Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Usul Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri

Medeni Usul Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileriSayfa Sayısı
:  
400
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-08-6

95,00 TL

  Bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi ortaklık iişkileri medeni usul hukuku açısından ele alınmıştır. Çalışmaya esas olması bakımından, ilk bölümde adi ortaklık ilişkilerinin maddi hukuk temeli üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde adi ortaklıkla ilgili hem dış ilişkideki hem de iç ilişkideki taraf sorunu tartışılmıştır. Üçüncü bölümde dava takip yetkisi, dava ehliyeti, sıfat ve taraf değişikliği konularına adi ortaklık bakımından değinilmiştir. Dördüncü bölümde adi ortaklıkla ilgili davaların yürütülmesinde özellik taşıyan hususlara yer verilmiştir. Son bölümde çekişmesiz yargı, geçici hukuki korumalar ve arabuluculuk bakımından adi ortaklığın durumu açıklanmıştır. (ARKA KAPAKTAN)


İçindekiler


Giriş
Birinci Bölüm
Adi Ortaklığın Maddi Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durumu
I. Adi Ortaklık Kavramı ve Unsurları
A. Adi Ortaklık Kavramı
B. Adi Ortaklık İlişkilerinin Unsurları
II. Adi Ortaklık İlişkilerinin Hak Ehliyeti Sorunu
A. Adi Ortaklıkta Hak Sahipliği ve Borçlardan Sorumluluk
B. Genel Olarak Hak Ehliyeti ve Hak Ehliyetinin Kişi Olma ile Bağlantısı
C. Adi Ortaklık İlişkilerinin Hak Ehliyeti ve Tüzel Kişiliği
D. Adi Ortaklığın Hak Ehliyeti Sorununa Bağlanan Bazı Sonuçlar
III. Karşılaştırmalı Hukukta Adi Ortaklığın Durumu
A. Alman Hukukunda
B. İsviçre Hukukunda
C. Avusturya Hukukunda


İkinci Bölüm
Adi Ortaklığın Davada Taraf Durumu ve Bununla İlgili Sorunlar
I. Genel Olarak Davada Taraf ve Taraf Ehliyeti Kavramı
II. Hukuken Kişi Olmayan Toplulukların Taraf Ehliyeti Sorunu
A. Genel Olarak
B. Özel Durumlar
III. Adi Ortaklık Bakımından Taraf Ehliyetinin Değerlendirilmesi
A. Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti
B. Adi Ortaklıkta Ortakların Dava Arkadaşlığı Durumu
C. Ortakların Davada Birlikte Yer Alması Kuralına Aykırılığın Sonuçları
IV. Adi Ortaklıkta İç İlişkide Taraf Ehliyeti ile İlgili Durum ve Taraf Ehliyetinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
A. Genel Olarak
B. Adi Ortaklıkta İç İlişkilerden Kaynaklanan Davalar


Üçüncü Bölüm
Adi Ortaklıkta Dava Ehliyeti, Dava Takip Yetkisi, Sıfat ve Tarafta Değişiklik
I. Adi Ortaklıkta Dava Ehliyeti
A. Genel Olarak Dava Ehliyeti
B. Adi Ortaklıkta İdareci Ortağın Dava Ehliyetini Kullanması
C. Adi Ortaklıkta Vekâlet Ehliyeti ve Avukatın Temsili
II. Adi Ortaklıkta Dava Takip Yetkisi
A. Genel Olarak Dava Takip Yetkisi
B. Adi Ortaklıkta Dava Takip Yetkisinin Özellikleri
III. Adi Ortaklıkta Sıfat
IV. Adi Ortaklıkta Tarafta Değişiklik
A. Maddi Hukuk Bakımından
B. Adi Ortaklığın ve Ortakların Durumundaki Değişikliklerin Davaya Etkisi


Dördüncü Bölüm
Adi Ortaklıkla İlgili Davaların Yürütülmesine İlişkin Özellik Gösteren Durumlar
I. Dava Dilekçesi Bakımından
II. Görevli ve Yetkili Mahkeme Bakımından
A. Adi Ortaklıkla İlgili Davalarda Görev
B. Adi Ortaklıkla İlgili Davalarda Yetki
III. Tebligat Bakımından
IV. Hakimin Yasaklılık ve Reddi Bakımından
V. Taraf Usul İşlemleri Bakımından
A. Genel Olarak
B. Karşı Dava Açılması
C. Feragat ve Kabul
D. Sulh
E. Davanın Geri Alınması
VI. Tarafların Dinlenmesi ve İsticvabı Bakımından
VII. Tarafların Duruşmaya Gelmemesi Bakımından
VIII. Vakıaların ve Delillerin İleri Sürülmesi ve İncelenmesi Bakımından
A. Genel Olarak
B. İkrar
C. Yemin
D. Tanık
IX. Davanın İhbarı ve Müdahale Bakımından
A. Davanın İhbarı ve Fer'i Müdahale
B. Asli Müdahale
X. Hüküm ve Kanun Yolları Bakımından
XI. Yargılama Giderleri ve Adli Yardım Bakımından
A. Yargılama Giderleri
B. Adli Yardım


Beşinci Bölüm
Çekişmesiz Yargıda, Geçici Hukuki Korumalarda ve Arabuluculukta Adi Ortaklığın Durumu
I. Çekişmesiz Yargıda Adi Ortaklık
II. Geçici Hukukî Korumalarda Adi Ortaklık
III. Arabuluculukta Adi Ortaklık
A. Genel Olarak
B. Adi Ortaklığın Arabuluculuğa Taraf Olarak Katılması
C. Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesinde Ortakların Konumu
D. Arabuluculuk Faaliyetinin Sürdürülmesi
Sonuç


Kaynakça