Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları

Yönetim Muhasebesi ve UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
299
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-333-206-0

32,50 TL

YÖNETİM MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELENK Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .III
1. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ.1
1.1. Muhasebe 1
1.2. Muhasebenin Bölümleri..2
1.2.1.
Finansal Muhasebe.2
1.2.2.
Maliyet Muhasebesi2
1.2.3.
Yönetim Muhasebesi.3
1.3. Maliyet Muhasebesine İlişkin Temel Kavram ve Bilgiler..6
1.3.1.
Maliyet Çeşitleri6
1.3.1.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti..6
1.3.1.2. Direkt İşçilik Maliyeti7
1.3.1.3. Genel Üretim Maliyetleri.7
1.3.1.4. İlk Maliyet8
1.3.1.5. Dönüşüm (Şekillendirme) Maliyeti8
1.3.2.
Maliyet Yerleri8
1.3.3.
Maliyet Taşıyıcıları..9
1.3.4.
Maliyet, Gider, Harcama ve Zarar Kavramları..10
1.3.5.
Diğer Maliyet Kavramları.12
1.3.5.1. Toplam Maliyet..12
1.3.5.2. Birim Maliyet..13
1.3.5.3. Ortalama Maliyet..13
1.3.5.4. Marjinal Maliyet.13
1.4. Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi14
1.4.1.
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları14
1.4.2.
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları17
1.4.3.
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi18
1.4.4.
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi19
VI
2. MALİYETLERİN YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ..21
2.1. Maliyetlerin Sabit ve Değişken Olarak Sınıflandırılması.21
2.1.1.
Sabit Maliyetler..21
2.1.2.
Değişken Maliyetler 25
2.1.3.
Karışık Maliyetler..27
2.1.3.1. Yarı Değişken Maliyetler..28
2.1.3.2. Kademeli (Yarı Sabit) Maliyetler..28
2.2. Toplam Maliyet Fonksiyonu29
2.3. Birim Maliyet Fonksiyonu32
2.4. Çalışma Soruları.33
3. MALİYETLERİN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ..35
3.1. Analitik (Mühendislik) Yöntem.35
3.2. Muhasebe Yöntemi .40
3.3. En Yüksek En Düşük Noktalar (İş Hacimleri) Yöntemi.46
3.4. Grafik Yöntemi..48
3.5. Çifte Ortalama Yöntemi.50
3.6. En Küçük Kareler Yöntemi.52
3.7. Çalışma Soruları.57
4. KAR PLANLAMASI.61
4.1. Kar Fonksiyonu.62
4.2. Katkı Payı ..63
4.3. Katkı Payı Oranı 64
4.4. Kar Fonksiyonunun Kullanım Alanları.65
4.4.1.
Başabaş Noktası.66
4.4.2.
Amaçlanan (Hedeflenen) Kar Noktası..67
4.4.3.
Güvenlik Payı ve Güvenlik Payı Oranı.69
4.4.4.
Mamul Satış Karışımı ve Kar Planlaması.74
4.5. Faaliyet Kaldıracı .78
4.6. Kar Planlamasına İlişkin Örnekler..81
4.7. Çalışma Soruları 84
5. KAR FONKSİYONUNDAKİ PARAMETRİK DEĞİŞMELERİN
KARA ETKİSİ87
5.1. Birim Satış Fiyatındaki Değişmelerin Kara Etkisi87
VII
5.2. Birim Değişken Maliyetteki Değişmelerin Kara Etkisi.92
5.3. Toplam Sabit Maliyetteki Değişmelerin Kara Etkisi..95
5.4. Çalışma Soruları 99
6. DEĞİŞKEN MALİYET, TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET
YÖNTEMLERİ103
6.1. Değişken Maliyet Yöntemi ..103
6.2. Tam Maliyet Yöntemi..105
6.3. Normal Maliyet Yöntemi105
6.4. Değişken Maliyet, Tam Maliyet ve Normal Maliyet
Y
öntemlerine İlişkin Örnekler ..107
6.5. Değişken Maliyet Yönteminin Yararları.116
6.6. Çalışma Soruları..126
7. FİYATLANDIRMA KARARLARI.133
7.1. Fiyatlandırma Yöntemleri..134
7.1.1.
Talebi Esas Alan Fiyatlandırma Yöntemi..134
7.1.2.
Rekabeti Esas Alan Fiyatlandırma Yöntemi.134
7.1.3.
Maliyeti Esas Alan Fiyatlandırma Yöntemleri.134
7.1.3.1. Tam Maliyet Esasına Göre
Fiyatlandırma Y
öntemi135
7.1.3.2. Marjinal (Değişken) Maliyet Esasına Göre
Fiyatlandırma Y
öntemi138
7.1.3.3. İşleme Maliyeti Esasına Göre
Fiyatlandırma Y
öntemi141
7.1.3.4. Yatırım Karlılığı Esasına Göre
Fiyatlandırma Y
öntemi144
7.2. Fiyat İndirimi – Satış Miktarı Artışı Kararları..147
7.3. Çalışma Soruları .152
8. STANDART MALİYET YÖNTEMİ ..157
8.1. Standart Maliyet .157
8.2. Standart Maliyetlerin Belirlenmesi158
8.2.1.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Standartları..159
8.2.2.
Direkt İşçilik Standartları .159
8.2.3.
Genel Üretim Maliyeti Standartları159
VIII
8.3. Standart Sapmaların Hesaplanması..164
8.3.1.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Sapmaları.164
8.3.2.
Direkt İşçilik Sapmaları..168
8.3.3.
Genel Üretim Maliyeti Sapmaları..170
8.3.4.
Standart Maliyet ve Sapmalara (Farklara)
İlişkin Örnekler173
8.4. Çalışma Soruları .179
9. İŞLETME BÜTÇELERİ .185
9.1. Bütçe Kavramı .185
9.1.1.
Bütçe Hazırlamanın Faydaları.186
9.2. İşletme Bütçelerinin Çeşitleri
(İşletme Genel Bütçesinin Hazırlanması).187
9.2.1.
Satış Bütçesi..188
9.2.2.
Üretim Bütçesi 192
9.2.3.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi .194
9.2.4.
Direkt İşçilik Bütçesi ..200
9.2.5.
Genel Üretim Maliyeti Bütçesi205
9.2.6.
Satışların Maliyet Bütçesi209
9.2.7.
Faaliyet Giderleri Bütçesi..212
9.2.7.1.
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bütçesi..213
9.2.7.2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Bütçesi.215
9.2.7.3. Genel Yönetim Giderleri Bütçesi.217
9.2.8.
Proforma (Bütçelenmiş) Gelir Tablosu..220
9.2.9.
Nakit Bütçesi.220
9.2.10.
Proforma (Bütçelenmiş) Bilanço..225
9.3. İşletme Bütçelerine İlişkin Örnekler .225
9.4. Faaliyet Tabanlı Bütçeleme..249
9.4.1.
Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ile Geleneksel
Bütçelemenin Karşılaştırılması251
9.4.2.
Faaliyet Tabanlı Bütçelemenin Amaçları ve Özellikleri.253
9.4.3.
Faaliyet Tabanlı Bütçelemede Kullanılan Temel
Kavramlar254
IX
9.4.4. Literatürdeki Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Modelleri.255
9.4.4.1. Brimson ve Fraser Modeli.256
9.4.4.2. Kaplan ve Cooper Modeli.256
9.4.4.3. Uluslararası İleri Üretim Konsorsiyumu
(CAM-I) Modeli (Kapalı Döngü Modeli)..257
9.4.4.4. Bleeker Modeli259
9.4.5.
Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Süreci260
9.5. Çalışma Soruları .282
KAYNAKLAR .295