Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat

Temel Ceza Kanunları ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1032
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750263286

95,00 TL


"Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlemesinin onaltıncı baskısında; 24.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun, 24.12.2019 tarih ve 7196 sayılı Kanun, 15.04.2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun, 11.07.2020 tarih ve 7249 sayılı Kanun, 22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanun da dahil olmak üzere onbeşinci baskıdan sonra yürürlüğe giren tüm mevzuat değişiklikleri gözden geçirilmiş ve gerekli güncellemeler yapılmıştır.


 


Bunların dışında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının da metne işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Daha önceki baskılarda olduğu gibi kanun ve yönetmelik güncellemeleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı kayıtları esas alınmıştır.


 


Konu Başlıkları


Türk Ceza Kanunu


Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


Ceza Muhakemesi Kanunu


Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun


Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun


Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu


Kabahatler Kanunu


Çocuk Koruma Kanunu


Terörle Mücadele Kanunu


Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun


Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu


Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun


Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


Adli Sicil Kanunu


Basın Kanunu


İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun


Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği


Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği


Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik


Suç Eşyası Yönetmeliği


Adlî Kolluk Yönetmeliği


Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik


Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik


Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik


Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği


 


Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği