Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (25)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

100 Soruda 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

100 Soruda 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para CezalarıSayfa Sayısı
:  
250
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-02-2627-4

30,00 TL

100 SORUDA 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

 

Neşe IŞIK (YMM /E. Vergi Başmüfettişi)

Mustafa DÜNDAR (YMM /E. Vergi Başmüfettişi)

 
 - İdari Para Cezası ve Çevre Kanunundaki Cezaların Kapsamı


 - Çevre Kanunu Uyarınca Ceza Kesmeye Yetkililer


 - Kesilen Cezaların Tebliğ Usulleri


 - Tebliğ Edilen Cezalara karşı Başvurulacak Kanun Yolları


 - Cezaların Vadesi ve Kesinleşmesi


 - Vergi Dairesi İşlemleri


 - Ceza Kesme ve Ceza Tahsil Zamanaşımı Süreleri


 - Ödenen Cezaların Vergi Kanunları Muhasebeleştirilmesi


 - Çevre Cezaları ile İlgili Diğer Hususlar

 

İçindekiler

Sunuş

Birinci Bölüm İDARİ PARA CEZASI VE ÇEVRE KANUNUNDAKİ CEZALARIN KAPSAMI

17

17

2 İDARİ PARA CEZALARININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1 İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

    ANAYASANIN SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLARI, ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI AÇISINDAN GEÇERLİ MİDİR ?              19
    ÇEVRE KANUNU İLE KABAHATLER KANUNUNUN ÇATIŞMASI DURUMUNDA HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR?           21
    "KABAHATLER KANUNU" İLE "ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAFSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNİN ÇATIŞMASI DURUMUNDA HANGİ HÜKÜMLER UYGULANACAKTIR?  22
    2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA YER ALAN İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR VE CEZA TUTARLARI NELERDİR?    23
    2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA YER ALAN İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALARA İLİŞKİN FİİLERİN TEKRARI (TEKERRÜRÜ) HALİNDE UYGULANACAK CEZA TUTARLARI NELERDİR?                32
    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA İDARÎ PARA CEZASI VERME

YETKİSİNE SAHİP BİRİMLER HANGİSİDİR ?  36

    YETKİ DEVRİ NEDİR?  38
    YETKİ DEVRİNDEN SONRA, YETKİ DEVREDEN KURUM CEZA KESEBİLİR Mİ?    39

İ.              YETKİ DEVRİ YAPILMAYAN KURUM VEYA KURULUŞLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARA İSTİNADEN İDARİ YAPTIRIM

KARARI VERİLİR Mİ?  40

    DENETİMLER SONUCUNDA TESPİT EDİLEN İHLALLERLE İLGİLİ OLARAK,

FİİLLERİ İŞLEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER NEDİR?     41

 

    DENETİMLER SONUCUNDA DÜZENLENEN ÇEVRE DENETİM TUTANAĞI

HANGİ BİLGİLERİ İÇERMEK ZORUNDADIR?     42

    GEMİLERİN İHLAL TESPİTİ DURUMUNDA DÜZENLENEN TESPİT

TUTANAĞI HANGİ BİLGİLERİ İÇERİR?               45

    İDARİ YAPTIRIM KARARINDA YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER NELERDİR?          47
    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN CEZALARA İŞTİRAK EDENLERE DE

CEZA KESİLEBİLİR Mİ?         50

    İDARİ YAPTIRIM KARARINA İLİŞKİN TUTANAK TARİHİ İLE İDARİ YAPTIRIM KARAR TARİHİNİN FARKLI YILLARDA OLMASI DURUMUNDA HANGİ YILIN

CEZA MİKTARI UYGULANIR ?                           50

    İDARE PARA CEZALARI NEDENİYLE HANGİ DURUMDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALIDIR?                52
    İDARİ YAPTIRIM KARARI GERİ ALINARAK, YENİDEN İŞLEM

TESİS EDİLEBİLİR Mİ?                           55

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN FİİLLERİN CEZA HUKUKU KARŞISINDAKİ DURUMU NEDİR?                                     58

İkinci Bölüm TEBLİĞ USULLERİ

İ.              İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİĞİNDE HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR?     61

    İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİĞ USULLERİ NEDİR?         62
    ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL EDİNİLİR?                                          66
    ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU ŞİRKETLER HANGİLERİDİR ?               67
    İSTEĞE BAĞLI OLARAK ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT YAPILMASINDAN KİMLER YARARLANIR?      68
    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN ELEKTRONİK TEBLİGAT

NASIL YAPILACAKTIR?        69

    MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLME USULLERİ NELERDİR?      70

 

    ELEKTRONİK TEBLİGAT HİZMETİ KULLANIMA KAPATILABİLİR Mİ?       71
    İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGAT ESASLARI NELERDİR?         72
    TEBLİĞ EVRAKI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER NELERDİR?              73
    TEBLİGAT HANGİ ADRESE YAPILMALIDIR?            73
    İDARİ YAPTIRIM KARARLARI BİLİNEN ADRESTEN BAŞKA YERDE TEBLİĞ

EDİLİR Mİ ?              75

    VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASININ USUL VE ESASLARI NELERDİR?         76
    ANONİM ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİ KİMDİR? 78
    LİMİTED ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİ KİMDİR? 79

İ.              KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT YAPILMASININ USUL VE ESASLARI NELERDİR?    79

    TÜZEL KİŞİLERDE VE TİCARİ İŞLETMELERDE TEBLİGAT KİME YAPILIR?                80
    ER VE ERBAŞLARA, DİĞER ASKERİ ŞAHISLARA VE SEFERDE ASKERİ ŞAHISLARA YAPILACAK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARI NELERDİR?       82
    AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE VEYA KOMŞUYA TEBLİGAT YAPILABİLİR Mİ?   82
    OTEL, HASTANE, FABRİKA VE OKUL GİBİ YERLERDE TEBLİGAT NASIL YAPILIR? 83
    TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT NASIL YAPILIR?      83
    MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN

SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI DURUMUNDA TEBLİGAT NASIL YAPILIR?                84

    TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA İLE ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESTE BULUNAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

NEDİR?     85

    MUHATAP YERİNE TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLERDE YAŞ VE EHLİYET ŞARTI ARANIR MI?   86
    TEBLİĞ EVRAKINI İMZA EDEMEYECEK DURUMDA OLMAK NEDİR?         87
    YABANCI ÜLKELERDE BULUNANLARA TEBLİGAT NASIL YAPILIR?       87
    YABANCI ÜLKELERDE YAPILACAK TEBLİĞ EVRAKININ DÜZENLENMESİ VE TERCÜME EDİLMESİ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?             88

 

    YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARA TEBLİGAT NASIL YAPILIR?          89
    YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞI OLANLARA TEBLİGAT NASIL YAPILIR? 90
    İLANEN TEBLİGAT HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?               91
    İLANEN TEBLİGATIN USUL VE ESASLARI NELERDİR?             91
    USULÜNE AYKIRI TEBLİĞ YAPILMASININ HUKUKSAL SONUÇLARI NELERDİR? 93
    GECE VAKTİ VE TATİL GÜNLERİ TEBLİGAT YAPILIR MI?       93
    İDARİ TEBLİGATIN KAPSAMI NEDİR?      93

Üçüncü Bölüm KANUN YOLLARI

    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI

HANGİ MAHKEMEDE DAVA AÇILIR VE AÇMA SÜRESİ NEDİR ?               95

İ.              İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİ UZATAN SEBEPLER VAR MIDIR?            98

    MAHKEMELERİN ÇALIŞMAYA ARA VERME SÜRESİNİN (20 Temmuz - 31 Ağustos) DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ VAR MIDIR?          102
    İDARİ YAPTIRIM KARARINA KARŞI AÇILAN DAVADAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ? 103

Dördüncü Bölüm CEZALARIN KESİNLEŞMESİ VE ZAMANAŞIMI

    İDARİ YAPTIRIM KARARI HANGİ AŞAMADA KESİNLEŞİR?        109
    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINA DAVA AÇILMASI HALİNDE YARGI AŞAMALARI NELERDİR?               111
    İDARİ YAPTIRIM KARARI KESİNLEŞMEDEN VERGİ DAİRESİNE DE GÖNDERİLİR Mİ?                114
    İDARİ PARA CEZALARINDA SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?                114
    İDARİ PARA CEZALARINDA YERİNE GETİRME (TAHSİL) ZAMANAŞIMI

SÜRESİ NEDİR?         117

    KABAHATİ OLUŞTURAN FİİLİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLUŞTURMASI

HALİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?   119

 

Beşinci Bölüm CEZALABIN TAHSİL USULÜ VE ESASLARI

    İDARÎ PARA CEZALARININ ÖDEME SÜRESİ NEDİR? 121
    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARÎ PARA CEZALARINDA "İNDİRİM UYGULAMASI" VE "TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI" NE ANLAMA GELMEKTEDİR?       122
    "TAKSİTLENDİRME UYGULAMASININ İDAREDEN TALEP EDİLMESİ,

İDARENİN TAKSİTLENDİRMEYİ KABUL ETMESİ VE İLKTAKSİDİN

YATIRILMASI KAÇ GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR?     124

    "TAKSİTLENDİRME UYGULAMASINDA TAKSİT SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ NASIL YAPILIR?                126
    "TAKSİTLENDİRME UYGULAMASINDAN YARARLANANLARIN DAVA

AÇMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRME GEÇERSİZ SAYILACAK MIDIR?       127

    DAVA AÇILMIŞ OLMASI İDARECE VERİLEN CEZANIN TAHSİLİNİ DURDURUR

MU?         129

    GEMİLERE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARININ ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ NEDİR?             133
    GEMİLERE VERİLECEK İDARİ PARA CEZASININ KARASULARI İÇERİSİNDE/

DIŞINDA OLMASI HALİNDE İDARÎ PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMLER NELERDİR? 135

İ.              GEMİLERE EK SÜRE VERİLMESİ VEYA SÜRE VERİLMEMESİ HANGİ DURUMLARDA SÖZ KONUSUDUR?   135

    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMEDEN ÖNCE (İDARİ YAPTIRIM KARARININ İLGİLİSİNE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE) ÖDEME YERİ NERESİDİR?         136
    İDARİ PARA CEZALARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA (İDARİ YAPTIRIM KARARININ İLGİLİYE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜNLÜK SÜRENİN BİTMESİNDEN SONRA) NEREYE ÖDENECEKTİR?      137
    İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURULAN YARGILAMA AŞAMALARININ SON BULMASI HALİNDE İDARİ PARA CEZASININ ÖDEME

YERİ NERESİDİR?      138

    İDARİ PARA CEZASI HERHANGİ BİR VERGİ DAİRESİNE ÖDENEBİLİR Mİ?               139
    İDARİ PARA CEZALARI KESİNLEŞTİKTEN VE VADESİ GEÇTİKTEN SONRA HERHANGİ BİR BANKAYA YATIRILABİLİR Mİ?      139
    İDARİ PARA CEZALARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA ÇEKLE ÖDENEBİLİR Mİ?              141

 

Altıncı Bölüm VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ VADESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İZLENECEK YOL NEDİR?               143
    VERGİ DAİRELERİNE GÖNDERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?   144
    VERGİ DAİRESİNCE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİ NASIL TEBLİĞ EDİLİR?                146
    VERGİ DAİRESİNCE TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNİ ALAN İLGİLİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?       147
    KESİNLEŞEN VE ÖDENMEYEN İDARİ PARA CEZASININ VERGİ DAİRESİNE İNTİKAL ETMESİ SONUCUNDA VERGİ DAİRESİNCE; HANGİ AŞAMADA HACİZ İŞLEMLERİNİ BAŞLATILACAKTIR?           149
    KESİNLEŞEN VE ÖDENMEYEN İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ HANGİ MAL VE HAKLARI HACZEDEBİLİR ?            150
    İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN ALACAK VE HAKLARI HACZEDİLEBILİR Mİ?         150
    ÖDENMEYEN İDARİ PARA CEZASI NEDENİYLE İLGİLİNİN BANKA HESABINA HACİZ YAPILABİLİR Mİ?                                 154

İ.              ÖDENMEYEN İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE VERGİ DAİRELERİNCE

EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?      156

    6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

HÜKÜMLERİ İDARİ PARA CEZALARI İÇİN UYGULANIR MI?     159

906183 SAYILI KANUNDA YER ALAN ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ

(DURMASI) HÜKÜMLERİ İDARİ PARA CEZALARI İÇİN UYGULANIR MI?   161

    İLGİLİ KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZALARI İÇİN TECİL TALEP EDEBİLİR Mİ?        161
    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN CEZALARA GECİKME ZAMMI UYGULANIR MI?            166
    SÜRESİNDE ÖDENEN VE DAVA KONUSU EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA, İADE EDİLMESİNİN USUL VE ESASLARI NELERDİR?              167
    ÖLÜM HALİNDE İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?           169

 

    İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU NEDİR?              171
    İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU NEDİR?           173

Yedinci Bölüm ÇEVRE CEZALARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

    ÇEVRE KANUNU UYARINCA KESİLEN CEZALAR GELİR VE KURUMLAR

VERGİSİ KANUNU UYARINCA KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLİR Mİ ?             175

    İDARİ PARA CEZASININ MUHASEBELEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?            177

Sekizinci Bölüm ÇEVRE CEZALARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

    SÜRESİNDE ÖDENEN VE DAVA KONUSU EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA, ASIL ALACAK DIŞINDA ÇEVRE

VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN FAİZ TALEP EDİLİR Mİ?      181

    İDARİ PARA CEZALARININ HEM KABAHAT HEMDE SUÇ OLMASI DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASI MI KESİLECEK YA DA SADECE CEZAİ MÜEYYİDE Mİ UYGULANACAK?     183

EK SORU: ELEKTRİK ÜRETİM AŞ VEYA BAĞLI ORTAKLIK, İŞTİRAK, İŞLETME VE İŞLETME BİRİMLERİ İLE VARLIKLARINA VE 4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULACAK KAMU ÜRETİM ŞİRKETLERİNE,

BUNLARIN ÖZELLEŞTİRİLMELERİ HÂLİNDE DE GEÇERLİ OLMAK ÇEVRE KANUNU UYARINCA CEZA KESİLİR Mİ? 185

EKLER                                     187

Ek-1                                        240

Ek-2        242

Ek-3        244

Ek-4        246