Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu BildirileriSayfa Sayısı
:  
650
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057622-00-6

95,00 TLÖzyeğin Üniversitesi ve İstanbul Barosu iş birliği ile 8 ve 9 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Barosu merkez binasında gerçekleştirilen "Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri" sempozyumu, sadece şehir içinden değil şehir dışından da oldukça ilgi görmüş ve sempozyumun başından sonuna kadar yoğun katılım ile sonuçlanmıştır. Bu bağlamda sempozyumda sunulan tebliğlerin daha büyük kitlelere ulaşması gerekliliği kaçınılmaz olarak gündeme gelmiş ve tebliğlerin toplandığı bir kitap çıkartmak adeta zorunluluk halini almıştır. Elinizde yer alan bu kitap, sempozyuma katılan değerli katılımcıların emekleri sonucunda oluşmuştur.(SUNUŞTAN)


İÇİNDEKİLER


Dönme Hakkının Sözleşme Özgürlüğünce Geçerli Bir Sebep Olmaksızın Kullanılmasına Dayalı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştirisi


Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN


Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde İki Aşamalı Metot ile Manevi Zararın Belirlenmesi


Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA


Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar


Dr. Öğr. Üyesi Gençer ÖZDEMİR


Influencer Sözleşmeleri


Av. Serenat BAYTAN AVKOVAN


Kira, Eser (veya Satış) ve Kooperatif İlişkileri ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Bağlar


Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI


Temerrüden Tahliye Bağlamında Kiraya Verenin Yasal Mirasçılarının Sözleşmeyi Fesih Hakkı


Prof. Dr. Faruk ACAR


Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması


Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA


Yoksulluk Nafakası


Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL


Birlikte Velayet Çerçevesinde "Alternatif(Dönüşümlü) Himaye"


Doç. Dr. Canan YILMAZ


Türk Hukukunda Çocukların Anne Babalarına Karşı Korunması


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYAR


Velayet Sahibi Kadın Eşin Çocuğa Kendi Soyadını Vermesi


Hakim Ömer Uğur GENÇCAN


Bir Boşanma Sebebi Olarak Zinada 'Üçüncü Kişi' Üzerine


Dr. Öğr. Üyesi Sevgi USTA


Yargıtay Kararları Işığında Eşlerararası Yasal Mal Rejimi


Av. Nazan MOROĞLU, LL.M.


Son Dönem Yargıtay Kararları Işığında Anlaşmalı Boşanma


Av. Muazzez YILMAZ


Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Elbirliği Mülkiyetinde Dava Arkadaşlığının Değerlendirilmesi


Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE


Vasiyetnamenin Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliğine İlişkin Bazı Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 


Dr. Öğr. Üyesi Sabah ALTAY


Çatışan İki Menfaat Olarak Miras Bırakanın İradesi ile Saklı Paya İlişkin Kurallar


Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ


Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması


Doç. Dr. Sezer ÇABRİ


Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikali


Doç. Dr. Ömer BAĞCI


Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası


Dr. Öğr. Üyesi Beşir ACABEY


Yargı Kararları Işığında Mirastan Feragat Sözleşmesine İlişkin Değerlendirmeler


Dr. Öğr. Üyesi Sendi YAKUPPUR


Yargıtay Kararlarına Göre İhale Feshedilmeksizin Sicilin Düzeltilmesi Davası Açılması


Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN 


Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ


Yargıtay Kararları Işığında Devre Mülk - Devre Tatil Hakkı


Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU


Ev Hayvanları Üzerindeki Paylı Mülkiyetin Kazaî (Yargısal) Paylaşım Yoluyla Sona Ermesi


Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR


Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı ve Hukuki Sonuçları


Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN


Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti


Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TUZCUOĞLU


3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 12/III ile İlgili Güncel Sorunların Değerlendirilmesi


Av. A. Murat ARPACI