Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Taşınır Mülkiyeti ( TMK. m.762 - 778 Şerhi )

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Taşınır Mülkiyeti ( TMK. m.762 - 778 Şerhi )Sayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-077-8

30,24 TLTaşınır Mülkiyeti başlıklı bu kitap, yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetini düzenleyen kuralları temel alınmak suretiyle, her bir ilgili madde hükmünün şerhedilmesine yönelik hazırlanmıştır. Bu amaçladır ki, şerhe konu mevcut yasal düzenleme sistematiğinden hareketle, Taşınır mülkiyetinin konusu m. 762 başta olmak üzere, Taşınır mülkiyetinin kazanılması başlığı altında, Mülkiyetin nakli ile ilgili Zilyetliğin devri m. 763; genel olarak Mülkiyetin saklı tutulması m. 764 başlığı altında, Taksitle satış m. 765; Hükmen teslim m. 766; Sahiplenme başlığı altında, Sahipsiz şeyler m. 767 ve Sahipsiz duruma gelen hayvanlar m. 768; Bulunmuş eşya başlığı altında Arama ve ilân m. 769, Koruma ve satma m. 770, Mülkiyetin kazanılması ve geri verme m. 771, Define m. 772 ve Bilimsel değeri olan eşya m. 773; Düşen veya sürüklenen şeyler m. 774; İşleme m. 775; Karışma ve birleşme m. 776; Kazandırıcı zamanaşımı m. 777 ve son olarak da taşınır mülkiyetinin kaybedilmesi m. 779 konuları ile sınırlı olarak taşınır eşya mülkiyetini ilgilendiren doktriner görüşler ve yargısal uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. 


Kitabımızın mevcut içerik ve kapsamından da anlaşılacağı üzere, taşınır eşya hukukunun mülkiyet hakkı dışında kalan diğer konular taşınır zilyetliği ve taşınır rehni gibi taşınır mallar üzerinde kurulan sınırlı aynî haklar ayrı bir çalışmanın konusu olarak düşünülmüş olup; şerh edilmeye çalışılan taşınır mülkiyeti hukukunun genel çerçevesini oluşturan yasal kurallarla bağlı kalınmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Taşınır Mülkiyeti


A. Konusu


MADDE 762-1


(I)-Taşınır Mülkiyetinin Türk Medenî Kanunu’ndaki Yeri ve Pozitif Sistematiği-2


(II)-Taşınır Mülkiyetinin Kavramsal İçeriği-5


(III)-Taşınır Mülkiyetinin Konusu-7


1. Taşınır Eşya-7


2. Doğal Güçler-16


B. Kazanılması


I. Mülkiyetin nakli


1. Zilyetliğin devri


MADDE 763-23


(I)-Taşınır Mülkiyetinin Devren Kazanılması-24


1. Borçlandırıcı İşlem-25


2. Tasarrufî İşlem (Zilyetliğin Devri)-26


a)-Zilyetliğin Teslimle Devri (Tradition=Besitzübertragung)-30


b)-Zilyetliğin Teslimsiz Devri Yolları (Traditionssurrogaten)-32


b/1)-Uzun Elden Teslim (longa manu tradito)-33


b/2)-Kısa Elden Teslim (brevi manu tradito; Besitzübertragung kurzer Hand)-34


b/3)-Zilyetliğin Havalesi (die Besitzanweisung; la délégation de la possesion)-35


b/4)-Hükmen Teslim (Besitzauftragung; Constitut possesoire; constitutum possessorium)-39


(II)-Zilyetlik Devredilmeden Taşınır Mülkiyetinin Kazanıldığı Özel Durumlar -41


1. İrsî intikal Yoluyla Mirasın Kazanılması-41


2. Malvarlığının veya İşletmenin Devir Alınması ve İşletmelerin Birleşmesi / Bölünmesi-41


3. İhale Yoluyla Kazanımlar-42


4. Vakıf Tüzel Kişiliğinin Kazanılması-42


(III)-Taşınır Mülkiyetinin Devren Kazanılmasında İyiniyetin Rolü-43


2. Mülkiyetinin saklı tutulması


a. Genel olarak


MADDE 764-47


(I)-Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Tanımı, Kavramsal İçeriği, Şekli ve Konusu-48


1. Tanımı ve Kavramsal İçeriği-48


2. Şekli-50


3. Konusu-52


(II)-Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Kurulması-53


(III)-Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları-57


(IV)-Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Sona Ermesi-60


b. Taksitli satış


MADDE 765-61


(I)-Taksitle Satış Sözleşmeleri-62


1. Türk Borçlar Kanunu’na Özgü Âdi (Olağan) Taksitle Satışlar-63


2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Özgü Özel Tüketim Amaçlı Taksitle Satışlar-65


(II)-Taksitle Satışlarda Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydının İşlevi-67


3. Hükmen teslim


MADDE 766-71


(I)-Hükmen Teslim (Konsititut; Constitut Possessoire; Besitzauftragung) Kavramı-72


(II)-Hükmen Teslim Yoluyla Zilyetlik Devrinin Koşulları-73


II. Sahiplenme


1. Sahipsiz şeyler


MADDE 767-77


(I)-Sahiplenme (Aneignung; Okkupation; l’occupation) Kavramı ve Hukuksal Niteliği-77


(II)-Sahiplenme Yoluyla Mülkiyet Kazanımı İçin Gerekli Koşullar-79


2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar


MADDE 768-83


(I)-Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar (Herrenlos werdende Tiere)-84


(II)-Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanların Hukuksal Konumu-84


III. Bulunmuş eşya


1. Arama ve ilân


MADDE 769-89


(I)-Bulunmuş Eşya (Fund; Choses trouvées;) Kavramı ve Hukuksal Nitelik-90


a)-Kavram-90


b)-Hukuksal Nitelik-92


(II)-Bulunmuş Eşyanın Mülkiyetini Kazanma Koşulları-92


a)-Bulunmuş Eşyanın Yitirilmiş Sahipli Şeylerden Olması-92


b)-Bulunmuş Eşya Üzerindeki Zilyetliğin Tamamen Yitirilmiş Olması-93


c)-Bulan Kişinin Yasal Yüklentilerin Gereklerine Uygun Davranmış Olması-93


2. Koruma ve satma


MADDE 770-95


(I)-Eşyayı Bulanın Hak ve Yükümleri-96


a)-Eşyayı bulunanın hakları -96


a/1)-Uygun Bir Ödül İsteme Hakkı-96


a/2)-Bulunmuş Eşyaya Ait Yapılan Giderlerin Ödenmesini İsteme Hakkı-96


a/3)-Bulunmuş Eşyayı Alıkoyma ve Takas Hakkı-97


b)-Eşyayı Bulanın Yükümleri ve Sorumluluğu-98


b/1)-Bildirme ve Araştırma Yükümü-98


b/2)-Bulunmuş Eşyayı Özenle Koruma Yükümü-100


(II)-Bulunmuş Eşyanın Satılması-101


3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme


MADDE 771-103


(I)-Bulunmuş Şeyin Mülkiyetini Kazanma-104


(II)-Bulunmuş Şeyin Malikine Geri Verilmesi-108


4. Define


MADDE 772-109


(I)-Define (Schatz; Trésor) Kavramı ve Hukuksal Niteliği-110


(II)-Definede Hak Sahibi Olmanın Koşulları-112


a)-Define Konusu Taşınır Şeyin Başka Bir Malın İçerisinde Yer Alması-112


b)-Definenin Kesin Olarak Bir Malikinin Bulunmadığının Anlaşılması-113


c)-Definenin Ekonomik Değer Taşıyan Bir Eşya Olması-113


(III)-Define Mülkiyetinin Aidiyeti Sorunu ve Defineyi Bulanın Hakları-114


a)-Define Mülkiyetinin Aidiyeti Sorunu-114


b)-Defineyi Bulananın Hakları-117


5. Bilimsel değeri olan eşya


MADDE 773-121


(I)-Bilimsel Değeri Olan Eşya (Wissenschaftliche Gegenstande; Objects ayant une valeur scientifique) Kavramı-122


(II)-Bilimsel Değeri Olan Eşyanın Mülkiyeti-124


(III)-Bilimsel Değeri Olan Eşya Bulan Kimsenin Hukuksal Konumu-125


IV. Düşen veya sürüklenen şeyler


MADDE 774-127


(I)-Düşen veya Sürüklenen Şeyler (Züfuhrung; épaves) Kavramı-128


(II)-Düşen veya Sürüklenen Şeylerde Hukuksal Durum ve Sonuçlar-129


V. İşleme


MADDE 775-133


(I)-İşleme (Hukukî Tağyir; Verarbeitung;Umbildung Spécification) Kavramı ve Hukuksal Nitelik-134


(II)-İşleme ya da Değiştirme Sonucu Ortaya Çıkarılan Şeyin Mülkiyetini Aslen Kazanma Koşulları-136


a)-İşleme Eylemi Sonucunda Eşyanın Niteliğinin Değiştirilmiş Olması-136


b)-Emekle İşlenen Şeyin Değerinin Artmış Olması-136


c)-İşleyenin İyi Niyetli Olması-137


d)-İşlemenin Taraflar Arasındaki Bir Hukuksal İlişkiye Dayanmaması-138


(III)-İşlemenin Hüküm ve Sonuçları-139


VI. Karışma ve birleşme


MADDE 776-141


(I)-Karışma ve Birleşme (Vermischung und Verbindung; Adjonction et mélange) Kavramları - Hukuksal Nitelik-142


a)-Karışma (Vermischung=Mélange)-144


b)-Birleşme (Verbindung)-147


c)-Karışma ve Birleşmenin Hukuksal Niteliği-147


(II)-Karışma ve Birleşmenin Hukuksal Sonuçları-148


VII. Kazandırıcı zamanaşımı


MADDE 777-151


(I)-Kazandırıcı Zamanaşımı (Ersitzung; Prescription acquisitive) Kavramı-152


(II)-Taşınır Mülkiyetini Kazandırıcı Zamanaşımının Koşulları -154


a)-Kazandırıcı Zamanaşımı ile Mülkiyet Kazanımına Elverişli Bir Taşınırın ya da Hakkın Bulunması-154


b)-Taşınır Eşya Üzerinde Kurulan Zilyetliğin Aslî Zilyetlik Türünde Olması-155


c)-Aslî Zilyedin, Taşınırın Mülkiyetini Diğer Bir Aslî Kazanım Yoluyla Kazanmamış Olması-156


d)-Aslî Zilyetliğin Beş Yıl Süreyle Devam Ettirilmiş Olması-157


e)-Beş Yıllık Sürenin Davasız ve Aralıksız Geçirilmesi-158


f)-Aslî Zilyedin Beş Yıl Süresince İyiniyetini Korumuş Olması-159


C. Kaybedilmesi


MADDE 778-163


(I)-Taşınır Mülkiyetinin Kaybedilme Sonucunda Sona Ermesi-163


(II)-Sona Ermenin Sonuçları-167


KAYNAKÇA-169