Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi ( Açıklamalı ve İçtihatlı )

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi ( Açıklamalı ve İçtihatlı )Sayfa Sayısı
:  
944
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9786055373603

255,05 TL

ÖNSÖZ

Vergi Hukuku literatüründe 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah¬sil Usulü Hakkında Kanun üzerine yapılmış çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Esasında ötedenberi aklımda olan fikir 6183 sayılı Kanunun açıklamalarıyla birlikte ama ondan daha ziyade 6183 sayılı Kanunun maddelerine ilişik olarak yüksek mahkeme kararlarının kronolojik sırasıyla içtihatlarını verebilmekti. Vergi hukuku literatüründe vergi icra hukuku olarak ta adlandırılan bu alanda vergi uyuşmazlıkları¬nın önemli bir kısmına tanık olunabilmektedir. Örneğin teminat, ihtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz ve benzeri bir yığın davaya rastlanmaktadır. Bunun dışında İcra ve İflas Kanununun referans alındığı iflas ve konkordato gibi davalar da bulunmaktadır. Yine tahsil dairelerinin davacı sıfatıyla adli mahkemelerde açtığı tasarrufun iptali davalarını da sayabiliriz. Bakıldığın da 6183 sayılı Kanun interdisipliner bir alan olmaktan ötürü komplike bir yapıya sahip bulunmaktadır. Kanaatimce böylesi bir komplike yapıya sahip hukuk alanında yüksek mahkeme kararları çok önem arzetmektedir. Zira bazen 6183 sayılı Kanunun lafzı bu alanda çıkan hukuki uyuşmazlıkları karşılamaya kifayet etmemektedir. Bu sebepten ötürüdür ki bu çalışmada Yargıtay ve Danıştay kararlarına ağırlık verdik. Hatta bazı örnek davalarda davanın içeriğini de isimleri saklayarak verdik. Böylece 6183 sayılı Kanun kapsamında mümkün olduğunca alternatif bir çalışma vermeye gayret ettik. Yararlı olmasını ümit ediyoruz.Bu çalışmamda Kazancı Bilişim Yayınları ve İçtihat Bankasına çok şey borçluyum, çok teşekkür ederim.Yine bu kitabın basımını üstlenen ve bizi mutlu eden On İki Levha Yayınevinin sahibi sayın Erol Öz\′e de çok teşekkür ederim.Yine bu çalışmamı hazırlarken desteklerini benden esirgemeyen eşim Dr. Nurdan Çetin Yerlikaya\′ya da çok teşekkür ederim.

Saygılarımla...
Doç.Dr.Gökhan Kürşat Yerlikaya

18 Haziran 2011/Yalova

İÇİNDEKİLER


Önsöz VII
İçindekiler IX
Kısaltmalar XI
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 1
Tahsilat Genel Tebliğleri 747
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 747
Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 1 882
Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 2 883
Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 3 889
Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 4 894
Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5 897
Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1 898
Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2 900

EK 1: Anayasa Mahkemesi Kararı 903

EK2:Özelgeler 923

Kaynakça 943