x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açıklamalı - İçtihatlı VAKIF KİRA Hukuku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Açıklamalı - İçtihatlı VAKIF KİRA HukukuSayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786051680613

490,00 TL

İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ

 

Bir hukukçu olarak önce Adalet sonra da hukuk ve mevzuattan ayrılmamayı ilke edindiğim meslek hayatımda ; ‘Vakıflar hukuku’

nun artık hukukçuların ilgi alanına girmesi ile hukuk kitabı satılan yerlerde bu konulardaki  eserlerin ayrı bir bölüm oluşturacak

sayıya ulaşması bu işte biraz da olsa katkım olduğunu düşünmek mutluluk vericidir.

Kökleri Vakıf Medeniyetine dayanan ve halen Vakıflar konusunda binlerce uyuşmazlığın dava konusu olduğu ve devam ettiği

hukuk hayatımızda; ecdad yadigarı olan Vakıflar ve hukukunun korunması öncelikle bu dersin hukuk fakültelerinde temel ders

haline gelmesi,bir çok hukuk alanında ihtisas mahkemeleri kurulduğu gibi bu alanda da mahkemeler kurulması ile bu konuda

uzman hukukçulara imkan tanınmasına ihtiyaç göstermektedir.

Vakıflar hukuku konusundaki kitapları basma hususunda gayretli olan Bilge Yayınevi çalışanlarına teşekkürü de borç bilirim.

 

En derin saygılarımla

 

Gökkuşağı 2015                                                    
M.SERHAT YENER

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

 ESKİ HUKUK SİSTEMİMİZDE VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA  VERİLMESİ

 İCARETEYN VE MUKATAA İCARETEYN USULÜ

-İcareteyn mukavelesinin hukuki mahiyeti ve koşulları, halefiyet yolu ile intikal ve zamanaşımı ;

-İcareteyn mukavelesinin unsurları ;

a) Kiralayan ve kiracı (mutasarrıf)

b) Kira süresi ve kira bedeli

c) Tarafların hak ve yükümlülükleri

d) İcareteyn mukavelesinin sona ermesi

GEDİK USULU VE GEDİK SENETLERİ

 
İKİNCİ BÖLÜM
YENİ HUKUK SİSTEMİMİZDE MAZBUT VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA   VERİLMESİ

GENEL OLARAK KİRALAMA İŞLEMLERİ

A)Kira akdi öncesi (İhale öncesi) işlemler

B)Kira akdi  yapılması ;

(a)Kira akdi şekli,

(b)Tarafların hak ve yükümlülükleri,

(c)Kirasüresi ,

(d)Kira bedeli ile ilgili hususlar.

C) Kira ile bağlantılı hususlar ;

a)Kefillik ve Teminat,

b)Güvence parası,

c)Gecikme Zammı ,

d)Alt kira ve Kullanım Hakkının Devri, Ortak alımı ve iş değişikliği

e)Kira ilişkisinin devri,(Sözleşme devri) Sözleşme değişikliği,

f)Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması,

g)Kiralananın yeniden inşası ve Rüçhan hakkı,

h)Kiracının ölüm ve iflası,

ı)Kiralananın sigortası ve vergiler,

D) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Genel İşlem şartları çerçevesinde vakıfların kiralama işlemlerinin genel olarak

değerlendirilmesi;

MAZBUT VAKIF TAŞINMAZ MALLARI TÜRLERİNE GÖRE KİRALAMA YÖNTEMLERİ

1)Mazbut hayrat vakıf  taşınmaz mallarının tahsisi,

2)Vakıf Kültür Varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralanması,  

3)Mazbut  akar vakıf arsa ve arazilerin kiralanması,

4)Mazbut akar vakıf taşınmaz mallarını onarım karşılığı kiralama,Yap-işlet devret, Restore et- işlet devret modeli kiralamalar,

5)Mazbut akar vakıf taşınmaz malları için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 36 ile 54.maddeleri ile

Kiralama Usul ve Esasları çerçevesinde uygulanabilecek  kiralama yöntemleri

MAZBUT VAKIF TAŞINMAZ MALLARINI İLGİLENDİREN KANUNLARIN UYGULAMALARI

MAZBUT VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KİRA AKİTLERİNİN SONA ERMESİ (TAHLİYE),İŞGAL VE ECRİMİSİL

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİLMİŞ YARGITAY KARARLARI