Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis Tıp Hukuku Monografileri

Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis Tıp Hukuku MonografileriSayfa Sayısı
:  
198
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750261374

61,00 TL


Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynı zamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olan hekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz bırakılamayacağı görüşü artık geçerli değildir. İlk olarak 1300'lü yıllarda gündeme gelmeye başlayan hekim hataları, geçen zaman içinde tıp dünyasının en önemli tartışma konuları arasına girmekle kalmamış, hukuk biliminin de yakından ilgilendiği ve toplumsal olarak bilinen sosyo-ekonomik bir olgu halini almıştır. Gelinen noktada, bu çok bileşenli ve nedenli olguya, gerek hekim gerek hasta tarafından farklı bakış açılarıyla yaklaşılmakta, bu kapsamda hukukçuların da dahil olduğu karmaşık bir süreç yaşanmaktadır.


 


Son yıllarda hızla gelişmekte olan Sağlık Hukuku bilim dalının asıl olarak ilgilendiği ana konulardan biri olan hekim hataları; tıbbi müdahale, aydınlatılmış hasta onamı, hekimin hukuki sorumlulukları, sigortacılık uygulamaları, bilirkişilik ve defansif tıp gibi bütünleşik kavram ve konularla bir arada incelenmelidir.


 


Defansif tıp uygulamaları; hekimlerin, tıbben herhangi bir gerekliliği olmamasına rağmen hastalardan ek test ve tetkikler, ek araştırmalar istemeleri ya da yüksek riskli hastaları muayeneden ve hatta tedaviden kaçınmalarını içeren tıbbi davranışlardır. Hekimler, bu kapsamdaki tutum ve davranışları ile kendilerine yönelik açılacak tıbbi malpraktis davalarından korunmayı amaçlarlar.


 


Eserde, yaygın şekilde hekim hatası olarak bilinen tıbbi uygulama hataları ya da tıbbi malpraktis konusu; nedenleri, sonuçları, etkileri ve diğer bütünleşik kavram ve konular açısından incelenmektedir.


 


Sayısı her geçen gün artan ve yıllarca süren davalar, özellikle bazı uzmanlık branşlarının hemen her uygulamasında tıbbi malpraktis riski altında olması veya ilgili uzmanın böyle hissetmesi gibi hususlar, bir taraftan defansif tıp uygulamalarını gündemde tutarken diğer taraftan özellikle riskli branşlarda görev yapan hekimleri tedirgin etmektedir. Bu durum ülkemizdeki yayınlarda henüz değinilmeyen, ancak hekimler arasında oldukça yaygın olduğu düşünülen Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromuna yol açmaktadır. Bu baskıda, hem Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromu konusuna, hem de Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin tıbbi malpraktis konulu kararlarının yazar tarafından yapılan özgün analizlerine yer verilmiştir.


 


Konu Başlıkları


Tıbbi Malpraktis–Komplikasyon–Tıbbi Müdahale


Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları


Hekimin Sorumlulukları


Hekimlere Uygulanan Yaptırımlar


Hekimin Tıbbi Malpraktis Önlemleri


Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi


Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromu


Anayasa Mahkemesi'nin Hekimlere Yönelik Yaptırım Görüşü


Yargıtay'ın Tıbbi Malpraktis Kararlarının Analizi