Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı UygulamasıSayfa Sayısı
:  
244
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-464-055-6

20,00 TL

ÖNSÖZ

Devlet ihaleleri yoluyla yaptırılan yapım işleri, genellikle birim fiyat esasına dayalı eser sözleşmeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Ülkemizde son on beş yıldır yaşanan yüksek enflasyon, tamamlanması uzun bir süreyi gerektiren yapım işlerinin sabit fiyatlarla yapılmasını imkânsız hale getirdiğinden, yapım işlerine ilişkin mevzuat, eser sözleşmesini daha gerçekçi bir yapıya yerleştirmek ve tarafların fiyat değişikliklerinden etkilenmesini asgari ölçüye indirmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir.

Bu konuda yapılan en önemli düzenleme 20 Ağustos 1988 tarihli Resmi Gazete\′de yayımlanan 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesidir. Bu fiyat farkı kararnamesi, fiyat farkı esaslarının tespitinde, özellikle malzeme fiyat farkı hesaplanması yönünden önemli düzenlemeler içermektedir. 25.8.1994 tarih ve 94/6019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de malzeme fiyat farkları için toptan eşya fiyatları endeksi kullanılarak yeni bir hesap tarzı getirilmiştir.

Fiyat farkı uygulaması, kararnamede yer alan esaslar uyarınca; iş süresinin uzatılması, iş programı ve ödenek dilimi değişiklikleriyle tam bir paralellik içinde yapılmaktadır. Bu nedenle süre uzatımı ve ödenek dilimi değişikliği işlemleri, fiyat farkı uygulamasının temelini oluşturmaktadır.

Yapım işlerinde yanlış uygulamalar sonucu tarafların zararına ve yetkililerin sorumluluğuna yol açan bir konu da ihzarat ödenmesi, tespiti ve kesintisi işlemleridir.

Bu kitapta 1994 yılı Ekimine kadar yapılan mevzuat değişiklikleri ve 88/13181 sayılı kararname esasları çerçevesinde; iş süresi, süre uzatımı, iş programı ve ödenek dilimi değişiklikleri, ihzarat işlemleri, birim fiyat farkı, sanayi ürünü imalatında fiyat farkı ve malzeme fiyat farkı uygulamaları açıklanmış, 94/6019 sayılı kararname metni, açıklaması ve bu kararname ile ilgili Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi kitaba eklenmiştir.

İncelediğimiz konularla yüklenici, uygulayıcı ve denetleyici olarak ilgilenenlere yararlı olacağı inancı ve gelecekte daha kapsamlı eserlerle okurlarımıza hitabedebilme umuduyla, saygılar sunarız. Ekim 1994

Dinçer GÖNEN ;
Hikmet IŞIK
.
İsmail GEVER

Sayıştay Uzman Denetçileri

İÇİNDEKİLER


İŞ SÜRESİ, SÜRE UZATIMI, İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ
İş Süresi ve Süre Uzatımlarının Hukuki Dayanağı 11
İdarenin sebebiyet Verdiği Hallerden Doğan
Süre Uzatımları 14
1 - Sözleşmenin Tekemmülündeki Gecikmeden Doğan
Süre Uzatımları 14
2 - İşyerinin Tesliminde Gecikme Olması Durumunda
Süre Uzatımı 17
3 - Projelerin Verilmesinde Gecikme Olması Halinde
Süre Uzatımı 18
4 - İşin İdarece Durdurulması Nedeniyle
Süre Uzatımı Verilmesi 22
5. - Hakedişin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle
Süre Uzatımı 22
6 - Ödenek Yetersizliği Nedeniyle İşte Gecikme Olması
Durumunda Süre Uzatımı 24
Olağanüstü Tabiat Hadiseleri ve Sosyal Sebeplerden
Kaynaklanan Süre Uzatımları 26
Keşif Artışı Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 27
Süre Uzatımı, İş Programı ve Ödenek Dilimi Arasındaki İlişki 28
Yıl Sonunda İhale Edilen ve Yer Teslimi Çalışılmayan Sürede
Veya Ertesi Yıl Gerçekleşen İşlerde Süre Uzatımı 29
1 - 8.12.1988 Gün ve 4635/2 Sayılı Sayıştay
Genel Kurulu Kararı 31
2 - Çalışılmayan Sürede Veya Ertesi Yıl Yürürlüğe Giren
Sözleşmelerde Verilecek Süreyi Belirleyen Bayındırlık ve
İskân Bakanlığı Genelgesi 39
3 - Örnek Süre Uzatımı ve Ödenek Dilimi Değişikliği 40

Süre Uzatımları İle Havanın Çalışmaya Elverişli Olmadığı
Günler Arasındaki İlişki 40
İl ve İlçelere Göre Çalışılmayan Günler Listesi 41

İHZARAT, İHZARAT TESPİTİ VE
İHZARAT KESİNTİSİ

İhzaratın Tanımı ve İhzarat Verilebilecek Malzemeler 46
88/13181 Sayılı Kararnameye Göre.İhzarat Tespiti 48
İhzarat Kesintisi 50


FİYAT FARKLARI

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Verilmesinin Dayanağı 55
Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve
Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat
Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar (99/13181 Sayılı
Kararname Eki Esaslar) 61
Fiyat Farkı Kararnamesiyle ilgili Açıklamalar 84
Kapsam ve Tammlaria İlgili Hususlar 84
Birim Fiyat Farkı Uygulaması 86
Sanayi Ürünleri İmalatında Fiyat Farkı \′93
Fiyat Farkı Uygulamasında Özel Durumlar 103
İş Programları ve Ödenek Dilimleri 104
Cezalı Çalışılan İşlerde Uygulama 105
İmalat Tespiti ve Hesap Esasları 106
Fiyat Farkı Uygulamasında Geçerli Kayıtlar ve
Fatura Verilmesi Zorunluluğu 109
Malzeme Fiyat Farkları 113
Fiyat Farkı Verilecek Malzemeler 114
Fiyat Farkı Verilecek Malzeme Miktarı 116
Malzeme Fiyat Farkında Rayiç Fiyat ve Zamlı Fiyat 121

Malzeme Fiyat Farklarının Hesaplanması 126
î - Üretici Kuruluşlardan Temin Edilen Malzemelerde
Fiyat Farkı 128
a) Çimento Fiyat Farkı 128
b) Demir Fiyat Farkı 130
II - Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı
Kamu Kuruluşları Tarafından Belirlenen
Malzemelerde Fiyat farkı 134
a) Tuğla İçin fiyat farkı hesaplanması örneği 134
1 b) Kereste için fiyat farkı hesaplanması 134
c) PVC borular için fiyat farkı hesabı 137
III - Akaryakıt Fiyat Farkı 138
IV - Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzemelerde
Fiyat Farkı 140
V - Kum-Çakıl Fiyat Farkı 144
Yılı Ödeneğinin Harcanamamasi Durumunda Malzeme
Fiyat Farkı ve Birim Fiyat Fark 144
Cezalı Çalışılan İşlerde Malzeme Fiyat Farkı ve
Birim Fiyat Farkı 145


88/13181 Sayılı Kararname Ekieri

1 - Birim İmalattaki Çimento Miktarları 146
2 - Birim İmalattaki Demir Miktarları 149
3 - Birim İmalattaki Akaryakıtın Fiyat Farkına Esas Miktarları .. 151
4 - Birim İmalattaki Kum-Çakıl Miktarları 164
5 - Kum-Çakıl Fiyat Farkı Genelgesi 165
6 - Ankara-Merkez Çimento Fiyatları 168
7 - Muhtelif Demir, 2mm. HRU Sac ve Cam Fiyatları 169
8 - Motorin Fiyatları (Ankara-Merkez) *. 193
9 - III Sınıf N.B. Çam T omruk Ankara Tahsis Fiyatları 194
10 - PETKİM P.V.C. Fiyatları 195


11 - ETİBANK Külçe Alüminyum ve Blister Bakır Fiyatları .... 196
12 - 1993 Yılı Tesisat Malzeme Fiyat Farkı (n) ve
(s) Katsayılar 198
13 - Ankara İçin Kum Çakıl Fiyatları 203
14 - Süre Uzatımı Komisyonlarının Kuruluşu 205
94/6019 Sayılı Kararname 2°8
94/6019 Sayılı Kararname ile ilgili
Açıklamalar : \"\′■\′
94/6019 Sayılı Kararname Hakkında
Bayındırlık Bakanlığı Genelgesi 223
Genelge Eki Tespite Esas Ve
Müteakip Hakediş Örnekleri 235