Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması

Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden KaldırılmasıSayfa Sayısı
:  
293
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-22-1

42,00 TL

  Dosyanın işlemden kaldırılması kurumu öğretideki görüşler ve yargı kararları ile değerlendirip sistematik bir bütünlük içinde anlatılmıştır. Bu çalışma yapılırken dosyanın işlemden kaldırılması kurumunun medeni yargılamaya hakim taraf egemenliğini ifade eden ilkelerle olan bağlantısı belirtilmiş, dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren nedenler, dosyanın işlemden kaldırılması kararı ve sonuçları, işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi ve dosyanın yenilenmemesi durumunda meydana gelen davanın açılmamış sayılması sonucu ele alınmıştır.(SUNUŞTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
§ 1. KONUNUN ÖNEMİ, SINIRLARI VE İNCELEME PLANI
I. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLARI
II. KONUNUN İNCELEME PLANI


BİRİNCİ BÖLÜM
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KURUMU VE MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN İLKELERİYLE İLİŞKİSİ
§ 2. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
§ 3. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN İLKELERİ IŞIĞINDA DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
I. GENEL OLARAK
II. TASARRUF İLKESİ İLE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
A. Tasarruf İlkesi Kavramı
B. Yargılamanın Yürütülmesinde Tasarruf İlkesinin Davanın Takipsiz Bırakılmasındaki Görünümleri
III. YARGILAMANIN MAHKEME TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ İLKESİ İLE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
A. Yargılamanın Mahkeme Tarafından Yürütülmesi Kavramı
B. Yargılamanın Mahkeme Tarafından Yürütülmesinin Davanın Takipsiz Bırakılmasını Engelleyen Görünümleri
IV. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KURUMU YÖNÜNDEN MEDENİ YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNİN SONUÇLARI
A. Gıyapta Yargılama Yönünden
B. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması
C. Davanın Yenileme Süresi ve Sayısına Etkisi


İKİNCİ BÖLÜM
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINI GEREKTİREN HALLER
§ 4. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINI GEREKTİREN HALLERE GENEL BAKIŞ
§ 5. TARAFLARIN DAVAYI TAKİP ETMEME İRADESİ NEDENİYLE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
I. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELEREK DAVAYI TAKİP ETMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ (DOĞRUDAN TAKİPSİZLİK İRADESİ)
A. Genel Olarak
B. Her İki Tarafın Duruşmaya Gelerek Davayı Takip Etmeyeceğini Bildirmesi
C. Tarafların Davayı Takip Etmeyeceğini Bildirmesinin Benzer Kurumlardan Farkı
II. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ (VARSAYILAN TAKİPSİZLİK İRADESİ)
A. Genel Olarak
B. Tarafların Duruşmaya Gelmemesinde Aranacak Ortak Şart: Tarafların Duruşmaya Usulüne Uygun Davet Edilmesi (Çağrılması)
C. Taraflardan Birinin Duruşmaya Gelmemesi
D. Her İki Tarafın Duruşmaya Gelmemesi
E. Duruşmaya Gelmeyen Kişi Bakımından Özel Durumlar
§ 6. TARAFIN KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ USULİ İŞLEMLERİ HİÇ, GEREĞİ GİBİ VEYA SÜRESİNDE YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
I. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU m. 150/3 UYARINCA DURUŞMA GÜNÜNÜN TARAFLARCA TESPİT ETTİRİLMEMİŞ OLMASI
II. HARÇLAR KANUNU m. 30 UYARINCA DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN NOKSAN DAVA HARCININ TAMAMLANMAMASI
III. DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMAMASI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI VE SONUÇLARI
§ 7. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
III. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARININ DAVAYA ETKİSİ
IV. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI VE KANUN YOLLARI
V. DAVANIN AÇILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR YÖNÜNDEN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARININ SONUÇLARI
A. Derdestlik Hali Yönünden
B. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Yönünden
C. Geçici Hukuki Korumalar Yönünden
§ 8. DAVANIN YENİLENMESİ
I. YENİLEME KAVRAMI
II. DAVANIN YENİLENMESİ USULÜ
A. Yenileme Talebi
B. Yenileme Süresi
C. Yenileme Sayısı
III. DAVANIN YENİLENMESİNDE HARCIN YATIRILMASI
IV. DAVANIN YENİLENMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. DAVANIN YENİLENMESİNİN SONUÇLARI
§ 9. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
I. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KAVRAMI
II. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI SEBEBİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEBİLECEK HALLER
A. Davanın Üç Ay İçerisinde Yenilenmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması
B. Davanın Takipsiz Bırakılması Sayısına Göre Davanın Açılmamış Sayılması
III. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARININ SONUÇLARI
SONUÇ


KAYNAKÇA