Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Viyana Satım Sözleşmesi'nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma

Viyana Satım Sözleşmesi'nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan KurtulmaSayfa Sayısı
:  
175
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7542-91-5

35,00 TL


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAN KURTULMANIN TARİHİ GELİŞİMİ, ULUSLARARASI METİNLERDEKİ DURUM VE CISG SİSTEMATİĞİ 


§ 1. CISG m.79 HÜKMÜNÜN OLUŞUM SÜRECİ 


I. Mukayeseli Hukuk Açısından Genel Olarak İfanın İmkansızlaşması ve İfa Güçlüğü Halleri


II. Uluslararası Metinlerde İfa Engelleri


III. Antlaşma'nın Yorumlanmasında 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin Yeri


§ 2. ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK METİNLERİNDE CISG m. 79 BENZERİ DÜZENLEMELER


I. UNIDROIT İlkeleri: m. 7.1.7 (Force Majeure) ve m. 6.2.2 (Hardship) 


II. PECL m. 8:108 ve m. 6:111, DCFR m. III 3:104 m. ve III 1:110 


III. ICC 2003 Model Force Majeure ve Hardship Klozları (Model Klozlar) 


§ 3. CISG m. 79 HÜKMÜNÜN ANTLAŞMA SİSTEMATİĞİNDEKİ YERİ VE BAZI MADDELERLE İLİŞKİSİ


I. CISG m. 79 Hükmünün Düzenlenme Yeri


II. Tazminat Talebi Hakkının Düzenlenmesi


III. CISG m. 6 İle İlişkisi: Taraflarca Düzenlenen Sorumsuzluk Kayıtları 


IV. CISG m. 28 İle İlişkisi: Aynen İfa Talebine Etki


V. CISG m. 80 İle İlişkisi: Alacaklı Tarafın Sebep Olduğu Borca Aykırılık


VI. CISG m. 50 ile İlişkisi: Bedel İndirimi


İKİNCİ BÖLÜM 


CISG m. 79 HÜKMÜNÜN SINIRLARI 


§ 4. CISG m. 79 HÜKMÜNÜN KAPSAMI


I. Borca Aykırı Davranışın Tipi Yönünden CISG m. 79'un Kapsamı


II. Aykırı Davranılan Borcun Tipi Yönünden CISG m. 79'un Kapsamı


§ 5. CISG m. 79 HÜKMÜNÜN KAPSAMA ALANINA DAİR BAZI TARTIŞMALI HALLER 


I. Sözleşmeye Uygun Malların Verilmemesi Durumunu Kapsaması 


II. Hardship ve CISG


III. CISG'de Yeniden Müzakere Yükümlülüğü


IV. CISG'de Sözleşmenin Kazai Olarak Uyarlanması


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


CISG m. 79 HÜKMÜNDE DÜZENLENEN HUKUKİ SONUÇLAR 


§ 6. CISG m. 79 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ŞARTLARI


I. İfa Engelinin Kontrol Dışı Gerçekleşmesi


II. İfa Engelinin Öngörülemez Olması


III. İfa Engelinin ve Sonuçlarının Önlenemez veya Aşılamaz Olması 


IV. İfa Edememe Hali İle İfa Engeli Arasında İlliyet Bağı Olması 


V. Kusurun Etkisi


VI. İspat Yükü


§ 7. BORÇLUNUN SORUMLULUKTAN KURTULMASI VE ALACAKLININ SEÇİMLİK HAKLARININ DURUMU 


I. Borçlunun İfa Engeli Sayesinde Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması


II. Diğer Sözleşmesel Hakların İfa Engeli Karşısındaki Durumu


§ 8. CISG m. 79 HÜKMÜNE İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR


I. Borçlunun Üçüncü Kişi Nezdinde Gerçekleşen İfa Engeli Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulması Hali (CISG m. 79/II)


II. İfa Engelinin Geçici Süre İçin Varlık Göstermesinin Sonuçları


III. Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirimdeki Gecikmeden Doğan Zarardan Sorumluluk


IV. Kısmi İfa Engelleri 


SONUÇ


KAYNAKÇA