Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Güncel Maliye Tartışmaları – 2 / Prof. Dr. N. Ayşegül Mutlu'ya Armağan

Güncel Maliye Tartışmaları – 2 / Prof. Dr. N. Ayşegül Mutlu'ya ArmağanSayfa Sayısı
:  
359
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750261183

59,00 TLEditörlerce Prof. Dr. Ayşegül MUTLU'ya Armağan edilmiş "Güncel Maliye Tartışmaları – II" kitabı; kamu ekonomisi, yerel yönetimler, mali hukuk ve ekonomi kısımlarından oluşmaktadır.


 


Kitapta; Türkiye'nin kronik hale gelmiş sorunu "kayıt dışı ekonomi"nin hacmi ve sebep olduğu vergi, prim ve sosyal harcama açığı, kayıt dışı istihdamdan hareketle gelir yöntemine dayalı olarak Türkiye'ye özgü geliştirilen yeni bir yaklaşım ile ortaya konmuştur. "Sağlık hizmeti"; kamusallığı, dışsallıklar, katastrofi ve asimetrik bilgi bağlamında ele alınmıştır. Sağlık sorunu olan "obezite"yle mücadelede vergilerin kullanımı ile yaşamsal önemi tartışmasız olan "su ve su hizmetleri"nin kamusallığı tüm boyutları ile irdelenmiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin "bütçeleme"ye etkisi ile Osmanlı'da "iltizam sistemi"de yer almıştır.


 


Merkezi idare ve yerel yönetimler arasında hizmet üretimi ve gelir paylaşımı sorunu, bu çerçevede "Avusturya modeli", Türkiye'de "yerel yönetimlerde süregelen reform ihtiyacı" yerel yönetimler kısmında ele alınmıştır.


Danıştay kararları çerçevesinde vergi yargısında "delil tespiti" ile küresel web siteleri aracılığı ile hizmet satan dar mükelleflerde "işyeri" tanımını kurumlar vergisi bakımından ortaya koyan çalışmalar mali hukuk alanında yol göstericidir.


 


Ekonomi kısmında; Türkiye'nin küresel rekabet gücünü ortaya koyan, swot analizi mahiyetinde olan, çalışma ile yine Türkiye'de, 1980 sonrası dönemde, "cari işlemler dengesi" ve dinamiklerini ortaya koyan son dönemde açıkların giderilmesinde kayıt dışı para akımlarının önemine dikkat çeken çalışma yer almıştır.


 


Konu Başlıkları


Kamu Ekonomisi


Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Açığı ve Sosyal Harcama Açığı, Gülay Akgül Yılmaz


Davranışsal Refah Ekonomisi: Liberal Paternalist Politikalar, Tülin Altun


Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliği: Dışsallıklar, Katastrofi ve Asimetri Bağlamında Bir Değerlendirme, Ferdi Çelikay, Durdane Küçükaycan


Osmanlı Ekonomisinde İltizam Sistemi, Başak Ergüder, İpek Doğan Özer, Yalçın Özcan


Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Kamu Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği, Gözde Nalbant Efe


Obeziteyle Mücedelede Vergilerin Etkinliği, İnci Sandalcı


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kapsamında Yapılan Bütçe Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Özkan Zülfüoğlu


Yerel Yönetimler – Merkezi Yönetimin Değişen Yapısı ve Yerel Yönetimlerin Artan Etkinliği, Nihat Falay


Avusturya: Federal Ama Merkeziyetçi, Ayşe Güner


Yerel Yönetimlerde Bitmeyen Reform İhtiyacı, Hülya Kirmanoğlu


Mali Hukuk


Vergi Yargılama Hukukunda Delil Tespiti: Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar


Küresel Web Siteleri Üzerinden Türkiye'de Hizmet Veren Dar Mükellef Kurumlarda İş Yeri: Kurumlar Vergisi Özeli, Tuğçe Karaçoban Güneş


Ekonomi


Küresel Rekabet Gücü: Türkiye ve Oecd Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme, Melek Akdoğan Gedik


 


Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve Finansmanında Değişen Dinamikler: 1980–2019, Ahmet Yılmaz, Togan Karataş