Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama (3 Cilt Takım)

2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama (3 Cilt Takım)Sayfa Sayısı
:  
1726
Kitap Ölçüleri
:  
16,24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7622-28-0

200,00 TL

30 Mayıs - 6 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen II. Ceza Hukuku Reformları Kongresinin tebliğler kitabını uzun bir çalışma sonucunda yayınlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayız.İkinci kongrenin konusu "Ceza Hukuku Yaptırımları: Kanunlar ve Uygulama" idi. Bu çerçevede toplam 31 ülkeden konu ile ilgili ülke raporları sunulmuş, Türkiye'deki hemen her hukuk fakültesinden akademisyenler, Anayasa Mahkemesi'nden, Yargıtay'dan, Adalet Bakanlığı'ndan, Adalet Akademisi'nden ve yerel mahkemelerden hâkim ve savcılar ile avukatlar iştirak etmiştir. Kongre'de hem Türk hukukuna ilişkin özgün tebliğlere hem de çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların ülkelerindeki yaptırım sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren ülke raporlarına yer verilmiştir. Çalışmamız kapsamında kongrede sunulan 31 ülke raporu hem gönderilen orijinal dillerinde hem de genç akademisyenlerin katkıları ile yapılan Türkçe çevirileri ile yer almaktadır. Ülke raporları, çevirilerinin yanı sıra gruplar halinde bir değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ülke raporlarında yer verilen bilgiler ayrıca değerlendirilerek benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Bunun yanında Kongrede Türk hukukunda yaptırım ve infaz sistemine ilişkin olarak güncel sorunlara özgülenmiş 11 makale yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER (CİLT I)
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALAR (HAPİS CEZALARI) VE İNFAZI
Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR
KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MADEN
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSAN
ADLÎ PARA CEZASI VE İNFAZI
Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Mustafa ARTUÇ
5237 SAYILI TCK'DA HAPİS CEZALARININ ERTELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Elvan KEÇELİOĞLU
MÜSADERE
Prof. Dr. İbrahim DÜLGER
AKIL HASTALARINA UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Behiye Eker KAZANCI
CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
(INDIVIDUALIZED AND DETERMINATION OF THE PENALTY)
Doç. Dr. Erdal YERDELEN
MAĞDUR-FAİL UZLAŞMASI
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Aytekin İNCEOĞLU
KOŞULLU SALIVERİLME
Veli KAFES
MÜKERRİRLERE VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULARA ÖZGÜ TEDBİRLER
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ
POLAND – COUNTRY REPORT
Wlodzimierz WRÓBEL
Adam WOJTASZYK
Witold ZONTEK
STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN IN ÖSTERREICH
Kurt SCHMOLLER
LANDESBERICHT DEUTSCHLAND
Prof. Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Walter GROPP
CROATIA PENAL LAW SANCTIONS
OUTLINE FOR THE PREPARATION OF COUNTRY REPORTS
Prof. Dr. Sc. Davor DERENČİNOVİĆ
Dr. Sc. Marta DRAGİČEVİĆ PRTENJAČA
COUNTRY REPORT FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA PENAL LAW SANCTIONS
Prof. Dr. Borislav PETROVIĆ
Assoc. Prof. Amila FERHATOVIĆ
PENAL LAW SANCTIONS NATIONAL REPORT ON CANADA
Dr. Nikolai KOVALEV
LANDESBERICHT
TAIWAN
Prof. Dr. Jiuan-YIH WU
PENAL LAW SANCTIONS IN NORWAY
Prof. Dr. Ulf STRIDBECK
RECHTSREGELUNG DER STRAFE UND RECHTSPRAXIS IN GEORGIEN
Prof. Dr. Edisher PHUTKARADZE
CRIMINAL LAW SANCTIONS IN ITALY
Prof. Dr. Renzo ORLANDI
CRIMINAL LAW SANCTIONS IN ITALY
Prof. Dr. Renzo ORLANDI
İÇİNDEKİLER (CİLT II)
NATIONALER BERICHT ÜBER REPUBLIK BULGARIEN SANKTIONEN NACH DEN BESTIMMUNGEN DES BULGARISCHEN STRAFRECHTES
Prof. Dr. Lazar GRUEV
Dr. Dorotea KEHAYOVA
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT: UNITED STATES OF AMERICA
Prof. Dr. Stephen C. THAMAN
Lauren GRAHAM
COUNTRY REPORT OF PENAL LAW SANCTIONS IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Prof. Shizhou WANG
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT: SOUTH AFRICA
Prof. Dr. Gerhard KEMP
COUNTRY REPORT: PENAL LAW SANCTIONS IN HONG KONG (HKSAR)
Assist. Prof. Dr. Andra le Roux-KEMP
PENAL LAW SANCTIONS AN OUTLINE OF COUNTRY REPORT OF KOREA
Prof. Dr. Byung-SUN CHO
PENAL LAW SANCTIONS HUNGARY - COUNTRY REPORT
Prof. Dr. Zsolt SZOMORA
Prof. Dr. Krisztina KARSAI
PENAL LAW SANCTIONS AN OUTLINE FOR THE PREPARATION OF COUNTRY REPORTS
Rahmdel MANSOOR
PENAL LAW SANCTİONS TUNISIA REPORT
Prof. Dr. Ridha MEZGHANI
PENAL LAW SANCTIONS IN UKRAINE
Svitlana KHYLIUK
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT SLOVENIA
Dr. Damjan KOROŠEC
REPORT ON CRIMINAL SANCTIONS IN FORCE IN THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY
Gaston CHAVES
PENAL LAW SANCTIONS IN ROMANIA
Cristian Dumitru MIHES
PENAL (CRIMINAL) LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT - ROMANIA
Ph. D. Mihai DUNEA
Alexandru IOAN CUZA
PENAL LAW SANCTIONS MEXICO
Pablo HERNANDEZ
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORTS: MALAYSIA
Zainal A. AYUB
Zuryati M. YUSOFF
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT: PAKISTAN
Asst. Prof. Ataullah Khan MAHMOOD
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT – BRAZIL
Prof. Dr. Fabio Roberto D'AVILA
Prof. Raquel SCALCON
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT: RUSSIAN FEDERATION
Dr. Gleb BOGUSH
Penal Law SanctIons – AustralIa Penal Law SanctIons Country Report: AUSTRALIA
Prof. Dr. Jeremy GANS
PENAL LAW SANCTIONS COUNTRY REPORT: JAPAN
Prof. Dr. Miki HIRANO
REVIEW OF COUNTRY REPORTS
(Poland, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Norway, India and Canada)
Asst. Prof. Dr. Selman DURSUN
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Portugal, Uruguay, Mexico)
Res. Assist. Havva Begüm TOKGÖZ
Res. Assist. İpek ALTINSABAN
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (China, Hong Kong, Korea)
Res. Assist. İpek ALTINSABAN
ÜLKE RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(ÇİN HALK CUMHURİYETİ, KORE CUMHURİYETİ, MACARİSTAN, UKRAYNA VE HONG KONG ÖZEL YÖNETİMİ)
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Iran and Tunisia)
Res. Assist. Gözde İBİCİOĞLU
DIE BEWERTUNG DEN LANDESBERICHTEN (Georgien, Bulgarien)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ömer Metehan AYNURAL
REVIEW OF COUNTRY REPORTS(Slovenia, Romania, Brazil, Russian Federation)
Res. Assist. Esra DİKMEN
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Hungary, Italy and Ukraine)
Res. Assist. Büşra ÖZÇELİK
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Malaysia, Pakistan)
Res. Asst. Esra DİKMEN
REVIEW OF COUNTRY REPORTS (United States of America, South Africa, Japan)
Res. Assist. Havva Begüm TOKGÖZ
DIE BEWERTUNG DEN LANDESBERICHTEN (Deutschland, Österreich und Taiwan)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ömer Metehan AYNURAL
İÇİNDEKİLER (CİLT III)
POLONYA – ÜLKE RAPORU
Wlodzimierz WRÓBEL
Adam WOJTASZYK
Witold ZONTEK
(Çev.: Öğr. Gör. Gülşah KORKUSUZ)
AVUSTURYA'DA CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR
Prof. Dr. Kurt SCHMOLLER
(Çev: Arş. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU)
ALMANYA ÜLKE RAPORU
Prof. Dr. Dr. h. c. Walter GROPP
(Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜNE)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU
Prof.Dr. Borislav PETROVIĆ
Doç. Dr. Amila FERHATOVIĆ
(Çev: Arş. Gör. M. Buhari ÇETİNKAYA)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI KANADA ULUSAL RAPORU
Dr. Nikolai KOVALEV
(Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MADEN)
ÜLKE RAPORU TAYVAN
Prof. Dr. Jiuan-YİH WU
(Çev: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed DEMİREL)
NORVEÇ CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Prof. Dr. Ulf STRIDBECK
(Çev.: Öğr. Gör. Fatma Betül ŞEKER )
GÜRCİSTAN'DA CEZANIN HUKUKİ DÜZENLEMESİ VE UYGULAMASI
Prof. Dr. Edisher PHUTKARADZE
(Çev: Arş. Gör. Büşra DEMİRAL BAKIRMAN)
İTALYA'DA CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Prof. Dr. Renzo ORLANDI
(Çev.: Öğr. Gör. Tülay Kitapçıoğlu YÜKSEL)
İTALYA'DA CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Prof. Dr. Renzo ORLANDI
(Çev.: Öğr. Gör. Tülay Kitapçıoğlu YÜKSEL)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Prof. Dr. Stephen C. THAMAN
Lauren GRAHAM
(Çev: Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ
Mehmet Ülgen GENÇ)
ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU
Prof. Dr. Shizhou WANG
(Çev: Arş. Gör. Muhammed Hasan KAYA
Arş. Gör. Yiğit YENİYETİŞME)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: GÜNEY AFRİKA
Prof. Dr. Gerhard KEMP
(Çev: Arş. Gör. Eylem BAŞ)
ÜLKE RAPORU: HONG KONG CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR (HKSAR)
Dr. Andra le Roux-KEMP
(Çev: Arş. Gör. Büşra ÖZÇELİK)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI GÜNEY KORE ÜLKE RAPORU
Prof. Dr. Byung-Sun CHO
(Çev: Arş. Gör. Havva Begüm TOKGÖZ)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI MACARISTAN-ÜLKE RAPORU
Assoc. Prof. Dr. Zsolt SZOMORA
Prof. Dr. Krisztina KARSAI
(Çev.: Arş. Gör. Gizem Kübra ÖZEN AYKUTALP)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK ŞABLON
Asst. Prof. Dr. Rahmdel MANSOOR
(Çev: Arş. Gör. Esra DİKMEN)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI TUNUS RAPORU
Prof. Dr. Ridha MEZGHANI
(Çev. Arş. Gör. Kübra TUNÇ )
UKRAYNA'DA CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Svitlana KHYLIUK
(Çev.: Arş. Gör. Saliha Merve KAYA)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI SLOVENYA ÜLKE RAPORU
Dr. Damjan KOROŠEC
(Çev.: Arş. Gör. Muhammed KAHVECI)
URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN CEZA YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN RAPOR
Gaston CHAVES
(Çev: Arş. Gör. Dr. Tuba Kelep PEKMEZ)
ROMANYA'DAKİ CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI
Cristian Dumitru MIHES
(Çev: Arş. Gör. Gözde İBİCİOĞLU)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU – ROMANYA
Ph. D. Mihai DUNEA
(Çev: Arş. Gör. İpek ALTINSABAN
Arş. Gör. Muhammed KAHVECİ
Arş. Gör. M. Hasan KAYA
Arş. Gör. Yiğit YENİYETİŞME)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI MEKSİKA
Pablo HERNANDEZ
(Çev: Arş. Gör. Ömer Metehan AYNURAL)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: MALEZYA
Zainal A. AYUB
Zuryati M. YUSOFF
(Çev: Arş. Gör. Dr. Tuba Kelep PEKMEZ)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI PAKİSTAN ÜLKE RAPORU
Ataullah Khan MAHMOOD
(Çev.: Arş. Gör. Cafer Erdem UMUDUM)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI BREZİLYA ÜLKE RAPORU
Prof. Dr. Fabio Roberto D'AVİLA
Prof. Raquel SCALCON
(Çev: Öğr. Gör. Buket ABANOZ)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: RUSYA FEDERASYONU
Dr. Gleb BOGUSH
(Çev: Arş. Gör. Dr. Melik KARTAL)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI – AVUSTRALYA CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: AVUSTRALYA
Prof. Dr. Jeremy GANS
(Çev: Arş. Gör. Z. Özlem Ersoy YILMAZ)
CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORU: JAPONYA
Prof. Dr. Miki HİRANO
(Çev. Arş. Gör. Muhammed KAHVECİ)