Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma (TCK m.150/1)

Bir Hukuki ilişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma (TCK m.150/1)Sayfa Sayısı
:  
290
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-2449-50-3

45,00 TL

  Yağma eski bir suç tipidir. Yağmanın temel hali cebir kullanarak veya tehdit ederek hukuka aykırı yararlar elde etmektir. 765 sayılı TCK'nın mülga edilmesi ile kendiliğinden hak alma suçu yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga kanun döneminde kendiliğinden hak alma bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmişti. 5237 sayılı TCK, bir hakka dayanmayı özünde korumakla beraber bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi için cebir kullanmayı veya tehdit etmeyi yağma bakımından daha az ceza verilmesini gerektiren hal olarak düzenlemiştir. TCK'nın 150. maddesinin 1. fıkrası uygulamada bazı duraksamalara yol açmaktadır. Doktrinde ve uygulamada bu düzenleme ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu konuda bir araştırma yapmak, görüş ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla kitap kaleme alınmıştır. Çalışmamızda Yargıtay içtihatları başta olmak üzere Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararlar da konu ile ilgilisi bakımından ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAM-TARİHİ GELİŞİM-ÖZEL HUKUKTA DURUM-KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
I. KAVRAM
II. HUKUKİ NİTELİK
III. TARİHİ GELİŞİM
IV. ALACAĞIN TEHDİT VEYA CEBİR KULLANILARAK TAHSİLİNİN SEBEPLERİ VE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME
V. ÖZEL HUKUKTA DURUM
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK


İKİNCİ BÖLÜM
HAK KAVRAMI VE BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ-ALACAK VE BORÇ İLİŞKİSİ
I. HAK KAVRAMI VE BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ
II. HUKUKİ İLİŞKİ KAVRAMI-ALACAK HAKKI, ALACAK VE BORÇ İLİŞKİSİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA YAĞMA (TCK m.150/1)
I. GENEL AÇIKLAMALAR
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
III. SUÇUN UNSURLARI
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TCK'DA DÜZENLENEN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA İŞLENEN DİĞER SUÇLAR
I. HIRSIZLIK
II. DOLANDIRICILIK
III. SAHTECİLİK
SONUÇ


KAYNAKÇA