Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (42)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Karşılıklılık Esası

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Karşılıklılık EsasıSayfa Sayısı
:  
157
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-482-5

25,00 TL

İÇİNDEKİLER


 

GİRİŞ

Birinci Bölüm 

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinin Hukuki Rejimi 

A. Genel Olarak

B. Mahkeme Kararının Sonuçlarının Tenfiz Açısından Değerlendirilmesi

C. Tenfizin Koşulları

1. Genel Olarak

2. Tenfizin Ön Koşulları

a. Yabancı Devlet Mahkemesince Verilmiş İlam Niteliğinde Bir Karar Bulunması

b. Yabancı Mahkeme İlamının Kesinleşmiş Olması

c. Yabancı Mahkeme İlamının Hukuk Davalarına İlişkin Olması

3. Tenfizin Esas Koşulları

a. Karşılıklılık

b. Münhasır Yetki ve Aşırı Yetki

c. Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmama

d. Savunma Haklarına Uygunluk


 

İkinci Bölüm 

Tenfizin Asli Koşulu Olan Karşılıklılık Esası 

A. Genel Olarak

B. Karşılıklılığın Tarihçesi

1. Genel Olarak

2. Karşılıklılık Koşulunun Türk Hukukundaki Gelişimi

a. Genel Olarak

b. Değerlendirme

C. Karşılıklılığın Diğer Tenfiz Koşullarından Ayrılan Yönleri

D. Tenfiz Koşulu Açısından Aranan Karşılıklılık Kavramı ile Yabancılar Hukuku Açısından Aranan Karşılıklılığın Farkı

E. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Açısından Karşılıklılığın Değerlendirilmesi

F. Karşılıklılık Koşulunun Tenfiz Koşulları İçerisinde Yer Almasına İlişkin Görüşler

1. Tenfiz Açısından Karşılıklılığın Gerekli Olduğu Görüşü

2. Tenfiz Açısından Karşılıklılığın Gerekli Olmadığı Görüşü


 

Üçüncü Bölüm 

Karşılıklılık Türleri ve Karşılıklılığın Tespiti Sorunu 

A. Karşılıklılık Türleri Üzerine Genel Bilgi

1. Akdi Karşılıklılık

a. Genel Olarak

b. Akdi Karşılıklılık Koşuluna Yönelik Olarak MÖHUK Hükümleri İle Milletlerarası Anlaşmaların Çatışması Meselesi

2. Hukuki Karşılıklılık

a. Genel Olarak 

b. Hukuki Karşılıklılığın Tespitinde Revizyon Sisteminin Rolü

3. Fiili Karşılıklılık

a. Genel Olarak

b. Fiili Karşılıklılık Türünün Diğer Karşılıklılık Türleri İçerisindeki Yeri: Olumsuz Uygulama

c. Fiili Uygulamanın Belirlenmesi

B. Karşılıklılığın Tespiti Sorunu

1. Genel Olarak

2. Adalet Bakanlığı'ndan Gelen Cevapların Bağlayıcılığı Sorunu

3. Federal ve Tanınmayan Devletler Açısından Karşılıklılığın Tespiti

a. Federal Devletler Açısından

b. Tanınmayan Devletler Açısından

C. Karşılıklılığın Bulunma Anı


 

SONUÇ

KAYNAKÇA