Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Yeni Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Evlat Edinme

Yeni Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Evlat EdinmeSayfa Sayısı
:  
143
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-295-478-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Medenî Kanun değişikliği ile birlikte, hanesine görev yazılan gruplardan birisi de hukuk öğretisi olmuştur. Yasa değişikliği ile karşımıza çıkan eksikliklerin, anlaşılma güçlüklerinin, yorum gerektirir düzenlemelerin varlığı bunun nedeni olarak gösterilebilecektir. Öğretinin öğreten bölümünde yer alan hukuk fakültesi öğretim üyelerinden birisi olarak, işlediğimiz Aile Hukuku derslerinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği yıldan başlayarak, evlât edinme konusunu irdelememiz hep, sorular, eleştiriler, tartışmalarla olmuştur. Derslerimizden birisinde bütün bunların yazılı olarak dile getirilmesi gereğini beraberce kabul etmemizin ardından, bir öğrencimin esprili çağrısı ile de çalışmanın başlama vuruşu yapılmış ve evlât edinme konusundaki inceleme, yoluna koyulmuştur. Makale olarak başladığım çalışma, yazılanların bu boyutu aşması, bölümler halinde yayınlamanın yeterli yararı sağlayamacağı düşüncesi ve görüşme yaptığım zamanki yayınevi sorumlusunun önerisi ile öyküsünü kitaba dönüştürdü. Bunlara doçentlik araştırması için bulunduğum Podstam Üniversitesi Hukuk Fakültesi′ndeki ek araştırmalarım, konuk öğretim üyesi olarak görev aldığım kürsünün öğrenci çalışanlarından sevgili Nazime EKER′in yardım ve destekleri eklenince, karşılaştırmalı hukuk boyutu kapsamlı bir eser çıktı ortaya. Yeni çıkan eserlerin eklenmesi düşüncesi, bazılarını elde etme çabası derken, neredeyse iki yıllık bir zamana yaygın çalışma sonrası, bugün yayına hazır hale geldi. Değinmek istediğim bir nokta; hatta bir süre yayınını beklediğim bir tez çalışmasına, defalarca yaptığım kişisel görüşmelere rağmen ulaşamamış olmam, (kısa hikayesiyle yazarın ifadeleriyle elinde yazılı metnin olmaması, sadece kütüphaneden ulaşılabilir olması, kütüphaneden de alınmış bulunması, sonuçta ancak yakın bir konuda tez yazan bir akademisyenin kütüphane izniyle çekebildiği kadarının elde edilebilmiş ve o oranda yararlamlabilmiş, kişisel tanışma ve görüşmelere rağmen bu aşamada kalınca, bir anlamda peşinin bırakılmış olması) çalışmanın anmadan geçemeyeceğim bir kesitini oluşturdu. Eserin peşini bı-rakmışhğımı, elde edebildiğim bölümler dışında kalan metinde ileri sürülen görüşlerle, çalışmada ileri sürdüğüm -olası- paralel görüşlerin tesadüften ibaret olacağını belirtip, yayınlanmamış olsa da, daha önce alenileşmiş bir eser olması gereği, ilgili yerlerde yollamada bulunulamamış olmasının olumsuz sonuçlarını rağmen, peşinen kabullendiğim vurgusuyla ifade etmek isterim. Çalışmanın başlama vuruşunu yaptıran -yaşam biçimi olarak gördüğüm uğraşımın çok zevk aldığım yönü olduğunu her fırsatta vurguladığım- karşılarında bulunmaktan hep mutluluk duyduğum sevgili öğrencilerime; sürdürdüğüm çalışmalarımda hocalığından çok şey öğrendiğimi bir kez daha mutlulukla gördüğüm kürsü hocam Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN′e; kürsüsünde bir yıl boyunca konuk öğretim üyesi olarak bulunma olanağını bana içtenlikle sunan, kendimi evimde hissederek bir yıl boyunca verimli bir çalışma sürdürdüğüm, Podstam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk ve İş Hukuku Kürsüsü Profesörü Dr. DeUev W. BELLING′e, sekreterinden başlayarak diğer kürsü arkadaşlarıma ve kürsü çalışanlarımızdan Nazime EKER′e; çalışmayı kitap olarak basma düşüncesini ortaya atan ve beni buna ikna eden zamanın Beta Yayınevi Sorumlusu Rahmi ARIKAN′a ve yayını gerçekleştirdiğimiz dönemdeki Sorumlu Seyhan SATAR′a ve Beta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çıkış noktasındaki öngörülerimizin bir nebze gerçekleşecek olması dileğiyle. Haziran 2005, Alaçatı İÇİNDEKİLER Önsöz V Kısaltmalar XI Giriş 1 A. Evlât Edinme İlişkisinin Temelinde Yatan İlkeler 2 B. Evlât Edinme Konusunda Yeni Kanunun Sistemi 4 C. Evlât Edinme İşleminin Hukukî Niteliği 5 D. Evlât Edinme Türleri 7 E. Evlât Edinmenin Koşullan 10 I. Genel Koşullar 10 f. Evfât Edinmede Yaş ve Süre Koşullan 11 a) Evlâtlığın yaşı 11 b) Evlâtlık ile evlât edinen arasındaki yaş farkı 15 c) Birlikte evlât edinmede eşlerin yaşına veya evlilik süresine ilişkin koşul 19 d) Tek başına evlât edinmede evlât edinecek kişinin yaşma ilişkin koşul 25 e) Tek başına evlât edinmede diğer koşullar 28 aa) Eşi ayırt etme gücünden sürekli yoksun evli kişinin tek başına evlât edinmesi 29 bb) Eşinin uzun zamandır nerede olduğu bilinmeyen evli kişinin tek başına evlât edinmesi 29 cc) Mahkeme karanyla iki yılı aşkın süredir eşinden ayrı yaşayan evli kişinin tek başına evlât edinmesi 32 2. Evlât Edinmede Rızalar 34 a) Evlât edinenin rızası 34 b) Evlâtlığın rızası 35 c) Evlâtlığın ana-babasmın rızası 38 d) Vasi ve vesayet dairelerinin rızası 47 II. Türler Açısından Evlât Edinmenin Koşulları 48 1. Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aranacak Koşullar 48 a) Evlât edinilecek küçüğün bakım ve eğitimi 48 b) Evlât edinmenin küçüğün yararına bulunması 51 d) Evlât edinenin çocuklarının yararlarının zedelenmemesi 53 2. Ergin veya Kısıtlıların Evlât Edinilmesinde Aranacak Koşullar 57 a) Genel Olarak 57 b) Genel koşullar 58 aa) Evlât edinenin altsoyunun bulunmaması 58 bb) Evlât edinilecek evli ergin ya da kısıtlının eşinin rızası 60 b) Alternatif koşullar 63 aa) Genel olarak 63 bb) Evlât edinilecek bedensel veya zihinsel özürlünün bakılıp gözetilmesi 64 cc) Evlât edinence küçüklüğünde bakılıp, gözetilmiş ve eğitilmiş olma 64 dd) Diğer durumlarda aile halinde yaşama 66 ee) Ergin veya kısıtlıların evlât edinilmesinde alternatif koşulların bir arada değerlendirilmesi 68 F. Evlât Edinme İşleminin Hüküm ve Sonuçlan 71 I. Genel Olarak 71 II. Kişisel Duruma İlişkin Sonuçlar 71 1. Ad-Soyad 71 2. Vatandaşlık 80 3. Hısımlık 81 4. Mirasçılık 86 III. Velayet Hakkı 88 IV. Nafaka Yükümlülüğü 91 V. Evlenme Yasağı 94 G. Evlât Edinmede Hükümsüzlük Halleri 97 I. Genel Olarak 97 II. Yokluk 104 III. Kesin Hükümsüzlük 108 1. Genel Olarak 108 2. Kesin Hükümsüzlük Sebepleri 110 IV. İptal 120 V. Diğer Noksanlıkların Etkisi 122 1. Genel Olarak 122 2. Kesin Hükümsüzlük Sebebi Olduğu Halde, Evlâtlık İlişkisinin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülemeyeceği "Diğer" Noksanlıklar 124 3. Diğer Noksanlıklar 125 VI. Hak Düşürücü Süre 129 Sonuç 135 Kaynakça 137