasında 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren istinaf kanun yolunun idari yargıda uygulanmaya başlamasıyla birlikte imar davalarında istinaf kanun yoluna ne şekilde başvurulacağı konusunda okuyucuları bilgilendirme amacıyla çalışmamızda yeni bir bölüm oluşturularak bu konudaki temel bilgilere yer verilmiştir.
Danıştay 6. Dairesi ve Danıştay 14. Dairesinin yakın zamanda verdiği içtihatlarına daha fazla yer verilmiştir. Bu nedenle de önceki içtihatların sadece özetlerine yer verilerek yeni içtihatlara daha fazla yer ayrılmaya çalışılmıştır. 5. Baskıda özet ve/veya karar metni (dipnot metni olarak verilen kararlar hariç olmak üzere) verilen toplam mahkeme kararı sayısı 888 adete ulaşmış bulunmaktadır.
Kitabımızın ikinci baskısında uygulayıcıların ve okuyucuların talepleri doğrultusunda örnek dava dilekçelerine yer verilmişti. Bu dava dilekçeleri aslında imar kanununun çeşitli maddeleriyle ilgili olmakla birlikte, uygulamada dava açacaklara da yol gösterici niteliktedir. Bilindiği üzere idari yargılama usulünde yazılı yargılama usulü geçerli olup, zaman zaman dava dilekçelerinin usul kurallarına uygun olarak hazırlanmaması nedeniyle davacıların hak kaybına uğramaları söz konusu olabilmektedir. İşte bu şekilde bir hak kaybının önüne geçmek amacıyla çalışmamızda dava dilekçelerine de yer verilmiştir.
Ayrıca çalışmamızda yeni uygulaması ortaya çıkmaya başlayan aslında tek başına bir çalışma konusu olacak olan Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kentsel Dönüşüm uygulamaları ile ilgili mevzuat hükümleri ile bu konularda verilen yargı kararlarına ayrı başlıklar altında yer verilmişti ve bu konulardaki yeni kararlar ve değişiklikler kitaba işlenmiştir.

 • 5. BASKIYA ÖNSÖZ-V
 • İÇİNDEKİLER-VII
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GENEL HÜKÜMLER
 • 1. AMAÇ-3
 • A. Kanun Metni-3
 • B. Madde Açıklaması-3
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-3
 • 2. KAPSAM-9
 • A. Kanun Metni-9
 • B. Madde Açıklaması-9
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-10
 • 3. GENEL ESAS-12
 • A. Kanun Metni-12
 • B. Madde Açıklaması-12
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-12
 • 4. İSTİSNALAR-23
 • A. Kanun Metni-23
 • B. Madde Açıklaması-23
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-24
 • 5. TANIMLAR-29
 • A. Kanun Metni-29
 • B. Madde Açıklaması-31
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-34
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ ESASLAR
 • 6. PLANLAMA KADEMELERİ-65
 • A. Kanun Metni-65
 • B. Madde Açıklaması-65
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-67
 • 7. HALİHAZIR HARİTA VE İMAR PLANLARI-85
 • A. Kanun Metni-85
 • B. Madde Açıklaması-86
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-87
 • 8. PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI-88
 • A. Kanun Metni-88
 • B. Madde Açıklaması-92
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-97
 • 9. İMAR PLANLARINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ-198
 • A. Kanun Metni-198
 • B. Madde Açıklaması-200
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-202
 • 10. İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ-216
 • A. Kanun Metni-216
 • B. Madde Açıklaması-217
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-217
 • 11. KAMUYA AİT GAYRİMENKULLER-234
 • A. Kanun Metni-234
 • B. Madde Açıklaması-235
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-237
 • 12. CEPHE HATTI-240
 • A. Kanun Metni-240
 • B. Madde Açıklaması-240
 • 13. İMAR PLANLARINDA UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLER-245
 • A. Kanun Metni-245
 • B. Madde Açıklaması-247
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-247
 • 14. İRTİFAK HAKLARI-265
 • A. Kanun Metni-265
 • B. Madde Açıklaması-265
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-266
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
 • 15. İFRAZ VE TEVHİD-267
 • A. Kanun Metni-267
 • B. Madde Açıklaması-267
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-268
 • 16. TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİ-282
 • A. Kanun Metni-282
 • B. Madde Açıklaması-282
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-283
 • 17. KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR-297
 • A. Kanun Metni-297
 • B. Madde Açıklaması-297
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-302
 • 18. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ-307
 • A. Kanun Metni-307
 • B. Madde Açıklaması-309
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-312
 • 19. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ-391
 • A. Kanun Metni-391
 • B. Madde Açıklaması-391
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-392
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR
 • 20. YAPI-395
 • A. Kanun Metni-395
 • B. Madde Açıklaması-395
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-396
 • 21. YAPI RUHSATİYESİ-403
 • A. Kanun Metni-403
 • B. Madde Açıklaması-404
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-405
 • 22. RUHSAT ALMA ŞARTLARI-429
 • A. Kanun Metni-429
 • B. Madde Açıklaması-429
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-430
 • 23. GELİŞTİRME ALANLARINDA YAPI RUHSATI-439
 • A. Kanun Metni-439
 • B. Madde Açıklaması-440
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-442
 • 24. YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK BÜROLARININ KURULUŞU, YETKİ ALANLARI VE SORUMLULUKLARI-451
 • A. Kanun Metni-451
 • B. Açıklama-451
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-453
 • 25. YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK BÜROLARININ SINIFLANDIRILMASI-455
 • 26. KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER İLE SANAYİ TESİSLERİNDE RUHSAT-455
 • A. Kanun Metni-455
 • B. Madde Açıklaması-456
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-457
 • 27. KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR-463
 • A. Kanun Metni (değişik madde 12. 07. 2013-6495 sayılı Kanun, m. 73). 463
 • B. Madde Açıklaması-466
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-467
 • 28. MÜELLİFLİK, FENNİ MESULİYET, ŞANTİYE ŞEFLİĞİ, YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ VE KAYITLAR-482
 • A. Kanun Metni-482
 • B. Madde Açıklaması-484
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-487
 • 29. RUHSAT MÜDDETİ-498
 • A. Kanun Metni-498
 • B. Madde Açıklaması-498
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-499
 • 30. YAPI KULLANMA İZNİ-512
 • A. Kanun Metni-512
 • B. Madde Açıklaması-513
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-514
 • 31. KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ YAPILAR-519
 • A. Kanun Metni-519
 • B. Madde Açıklaması-519
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-520
 • 32. RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR-KAZANILMIŞ HAKLAR SORUNU-525
 • A. Kanun Metni-525
 • B. Madde Açıklama-526
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-528
 • 33. UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR-583
 • A. Kanun Metni-583
 • B. Madde Açıklaması-584
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-585
 • 34. İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE TANZİMİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE MÜKELLEFİYETLER-593
 • A. Kanun Metni-593
 • B. Madde Açıklaması-594
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-595
 • 35. BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASI VE TABİİ ZEMİNİN KAZILMASI-600
 • A. Kanun Metni-600
 • B. Madde Açıklaması-600
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-601
 • 36. KAPICI DAİRELERİ VE SIĞINAKLAR-610
 • A. Kanun Metni-610
 • B. Madde Açıklaması-610
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-611
 • 37. OTOPARKLAR-613
 • A. Kanun Metni-613
 • B. Madde Açıklaması-613
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-614
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 • 38. HALİHAZIR HARİTALARIN, İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI-621
 • A. Kanun Metni-621
 • B. Madde Açıklaması-621
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-621
 • 39. YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR-622
 • A. Kanun Metni-622
 • B. Madde Açıklaması-623
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-623
 • 40. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER-634
 • A. Kanun Metni-634
 • B. Madde Açıklaması-634
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-635
 • 41. ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLERİ-647
 • A. Kanun Metni-647
 • B. Madde Açıklaması-647
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-648
 • 42. İDARİ MÜEYYİDELER-651
 • A. Kanun Metni-651
 • B. Madde Açıklaması-654
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-663
 • 43. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER-739
 • A. Kanun Metni-739
 • B. Madde Açıklaması-740
 • 44. YÖNETMELİK-740
 • A. Kanun Metni-740
 • B. Madde Açıklaması-742
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-743
 • 45. MÜCAVİR ALAN-744
 • A. Kanun Metni-744
 • B. Madde Açıklaması-744
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-747
 • ALTINCI BÖLÜM
 • 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
 • 46. MADDE-753
 • A. Kanun Metni-753
 • B. Madde Açıklaması-753
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-754
 • 47. MADDE-754
 • A. Kanun Metni-754
 • B. Madde Açıklaması-754
 • C. Madde İle İlgili Örnek Yargı Kararları-756
 • 48. MADDE-757
 • A. Kanun Metni-757
 • B. Madde Açıklaması-757
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME
 • EK MADDELER-759
 • GEÇİÇİ MADDELER-761
 • 49. YÜRÜRLÜK-764
 • 50. YÜRÜTME-764
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • 3194 SAYILI YASA İLE İLGİLİ DİĞER İMAR DAVALARI
 • I. İMAR KANUNUYLA İLGİLİ TAM YARGI DAVALARI-765
 • II. İMAR DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ-805
 • A. Kanun Metni-805
 • B. Örnek Yargı Kararları-807
 • III. İMAR PLANLARI VE KAMULAŞTIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VE KONUYLA İLGİLİ YARGI KARARLARI-848
 • IV. -YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-856
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • I. -BELEDİYE KANUNUNDA KENTSEL DÖNÜŞÜM-890
 • II. -6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI-897
 • A. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Genel Esasları-897
 • 1. Rezerv Yapı Alanlarının Tespiti-897
 • 2. Riskli Alanların Tespiti-899
 • 3. Riskli Yapıların Tespiti ve Yıkımı-900
 • 4. Riskli Yapı Tespit Talebi ve Tespite Yetkili Merciler-900
 • 5. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtiraz-901
 • 6. Tasarrufların Kısıtlanması-902
 • 7. -Riskli Yapıların Yıkımı ya da Güçlendirilmesi-903
 • 8. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları-904
 • 9. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî ve Şahsi Hakların Durumu-905
 • 10. Tapusuz veya Kaçak Yapılar-906
 • 11. Bir Parselde Birden Fazla Yapının Bulunması-907
 • 12. -Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlara Konut ve İşyeri Verilmesi-908
 • 13. Yapılacak Yardımlar: Kira ve Faiz Desteği-909
 • B. Dava Açma Hakkı-909
 • 1. Görevli Yargı Yeri-909
 • 2. Dava Açma Süresi-910
 • 3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İvedi Yargılama Usulü-911
 • a. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar-912
 • b. İvedi Yargılama Usulünün Genel Esasları-912
 • 4. İmar Kanunundan Kaynaklı İşlemler ile Kentse Dönüşüm İşlemlerinden Doğan Davalarda Kanun Yolları-914
 • a. -İstinaf-914
 • b. Temyiz-916
 • III. ÖRNEK YARGI KARARLARI-919
 • ONUNCU BÖLÜM
 • ÖRNEK OLAYLARDAN DERLENEN DAVA DİLEKÇELERİ
 •  
 • KAYNAKÇA-993