Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri Kararları Işığında Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri Kararları Işığında Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık YasağıSayfa Sayısı
:  
213
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-06-2

40,00 TL

 

 

Heteroseksüellik dışında cinsel yönelimlerin var olduğunun toplumlarda kabul edilmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cinsel yönelim temelinde ayrımcılık ile ilgili belli bir duruş sergilemeye başlamıştır. Mahkeme, heteroseksüel bireyler dışında cinsel yönelimi farklı olan bireylerin toplumda var olduklarını kabul ederek, korunan hukuki temel olarak cinsel yönelimi kabul ettiğini ve cinsel yönelim temelinde farklı bir muamele olduğunda devletlerin farklı muameleyi açıklamak için özellikle ikna edici ve ağır bir neden ileri sürmeleri gerektiğini belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ayrıca cinsel yönelim temelinde bireylere farklı davranılması halinde devletlerin takdir marjının dar olduğunu ifade etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatında ise cinsel yönelim temelinde ayrımcılık ile ilgili özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu eserde, ayrıntılı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cinsel yönelim temelinde ayrımcılık hakkında verdiği kararlar ele alınarak, Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatının ve Türk Mahkemelerinin verdikleri kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlu olup olmadığına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Eserin, cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa uğrayan ve bu uğurda hukuk mücadelesi veren herkese ışık tutmasını diliyorum.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
1.1. Konunun Sunumu
1.2. Araştırmanın Soruları
1.3. Araştırmanın Amaçları
1.4. Metodoloji
1.5. Çalışmanın Kapsamı
Birinci Bölüm
Cinsel Yönelim Tanımı ve Toplumsal Hayata Yansıması
2.1. CİNSEL YÖNELİM NEDİR?
2.2. CİNSEL YÖNELİM İLE İLGİLİ ÖLÇEKLER
2.3. CİNSEL YÖNELİM VE TOPLUM
İkinci Bölüm
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Türk Hukukunda Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı
3.1. CİNSEL YÖNELİM TEMELİNDE AYRIMCILIK VE AYRIMCILIK YASAĞI
3.2. CİNSEL YÖNELİM TEMELİNDE AYRIMCILIK YASAĞI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
3.3. TÜRK HUKUKU VE CİNSEL YÖNELİM TEMELİNDE AYRIMCILIK YASAĞI
Üçüncü Bölüm
Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı ile ilgili Verilen Türk Mahkemeleri Kararları ile AİHM Kararlarının Sorunlar Temelinde İncelenmesi
4.1. YAŞAMA SORUNU
4.2. VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ SORUNU
4.3. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİĞE DAİR SORUNLAR
4.4. ÖZEL VE AİLE HAYATINA DAİR SORUNLAR
4.5. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU
4.6. TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKINA MÜDAHALE SORUNU
4.7. DERNEK KURMA SORUNU
SONUÇ
KAYNAKÇA