Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi SuçuSayfa Sayısı
:  
293
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-62-7

45,00 TL

  Eserin konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinde yer alan "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" hükmünün incelenmesi oluşturmaktadır. Her ne kadar çevreye ilişkin tartışmalar kamuoyunda büyük yer kaplasa da, çevrenin kirletilmesini suç haline getiren bu hükmün ceza hukuku literatüründe detaylıca değerlendirildiği eser sayısının az olduğu görülmüştür. Eseri TCK m. 181'e ilişkin akademik tartışmalara katkıda bulunması amacı ve umuduyla hazırlamış bulunmaktayım. Tez çalışmasının elinizde bulunan esere çevrilmesi sürecinde sayın jüri üyelerinin önerileri doğrultularında düzenleme ve değişiklikler yapılmış, geçen süre içerisinde gelişen literatür ve içtihat göz önünde tutularak eserde eklemeler ve güncellemelerde bulunulmuştur. (ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
§1. ÇEVRE HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
I. Uluslararası Hukukta Çevre Hakkı
II. Türkiye Anayasalarında Çevre Hakkı


§2. ÇEVRENİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI
I. Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunmasının Gereği
II. Çevrenin Korunmasında Ceza Hukuku ile İdare Hukuku Arasında İlişki Modelleri


§3. ULUSLARARASI HUKUKTA VE FARKLI DEVLET HUKUKLARINDA ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇLARI
I. Çevrenin Kirletilmesini Cezalandırma Yükümlülüğü Getiren Uluslararası Sözleşmeler
II. Roma Statüsü'nde Çevrenin Kirletilmesi Suçları
III. Avrupa Birliği Hukukunda Çevrenin Kirletilmesi Suçları
IV. Alman Hukukunda Çevrenin Kirletilmesi Suçları
V. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hukukunda Çevrenin Kirletilmesi Suçları


§4. TÜRK HUKUKUNDA ÇEVRENİN KİRLETİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
II. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
III. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
IV. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu


§5. ÇEVREYE ATIK VEYA ARTIKLARIN VERİLMESİ SUÇU (TCK M. 181/1)
I. Genel Açıklamalar
II. Suçla Korunan Hukuksal Değer
III. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları
IV. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları
V. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Nedenler
VI. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler


§6. ATIK VEYA ARTIKLARIN İZİNSİZ OLARAK ÜLKEYE SOKULMASI SUÇU (TCK M. 181/2)
I. Genel Açıklamalar
II. Suçla Korunan Hukuksal Değer
III. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları
IV. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları
V. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Nedenler
VI. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler


§7. ATIK VE ARTIKLARIN ÇEVREYE VERİLMESİ VE ÜLKEYE İZİNSİZ SOKULMASI SUÇLARININ ORTAK NİTELİKLİ HALLERİ (TCK M. 181/3 VE TCK M. 181/4)
I. Atık veya Artıkların Çevrede Kalıcı Özellik Göstermesi (TCK m. 181/3)
II. Atık veya Artıkların İnsan, Hayvan ve Bitki Sağlığı Bakımından Olumsuz Neticeler Doğurabilecek Olması (TCK m. 181/4)


§8. SUÇLARIN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. Teşebbüs
II. İştirak
III. İçtima


§9. YAPTIRIM
I. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Karşılığında Öngörülen Cezalar
II. Tüzel Kişilere Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri
III. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçunda Müsadere


§10. YARGILAMA
I. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü
II. Yer Bakımından Yetkili Mahkeme
III. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçunun Yürürlük Tarihi
SONUÇ


KAYNAKÇA