Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yönetici Sorumluluk Sigortası ( D&O-Sigortası)

Yönetici Sorumluluk Sigortası ( D&O-Sigortası)

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
468
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-46-8

150,00 TL

  ÖNSÖZ

“Yönetici Sorumluluk Sigortası  (D&O-Sigortası)” alanında yazılmış bu kitabın temelini, Sayın Prof.Dr.Jürgen Basedow’un sunduğu imkanla Hamburg’ta Max-Planck Enstitüsü’nde yaptığım araştırmalar oluşturmaktadır.

Kendisine müteşekkirim.

Çalışmanın konusunu seçmemde, kurumsal yönetim ilkelerinin ve beraberinde yönetici sorumluluğunu ağırlaştıran hükümlerin uygulamaya geçmesiyle doğan sigorta teminatı ihtiyacı vesile olmuştur. Çalışmanın amacı,

yönetici sorumluluk sigortasını, hükümlerini iktibas ettiğimiz Alman Sigorta Sözleşmeleri Kanunu (VVG) hükümleri ve Alman Sigorta Şirketleri Birliği’nin (GDV) gözetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin

sorumluluk sigortası için oluşturduğu genel şartlar (AVB-AVG) rehberliğinde incelemek; uygulamada karşılaşılabilecek sorunları ve çözümlerini tespit etmek; bu alanda genel şartların oluşturulması gerekliliğini ortaya

koymaktır.

Beni Sigorta Hukuku alanında çalışmaya yönlendiren Sayın Prof.Dr.Merih K. Omağ’a; Anabilim Dalı Başkanım Sayın Prof.Dr.Sami Karahan’a; değerli destekleri için Sayın Prof.Dr.Mehmet Bahtiyar’a; ayrıca benden

yardımını ve değerli katkılarını esirgemeyen kadim dostum Doç.Dr.Sıtkı Anlam Altay’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın yazımı sırasında katkıları sebebiyle Değerli Hocalarım Sayın Prof.Dr.Feridun Yenisey’e ve

Prof.Dr.Ayşe Nuhoğlu’na teşekkürlerimi borç bilirim. Sıkıntılı ve mutlu anlarımda sıcak dostluğu ile hep yanımda olan sevgili kardeşim, değerli meslektaşım Yrd.Doç.Dr.Seda Güngör’e ve sevgili eşi Dr.Aral Göngör’e bu

kitabın tashihindeki yardımları için ayrıca müteşekkirim.

Beni özveriyle yetiştiren, varlıkları ve sevgileriyle bana güç veren sevgili annem Hatice Sopacı ve sevgili babam Mehmet Sopacı’ya; bu kitabın yazılması sırasında kahrımı çeken, hayatımın her alanında beni sevgisi ve

şefkatiyle destekleyen sevgili eşim Dr.İbrahim Gökşen Öztuna’ya; her zaman yanımda olan ağabeylerim Hüseyin ve Ayhan Sopacı’ya minnettarım.

Kitabın yayıncısı Vedat Carbaş’a, bu çalışmanın dizgisini titizlikle hazırlayan Berrin Doğrul’a, kapağını özenle tasarlayan Burak Şahin’e  teşekkürlerimi sunuyorum.

Yrd.Doç.Dr.Birgül Sopacı Öztuna

İstanbul  2015
 İÇİNDEKİLER


Önsöz    V
Kısaltmalar    XXI
GİRİŞ    1
I.     Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması     1
II.     İnceleme Planı     5
III.     Almanya Modelinin Esas Alınması    10


Birinci Bölüm  

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI  
KAVRAMININ  ve  HUKUKİ YAPISININ TEMELLERİ


§ 1.    Yönetici Sorumluluk Sigortası Kavramının Temelleri    17
I.    Yönetici Sorumluluk Sigortası Terimi    17
II.    Yönetici Sorumluluk Sigortasının Tanımı    22
III.    Yönetici Sorumluluk Sigortasının Tarihi Gelişimi    28
IV.    Risk Yönetim Aracı Olarak Yönetici Sorumluluk Sigortası    31
§ 2.     Yönetici Sorumluluğunun Temelleri    35
I.     Yönetici Sorumluluk Riskleri    35
A.     Dış Sorumluluk    37
B.     İç Sorumluluk        41
II.     Yöneticinin Sorumluluğuna İlişkin TTK Sistemi    45
A.    Sorumluluğun Esasları    45
B.     Sorumluluk Sebepleri    50
1.     Yapısal Değişiklikle İlgili Sorumluluk    51
2.     Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı
Olmasından Doğan Sorumluluk    52
3.     Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlardan ve Ödeme
Yetersizliğinden Doğan Sorumluluk    52
4.    Ayınlara Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılmasından
Doğan Sorumluluk    52
5.     Halktan Para Toplanması Sebebiyle Sorumluluk    53
6.     TTK m.553 Hükmünden Doğan Genel Sorumluluk    53
7.     Denetçi ve Özel Denetçilerin Sorumluluğu    55
8.     Özen ve Sadakat Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluk    55
9.     Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumunda
Sorumluluk        56
10.    Müzakerelere Katılma Yasakları Sebebiyle Sorumluluk     56
11.    Şirket İle İşlem Yapılmasından Doğan Sorumluluk    57
12.    Rekabet Yasağının İhlal Edilmesinden Sorumluluk    57
13.    Kötüniyetle İptal veya Butlan Davası Açılmasından
Doğan Sorumluluk    57
14.    Uygun Ücreti Aşan Kazanımları Sebebiyle Sorumluluk    58
§ 3.    Yönetici Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği ve
    Hukuki Dayanakları            58
    I.    Yönetici Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği    58
A.     Zarar Sigortası        59
B.     Malvarlığı Sigortası    65
C.     İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası    66
D.     Pasif Sigortası            69
E.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Birleşik Sigorta
Yapısında Olması    70  
F.     Başkası Hesabına Sigorta Olarak Yönetici
Sorumluluk Sigortası     71
1.    Bireysel Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi    72
2.     Şirket Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi    74
G.     İç İlişki Sorumluluk Teminatı İçermesi    79
II.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliğine
İlişkin Tartışmalar            81
A.     İç İlişki Teminatında Şirketin Kendi Zararı İçin Sigorta mı
Yoksa Sorumluluk Sigortası mı Söz Konusudur?    81
B.     İç ilişki Teminatında Sigorta Ettirenin Doğrudan
Talep Hakkı Var mıdır?    85
1.    Doğrudan Talep Hakkı ve Ayrılık Prensibi    86
2.    Sigorta Ettirenin Tasarruf Yetkisi ve Doğrudan
Talep Hakkı    89
C.    Yönetici Sorumluluk Sigortasının Türü Hakkındaki
Tartışma    91
1.     Hukuki Koruma Sigortası    91
2.     Mesleki Sorumluluk Sigortası    93
3.     İşletme Sorumluluk Sigortası    98
III.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Hukuki Dayanakları    99
A.     TTK 6.Kitaptaki Sigorta Hukuku Hükümleri    99
B.     TTK m.361 Hükmü    100
C.     Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları    102
D.     Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    104
E.     GDV’nin 2013 Tarihli Örnek Şartları  (AVB-AVG)    106


İkinci Bölüm

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASININ
İLGİLİLERİ,  KONUSU  ve  SORUNLARI


§ 4.     Sigorta Ettiren ve Sigortalılar    109
I.     Sigorta Ettiren    109
A.     Anonim Şirket        111
B.     Limited Şirket            114
C.     Hisseli Komandit Şirket    114
D.     Kooperatif        115
E.     Dernek    117
F.     Vakıf    118
G.     Yavru Şirket/ Bağlı Şirket    118
II.     Sigortalı Kişiler    121
A.     Organ üyeleri    122
B.     Temsilci    124  
C.     Usule Aykırı Tayin Edilmiş Organ Üyesi    124
D.     Anonim/Limited Şirketin Özel Temsilcisi    125
E.     Yönetici Personel    126
F.     Tasfiye Memuru    126
G.     İflas memuru    127
H.     Şirket Dışından Yönetici (Outside Director)    127
§ 5.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Maddi Konusu    128
I.     Sigorta Konusu= Teminat Türleri    128
A.     Yönetici Teminatı  (Managerschutz, Side A)    128
1.     Genel Olarak    128
2.     Kanuni Sorumluluk Hükümlerinin İhlali    133
3.     Kusurlu Davranış    135
4.     Sözleşmesel Sorumluluk    136
B.     Şirketi Kurtarma  Teminatı (Firmenenthaftungsversicherung,
Side B)    136
C.     Şirket Teminatı (Entity-Deckung, Side C)    141
D.     Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminatlarının
Birbirleriyle İlişkisi    143
III.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Konusu Olan
Malvarlığı Zararları    143
A.     Esaslar    143
B.     Genişletilmiş Malvarlığı Zararı Kavramı    151
§ 6.     Yönetici Sorumluluk Sigortasında Şirketler ve
    Vergi Hukukuna İlişkin Sorunlar    154
I.     Yönetici Sorumluluk Sigortasında Menfaatler Durumu    154
II.     Şirketler Hukukuna İlişkin Sorunlar    156
A.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Geçerliliği
Hakkındaki Tartışma    156
1.     Anonim Şirket Bakımından    159
2.     Limited Şirket Bakımından    162
B.     Yönetici Sorumluluk Sigortasının Akdedilmesinde
Yetkinin Kime Ait Olduğu Hakkında Tartışma    163
1.     Limited Şirket    163
2.     Anonim Şirket    165
a.    Gözetim Kurulu İçin Yönetici Sorumluluk
Sigortası Akdi    165
(aa)     Ana Sözleşme Hükmü veya  Genel Kurul Kararı    166
(1)     Ücret Kavramı ve Şirketin Finanse
Ettiği Prim    167
(2)    Yönetici Sorumluluk Sigortasında § 113 AktG
Hükmü Kıyasen Uygulanabilir mi?    172
(bb)    Ana Sözleşme Hükmünü veya Genel Kurul
Kararını İsteğe Bağlı  Gören Görüş    174
b.    Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yönetici Sorumluluk
Sigortası Akdi    176
C.     Yönetici Sorumluluk Sigortası Akdetme Zorunluluğunun
Olup Olmadığı Hakkında Tartışma    178
1.     Şirket Bakımından    178
2.     Organ Üyesi Yönetici Bakımından    180
3.     Yönetici Sorumluluk Sigortası Yaptırılması
Hususunda Özel Anlaşma-Tedarik Klozu    181
4.     Sigorta Teminatı Hakkında Organ Üyesinin
Bilgi Alma Hakkı Var mıdır?     182
III.     Vergi Hukukuna İlişkin Sorunlar    184


Üçüncü Bölüm

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATININ
KAPSAMI  ve  İSTİSNALARI


§ 7.     Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminatının Maddi Kapsamı    187
I.     Sigortalı Kişinin Teminat Talebinin Görünüm Şekilleri    187
A.     Haklı Tazminat Talebinden Kurtarılma Talebi    189
B.     Haksız Taleplere Karşı Savunma    191
1.     Savunma Fonksiyonu Çerçevesinde Yönetici
Sorumluluk Sigortacısının Edimi    191
2.     Temin Edilen Savunma Masraflarının Kapsamı    192
3.     Dava Takip Yetkisi    194
4.     Avukat Seçimi    195
5.     Aktif Dava Ehliyeti    197
II.     Teminatın Maddi Kapsamının Sınırları    198
A.     Miktar Bakımından Sınırlama = Sigorta Bedeli    198
1.    Sigorta Bedeli Kavramı ve Fonksiyonu    198
2.     Sigorta Bedelinin Belirlenmesi    198
3.     Sigorta Bedelinden Masrafların Mahsubu    199
B.     Kendi Zararı Klozu    201
1.     Kendi Zararı Klozu Kavramı ve Fonksiyonu    201
2.     Kendi Zararı Klozunun Farklı Görünümleri    205
3.     Hisse Miktarı ve Önemli Ölçüde Katılım Anı    206
C.     Sigortalının Katılma Payı    207
1.     Genel olarak    207
2.     Katılma Payı Sigortası Türleri    210
a.     Kişisel Katılma Payı Sigortası    210
aa.    Ek veya Entegre Modeli    211
aaa.     Rücu Modeli    211
bbb.    Aktarma Modeli    212
bb.     Bağımsız İşleyen Model    213
b.     Bireysel Yönetici Sorumluluk Sigortası    213  
c.     Grup Poliçesi Şeklinde Yönetici Sorumluluk
Sigortası        214
3.    GDV’nin Katılma Payı Sigortası Modeli    215
D. Seri Zararlar Klozu    217
§ 8.    Teminatın Bölgesel ve Zamansal Kapsamı    218
I.     Teminatın Bölgesel Kapsamı    218
II.     Teminatın Zamansal Kapsamı    221
A.     Talep Prensibi Çerçevesinde Riziko    221
1.     Genel Olarak    221
2.     Talep Prensibinin Hukuki Fonksiyonu    226
3.     Talebin İleri Sürülmesi    231
4.     Mahkeme Klozu    233  
5.     Rizikonun Genişletilmiş Tanımı    234
a.     Bir Talebin Varlığı Hakkında Yazılı Bildirim    234
b.     Talep İleri Sürülmesine İmkan Veren Hukuki Girişim    234
B.     Geriye Etkili Sigorta    235
1.     Genel Olarak    235
2.     Geriye Etkili Sigortada Sınırlamalar    237
a.     Zamansal Sınırlama    237
b.     Sınırlamaların Maddi Yapısı    238
C. Sonraki Sorumluluk    242
1.     Genel Olarak    242
2.     Sonraki İhbar Süresini Düzenleme Seçenekleri    244
3.     Sonraki İhbar Süresi Çerçevesinde Sigorta
Teminatının Kapsamı    245
4.     Sonraki İhbar Süresinin Müddeti    245
5.     Genel ve Kişisel Sonraki İhbar Süresi    246
6.     Sonraki İhbar Süresinin İstisnaları    247
D.     Rizikoya İlişkin Durumların Bildirimi    247
1.     Kavram ve Hukuki Nitelik    247
2.     Rizikonun Gerçekleşmesini Muhtemel
Gösteren Olaylar    252
3.     Sürekli Sorumluluk    252
4.     Rizikoya İlişkin Durumların Bildiriminin İçeriği    253  
5.     Koruyucu Hukuk Masrafları    253
§ 9.    Yönetici Sorumluluk Sigortasında Teminat İstisnaları    254
I.     Genel Olarak    254
II.     Yönetici Sorumluluk Sigortasında Objektif İstisna Halleri    258
A.     Sözleşmesel Cezalar İstisnası    258
B.     Yabancı Hukuk İstisnası    259
C.     Ürün, İşletme ve  Hizmet Sorumluluğu Klozu    260
D.     Çevre Sorumluluğu İstisnası    261
E.     Yetersiz Sigorta Himayesi İstisnası    263
F.     Sigortalı Faaliyet İstisnası    264
G.     Konzern İstisnası    265
H.     Geri Ödemeye İlişkin Talepler İstisnası    266
I.     Spekülasyon İşlemleri İstisnası    267
İ.     Davanın Taraflarının Aynı Olması İstisnası    267
J.     Maddi Olmayan Malvarlığı Haklarının İhlali İstisnası    268
K.     Mali Yardımlar İstisnası    270
L.     Ödünç ve Kredi Kayıpları İstisnası    271  
M.     Asbest Klozu    271
N.     İstihdam Uygulamalarından Doğan Sorumluluk
İstisnası (EPLI)    272
O.     Derdest Dava İstisnası     273
III.    Yönetici Sorumluluk Sigortasında Subjektif İstisna Halleri    275  
A.    Bilinçli ve Kasti Görev İhlalleri  İstisnası    275
1.     Çıkış Noktası ve Sorunun Ortaya Konuşu    275
2.     Kasti Görev İhlali, Bilinçli Görev İhlali ve
Kasten Zarara Sebep Olma İstisna Klozlarının
Karşılaştırılması    276
a.     Kasti Görev İhlallerini Esas Alan İstisna
                    Düzenlemesi    277
b.     Bilinçli Görev İhlalini Esas Alan İstisna
                    Düzenlemesi    279
c.     Kasten Zarara Sebebiyet Verme İstisna
Düzenlemesi    282
d.     Farklı İstisna Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi    282
e.     Bilincin ve Kastın İspatı    283
B.     Bilinen Zarar Şartları    284
IV.     Yönetici Sorumluluk Sigortasında İç İlişki İstisnası    286
A.     İç İlişkide Muvazaa Tehlikesi    286
B.     İç İlişki Sorumluluk Teminatına İlişkin İstisna Klozları    292
1.     İş Adamı Hatalı Kararı İstisnası    292
2.     Modifiye Edilmiş İç İlişki Teminatı    295
a.     Klozun İçeriği    295
b.     Talimat, Karar, Tavsiye    297
c.     Rapor veya Bilgi  Verme Yükümlülüğünün İfası    299
3.     Carve Backs Klozu İle Modifiye Edilmiş
İç İlişki Teminatı    302
a.     İflas Memuru veya Tasfiye Memuru Talepleri    303
b.     Gözetim Kurulu Kararına Dayanan Talepler    304
c.     Müteselsil Borçluların Rücuen Yönelttiği Talepler    304
d.     Ayrılan Sigortalı Kişilerin Talepleri    305
e.     Savunma Masrafları    305
4.     Mahkeme Klozu    306
5.     Aleniyet Klozu    308  
6.     Ayrılık Klozu    309
7.     Çoğunluk Ortağın Talepleri İstisnası    311


Dördüncü Bölüm

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASINDA ÖZELLİK ARZEDEN YÜKÜMLÜLÜKLER  ve  TEMİNAT TALEBİNİN TEMLİKİ


§ 10.    Yönetici Sorumluluk Sigortası Bakımından Özellik
Arzeden Yükümlülükler    313
I.     Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü    314
A.    Yükümlülüğün Konusu    316
B.     Yükümlülüğün Öznesi    318
C.     Yükümlülüğün İfa Zamanı    320
D.     Yükümlülüğün İhlalinin Hukuki Sonuçları    321
1.     Cayma    322
2.     Fesih    325
3.     Sözleşmenin Uyarlanması    327
4.     Sözleşme Uyarlanması Sebebiyle Sigorta Ettirene
Tanınan Fesih Hakkı    330
II.     Riziko Ağırlaşmasına Bağlı Yükümlülükler    331
A.     Genel Olarak    331
1.     Riziko Ağırlaşması Kavramı    332
2.     Subjektif ve Objektif Riziko Ağırlaşması    333
B.     Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğü    334
1.     AVB-AVG’de Düzenlenmemiş Olması    334
2.     Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümlülüğünü
İhlalinin Hukuki Sonuçları    337
a.    Fesih    337
b.     Sözleşmenin Uyarlanması    338
c.     Sigortacının Ödeme Yükümlülüğünden Kurtulması    340
C.     Riziko Ağırlaşmasını Beyan Yükümlülüğü    340
1.    AVB-AVG’deki Düzenleme    340
2.     Önemsiz Riziko Ağırlaşması    342
3.    Riziko Ağırlaşmasını Beyan Yükümlülüğünü
İhlalin Hukuki Sonuçları    342
a.     Fesih    343
b.     Sözleşmenin Uyarlanması    345
c.     Sigortacının İfadan Kurtulması    346
4.     TTK’daki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi    347
III.    AVB-AVG’de Öngörülmüş Diğer Özel Yükümlülükler    350
A.    Rizikonun Gerçekleşmesinden Önceki Yükümlülükler    350
B.     Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Yükümlülükler    350
1.    Rizikoyu ve Sorumluluk Doğurabilecek Olayları
Beyan Yükümlülüğü    350
2.     Bilgi Verme Yükümlülüğü    353
3.     Zararı Önleme ve Azaltma Yükümlülüğü    354
a.     AVB-AVG’deki Düzenleme    354
b.     Geçerlilik Anı    355
4.     Sigortacının Riziko Hakkında Talep Ettiği Bilgileri
Verme Yükümlülüğü 359
5.     Prim Ödeme Yükümlülüğü    360
6.     Sigorta Ettirenin Diğer Sigortaları Bildirme
Yükümlülüğü    362
7.     Sigorta Ettirenin İş Birliği Yükümlülükleri    365
a.    Sigorta Ettirenin Muvafakatı    365
b.    Sigorta Ettiren Şirketin Yönetici Sorumluluk
Teminatının Varlığı ve Kapsamı Hakkında
Sigortalı Yöneticiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü    367
aa.    Sigorta Hukukuna İlişkin Yedieminlik İlişkisinden
Doğan Bilgi Verme Yükümlülüğü     367
aaa.    Şirketin Yöneticiye Bir Yönetici Sorumluluk
Teminatı Sağlamakla  Yükümlü  Olduğu
İhtimalde    368
bbb.    Şirketin Yöneticiye Bir Yönetici Sorumluluk
Teminatı Sağlamakla  Yükümlü  Olmadığı İhtimalde    369
c.    Sigorta Ettirenin Sigorta Sözleşmesinden Doğan
Yükümlülüklerini İhlal Etmesi Sebebiyle Sigortalının
Hak Kaybına Uğraması    370
C.    AVB-AVG’deki Yükümlülüklerin İhlalinin
Hukuki Sonuçları    372
1.    Rizikonun Gerçekleşmesinden Önce Bir Sözleşmesel
Yükümlülüğün İhlalinden Dolayı Sigortacının Fesih
Hakkı    372
2.     Bir Sözleşmesel Yükümlülüğün İhlalinden Dolayı
Sigortacının Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün
Kalkması veya Azalması    372
§ 11.    Yönetici Sorumluluk Sigortasında Talep Hakkına
İlişkin Tasarruflar    373
I.    Sigortalının Kurtarılma Talebinin Temliki    373
A.    Temlike İlişkin Düzenleme    374   
B.     Temlikin Geçerliliği    375
C.     Büyük Risklerde Temlikin Yasaklanabilmesine
İlişkin İstisna    376
D.     Temlik Edilen Talebin İçeriği    378
E.     Sigorta Ettirene Temlik – Üçüncü Kişiye Temlik    380
F.     Teminat Talebinin Temlikinde Manipülasyon Riski    382
G.     Talebin Temlikinden Sonra Sigorta Ettirenin Doğrudan
Ödeme Talebi    383
II.    Yönetici Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinde Doğrudan
Talep Hakkına İlişkin Özel Şart    385Beşinci Bölüm

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASININ SONA ERME
SEBEPLERİ  ve CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMİNATI
SAĞLAMA YOLLARI§ 12.    Sigorta Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri    391
I.    Sözleşme İlişkisinin Anlaşmalı Sona Ermesi    391
II.     Cayma Hakkı    392
A.    Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün
İhlali Dolayısıyla    392
B.     Peşin veya İlk Primin Ödenmemesi Dolayısıyla Cayma    396
III.     Kısmi Cayma ve Fesih    399
IV.     Sigorta ettirenin Kabul Beyanını Geri Alma Hakkı    400
V.     İptal    402
A.    Sigortacı Tarafından İptal    403
B.     Sigorta Ettiren Tarafından İptal    405
VI.    Fesih    406
A.     Olağan Fesih    406
1. Sürenin Dolması –Otomatik Uzama    406  
2.     Diğer Olağan Fesih Halleri    407
B.     Olağanüstü Fesih    408
C.     Rizikonun Gerçekleşmesi Sebebiyle Fesih    409
VII.DiğeR Sona Erme Sebepleri    411
A.    Sigortacının İflası    411
B.     Sigorta Ettirenin İflası    413
C.     Kontrol Değişikliği    415
1.     Genel Olarak    415
2.     Kontrol Değişikliği Klozu İçeren Yönetici
Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi    417
3.     Kontrol Değişikliği Sebebiyle Sona Ermenin
Sonraki Bildirim Süresine Etkisi    418
4.     Sonraki Bildirim Süresinde Gerçekleşen Kontrol
Değişikliğinin Teminata Etkisi    420
D.    Sigorta Ettirenin İsteğe Bağlı Olarak Tasfiyeye Girmesi    421
§ 13.    Yönetici Sorumluluk Sigortasında Ek Teminat Yoluyla
Ceza Davası Masrafları Teminatı    422
I.    Ceza Davası Masrafları Teminatı    422
II.     Ceza Savunma Masrafları Teminatına İlişkin Düzenleme    422
A.    Sigortacının Ceza Davası Savunma Masraflarını
Üstlenmesinin Şartları    425
B.    Ceza Savunma Masrafları Teminatının Kapsamı    426
§ 14.    Yönetici Sorumluluk Sigortasından Ayrı Olarak
Özel Ceza Hukuku Koruma Sigortası    428
I.     Kavram    428
II.     Hukuki Nitelik ve Hukuki Dayanak    429
A.     Hukuki Nitelik        429
B.     Hukuki Dayanak    429
III.    Ceza Hukuku Koruma Sigortasının Fonksiyonu    431
A.     Hukuki Koruma Sigortacısının Ana Edimi ve
Özen Yükümlülüğü    431
B.     Gerekli Masraflar Teminatı    432
IV.    Ceza Hukuku Koruma Sigortasında İlgili Kişiler    433
A.    Sigorta ettiren ve Sigortalılar    433
1.    Sigorta Ettiren    433
2.     Sigortalılar            433
a.    Sigortalı Kişiler Çevresi    433
b.     Sigortalı Kişilerin Hukuki Konumu    434
c.     İşletme Faaliyetiyle Bağlantı    435
d.     Temin Edilmiş Sigorta Teminatının Şekli    435
V.    Ceza Hukuku Koruma Sigortasında Edim Türleri    435
VI.    Ceza Hukuku Koruma Sigortası Teminatının Kapsamı    436
A.    Teminatın Maddi Kapsamı/Sigorta Konusu    436
B.     Teminatın Bölgesel Kapsamı    437
C.     Teminatın Zamansal Kapsamı    437
VII.Ceza Hukuku Koruma Sigortası Teminatına
İlişkin Sınırlamalar    438
A.    Hukuki Zorunluluk Olmadığı Halde Yapılmış Masraflar    438
B.     İhtilafın Anlaşmayla Tasfiyesi    438
C.     Sigortalının Katılma Payı    439
D.     Cebri İcra Tedbirleri Masrafları    439
E.     Avans Ödemeleri    439
F.     Üçüncü Kişinin Üstlenmekle Yükümlü Olduğu Masraflar    439
VIII.Ceza Hukuku Koruma Sigortasında Riziko İstisnaları    440
A.    Kasten İşlenmiş Suç    440
B.     Cürüm    440
C.    Trafik Suçları        441
D.     Kartel Davası    441
E.     Kendini İhbar Sebebiyle Vergi Suçu İsnadı    442
IX.         Ceza Hukuku Koruma Sigortası Bakımından Özellik
Taşıyan Yükümlülükler    442
A.    Bildirim Yükümlülüğü    442
B.     Riziko Gerçekleştiğinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri    443
1.     Bilgilendirme Yükümlülükleri    443
2.     Onay Alma Yükümlülüğü    444
3.     Bekleme Yükümlülüğü    444
4.     Gereksiz Masraflardan Kaçınma Yükümlülüğü    444
C.     Yükümlülüklerin İhlalinin Hukuki Sonuçları    444


SONUÇ    447

KAYNAKÇA    457