Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116)

Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116)Sayfa Sayısı
:  
221
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7909-19-0

65,00 TL


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞA DAİR GENEL HUSUSLAR 


I. GENEL OLARAK


II. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ


III. GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL FAKTÖRLER


IV. HUKUKİ ESASLARI


A. Doktrinde ileri sürülen çeşitli görüşler


B. Görüşümüz


V. TARİHSEL GELİŞİMİ


A. Eski Hukuk Sistemleri


B. Yeni Hukuk Sistemleri


İKİNCİ BÖLÜM 


YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN KAVRAMLAR 


I. BORÇLU


A. Borçlunun Tanımı


B. Borçlu ve Benzer Kavramlar Arasındaki İlişki


II. YARDIMCI KİŞİ


A. Yardımcı Kişinin Tanımı


B. Yardımcı Kişinin Türleri


C. Yardımcı Kişi ve Benzer Kavramlar Arasındaki İlişki


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 


I. BORÇLU İLE ZARAR GÖREN KİŞİ ARASINDA BİR BORÇ İLİŞKİSİNİN VARLIĞI


A. Borç İlişkisinin Kaynakları


B. Borç İlişkisinin İçerdiği Yükümlülükler


II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORCUN İFASININ VEYA BİR BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKKIN KULLANILMASININ YARDIMCI KİŞİYE BIRAKILMASI


A. Yardımcı Kişinin Borcun İfasına veya Hakkın Kullanımına Fiilen Katılmış Olması


B. Borçlunun Yardımcı Kişinin Borcun İfasına veya Hakkın Kullanılmasına Katılmasına Rıza Göstermesi


III. YARDIMCI KİŞİNİN BORCA AYKIRI BİR DAVRANIŞLA DİĞER TARAFA ZARAR VERMESİ


IV. FARAZİ KUSUR


A. Yardımcı Kişinin Kusurlu Olması Gerektiğini Savunan Görüş


B. Kusursuz Sorumluluk Görüşü


C. Borçlunun Farazi Kusurunun Bulunması Gerektiğini Savunan Görüş


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI 


I. BORÇLUNUN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ


A. Genel Olarak


B. Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi


C. Zamanaşımı


II. YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA TAMAMEN KALDIRILMASI


A. Genel Olarak Sorumsuzluk Anlaşmaları


B. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu Sınırlandıran veya Tamamen Ortadan Kaldıran Anlaşmalar


III. SORUMLULUK VE RÜCU İLİŞKİSİ


A. Borçlu İle Zarara Uğrayan Alacaklı Arasındaki Sorumluluk İlişkisi


B. Yardımcı Kişi İle Zarara Uğrayan Alacaklı Arasındaki Sorumluluk İlişkisi


C. Borçlu İle Yardımcı Kişi Arasındaki Rücu İlişkisi


D. Müteselsil Borçluların Müşterek Bir Yardımcı Kişiden Dolayı Sorumluluğu


SONUÇ VE ÖNERİLER


KAYNAKÇA