Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (28)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Yasaklama Kararları ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Yasaklama Kararları ve Kararlara Karşı Başvuru YollarıSayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-854-0

74,07 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İdarelerce tesis edilen yasaklama kararlarına karşı iptal davası açılabilmekte ve bu işlemlerin hukuka aykırılığının tespit edilmesi halinde de idarelerin sorumluluğu doğmaktadır. İlgililerin, hukuka uygun olmayan bu kararlar sebebiyle ihlal edilen haklarının tazmini amacıyla açmış oldukları tam yargı davaları sonucunda, idareler aleyhine maddi ve manevi tazminat kararı verilebilmektedir. Bu sebeple, 2886 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen yasaklama kararlarını tüm yönleriyle irdelemeye gayret gösterdiğimiz bu çalışmanın, kararların hukukiliğinin sorgulanmasında kararı tesis eden idareler ile haklarında bu kararların tesis edildiği kişiler için işlevsel olmasına gayret edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda yararlandığımız doktrin görüşleri ile somut uyuşmazlıklar ve bunların nasıl çözümlendiğini kavradığımız yargı kararları ışığında; kanun koyucunun dikkatine sunulmak üzere, 2886 sayılı Kanun'daki kamu ihalelerinden yasaklama kararlarını hükme bağlayan normatif düzenlemeler için öneriler geliştirilmiştir. Hazırlanması sırasında pek çok yazarın eserlerinden akademik kural ve ölçüler içinde yararlanmış olduğumuz bu çalışmanın, idare hukuku ve kamu ihale hukukuna katkı sağlamasını ve yeni eserler için bir kaynak olabilmesini umut ediyoruz.(ÖNSÖZDEN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


KAMU İHALE HUKUKU 


1. 1. KAMU İHALESİNİN TANIMI


1. 2. KAMU İHALE HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ


1. 3. KAMU İHALE HUKUKUNDA YER ALAN KANUNLARIN KAPSAMI


 


İKİNCİ BÖLÜM 


KAMU İHALE HUKUKUNDA YASAKLAMA KARARLARININ İDARİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 


2. 1. KAMU İHALE HUKUKUNDA YASAKLAMA KARARLARININ İDARİ NİTELİĞİ


2. 2. İDARE ORGANININ MAHİYETİ VE KAMU İHALE HUKUKUNDA YASAKLAMA KARARLARININ ÖZELLİKLERİ


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


KAMU İHALE HUKUKUNDA YASAKLAMA KARARLARININ İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 


3. 1. İDARİ İŞLEMLERİN TANIMLANMASI


3. 2. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ


3. 3. TEK TARAFLI İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ


3. 4. BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ


3. 5. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA SEBEP UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR 


4. 1. İDARİ İŞLEMLERDE SEBEP UNSURU


4. 2. YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE SEBEP UNSURU


4. 3. SEBEP UNSURUNDA HUKUKA AYKIRILIKLAR


 


BEŞİNCİ BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA KONU UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR 


5.1. İDARİ İŞLEMLERDE KONU UNSURU


5.2. YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE KONU UNSURU


5.3. KONU UNSURUNDA HUKUKA AYKIRILIKLAR


 


ALTINCI BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA YETKİ UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR 


6.1. İDARİ İŞLEMLERDE YETKİ UNSURU


6.2. YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE YETKİ UNSURU


6.3. YETKİ UNSURUNDA HUKUKA AYKIRILIKLAR


 


YEDİNCİ BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA ŞEKİL UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR 


7.1. İDARİ İŞLEMLERDE ŞEKİL UNSURU


7.2. YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE ŞEKİL UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR


 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA MAKSAT UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIKLAR 


8.1. İDARİ İŞLEMLERDE MAKSAT UNSURU


8.2. YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNDE MAKSAT UNSURU


8.3. MAKSAT UNSURUNDA HUKUKA AYKIRILIKLAR


 


DOKUZUNCU BÖLÜM 


2886 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 


9.1. YASAKLAMA KARARLARINA KARŞI İDARİ BAŞVURU YOLU


9.2. YASAKLAMA KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLU


SONUÇ VE ÖNERİLER


 


 


KAYNAKÇA