Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

6335 Sayılı Kanun ile YENİ TTK da Yapılan Değişiklikler ve İşletmeler / Şirketler İçin TTK ya Uyum Takvimi

6335 Sayılı Kanun ile YENİ TTK da Yapılan Değişiklikler ve İşletmeler / Şirketler İçin TTK ya Uyum TakvimiSayfa Sayısı
:  
281
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-750-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ 26.6.2012 tarihli ve 6335 Sayılı Kanun1 ile, 6102 Sayı¬lı (yeni) \\\"Türk Ticaret Kanunu\\\" ile 6103 Sayılı \\\"Türk Ticaret Kanunu\\\′nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun\\\"da (kısaca YürK\\\′da), 1.7.2012\\\′de yürürlüğe girmelerinden hemen önce, sınırlı da olsa, oldukça önemli bazı değişiklikler yapıl¬mıştır. Değişiklikler, kamuoyunda yapılan değerlendirme ve yo¬ğun eleştiriler doğrultusunda gerçekleşmiş, özellikle TOBB öncülüğünde ticaret ve sanayi odaları ile meslek örgütlerinin yakınma ve endişeleri, bu değişikliklere gidilmesinde en büyük etken olmuştur. Aşağıda, 6335 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilen bu değişik¬likler, esasa ve şekle ilişkin olmak üzere iki ana başlık halinde tanıtılacak ve bazı değişiklikler hakkında kısa değerlendirmeler yapılacaktır. ÖNSÖZ 6335 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı (yeni) \′Türk Ticaret Kanunu\" ile 6103 Sayılı \"Türk Ticaret Kanunu\′nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun\"da 1.7.2012\′deki yürürlük tarihlerinden hemen önce, önemli bazı değişiklikler yapmıştır. 6102 ve 6103 Sa¬yılı Kanunlarda, yürürlük tarihi konusunda istisnai düzenlemeler bulunduğu gibi, yeni TTK\′ya uyum için bir takvime bağlanmış hü¬kümler de mevcuttur. Avukatlar ve mali müşavirler yanında, bazı iş adamları da, rehberlik amaçlı bir çalışmaya duydukları gereksi¬nimi dile getirmişlerdir. Esasen, bu değişiklikten kısa bir süre önce yeni kanuna göre yazılmış Ortaklıklar Hukuku kitabımızın güncel-lenebilmesi için de böyle bir hazırlık gerekmekte idi. Biz de, teorik açıklama ve tartışmalara girmeksizin, hem 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikleri tanıtmak, hem de kanun hü¬kümlerinin yürürlük tarihleri ve uyum süreci bakımından önemli hususları kısa kısa ele almak suretiyle böyle bir çalışmanın uygula¬macılara yararlı olabileceğini düşündük. Değişiklik gerekçelerinin anlaşılabilmesi ve 6335 Sayılı Kanunun hazırlık aşamalarının gö¬rülebilmesi bakımından, Tasan metni ve gerekçesi yanında, Ada¬let Komisyonu Raporu ile TBMM. Genel Kurul görüşme tutanak¬ları da kitapçığa eklenmiştir. Bazı hususların gözden geçirilmesi ve tashihlerdeki yardımı için değerli meslekdaşım Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU\′na müteşekkirim. İlgilenenlere ve öğrencilerimize kolaylık sağlaması dileği ile. Mutlukent, 1. 9. 2012. İÇİNDEKİLER I.6335 SAYILI KANUN İLE YENİ TTK′DA VE YÜRÜRLÜK KANUNU ′NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 II.YENİ TTK′DA UYUM AÇISINDAN İŞLETMELER/ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMLİ BAZI TARİHLER ve BU SÜREÇTE YAPILMASI GEREKENLER 33 III.EKLER 61 A.6335 SAYILI KANUN METNİ ( 6353 Sayılı Kanunu′un 64 üncü maddei ile yapılan değişiklik,m.37′ye işlenmiştir )..61 B.TASARI METNİ ,GEREKÇESİ,ve ADALET KOMİSYONU RAPORU 97 C.GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİNE DAİR TUTANAK 191 KAYNAKLAR 282