Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Vergilerin Ekonomik Analizi

Vergilerin Ekonomik AnaliziSayfa Sayısı
:  
375
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4118-62-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Önsöz Bu çalışmanın amacı, belli bir sistematik dahilinde, vergilerin; \"kaynak dağılımı\", \"ekonomik büyüme ve istikrar\" ve \"gelir dağılımı\" üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bunun için Türk Vergi Sistemi\′nde de uygulanan belli başlı vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi esas alınmıştır. Söz konusu vergilerden ilk ikisi, \"gelir\" üzerinden, sonraki üç tanesi \"harcamalar\" üzerinden ve diğerleri ise \"servet\" üzerinden alınan vergilerdir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm gelir üzerinden alman vergilerin analizini içermektedir. Bu da kendi içinde iki kısma ayrılmaktadır. İlk kısımda, önce tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi incelenmiş ve ardından yukarıdaki sistematik dahilinde gelir vergisinin ekonomik analizi yapılmıştır. İkinci kısımda ise kurumların vergilendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar, kurumlar vergisinin genel özellikleri ve ekonomik analizi yer almaktadır. İkinci bölüm harcamalar üzerinden alman vergilere ayrılmıştır. Bu bölüm ise kendi içinde, beş ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda harcama vergileri ile ilgili genel açıklamalar yer almakta ve harcama vergilerinin yansıması teorisi incelenmektedir. İkinci kısımda genel bir harcama vergisi modeli çeşitli yönleri ile değerlendirilmektedir. Üçüncü kısımda katma değer vergisi, dördüncü kısımda özel tüketim vergisi ve beşinci kısımda ise gümrük vergisi aynı sistematik dahilinde analiz edilmektedir. Üçüncü ve son bölüm ise servet vergilerini içermektedir. Bu bölüm ise kendi içinde dört kısma ayrılmaktadır. İlk kışında servet vergisi ile ilgili genel açıklamalar, servet vergisinin nedenleri, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konmaktadır. Diğer kısımlarda ise sırasıyla emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi analiz edilmektedir. Alanındaki literatüre katkı sağlayacağı ve lisansüstü seviyelerdeki araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülen çalışmanın bu ilk basımı, okuyucuların ve konunun uzmanlarının değerli katkıları ile daha da faydalı hale gelebilecektir. Tüm yararlananlara faydalı olması dileğiyle (16/02/2010). Prof, Dr. Nihat Edizdoğan Doç. Dr. Ali Çelikkaya İçindekiler Önsöz ix İçindekiler vii Tablolar Dizini xiii Şekiller Dizini xiv Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ 1. GELİR VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ 3 1.1. GELİRİN TANIMI 3 1.1.1. Dar Anlamda Gelir 4 1.1.2. Geniş Anlamda Gelir 5 1.1.2.1. Geniş Anlamda Gelirin Kapsamına Giren Unsurlar 6 1.1.2.1.1. Tüketimde Artış Sağlayan Parasal Olmayan Gelirler 7 1.1.2.1.2. Servetin Değerinde Meydana Gelen Net Artışlar 8 1.1.2.2. Gelirin Geniş Olarak Tanımlanmasındaki Güçlükler 10 1.1.3. Günümüzdeki Gelir Tanımı ve Türkiye\′deki Durum 13 1.2. GELİR VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 16 1.3. GELİR VERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ 19 1.4. GELİR VERGİSİNİN KAYNAK DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 22 1.4.1. Gelir Vergisinin Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkisi 22 1.4.1.1. Gelir Vergisinin Gelir ve İkame Etkileri 23 1.4.1.2. Gelir ve ikame Etkilerinin Bir Grafik Analizi 30 1.4.1.3. Nispi ve Artan Oranlı Vergilemenin Etkisi 33 1.4.1.3.1. Nispi ve Artan Oranlı Vergileme 33 1.4.1.3.2. Nispi Vergilemeden Artan Oranlılığa Geçişin Etkisi 36 1.4.1.4. Vergi Oranlarının İndirilmesinin Etkisi 39 1.4.1.4.1. Arz Yönlü iktisat Yaklaşımı ve Laffer Eğrisi 40 1.4.1.4.2. Vergi indirimlerinin Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkileri 45 1.4.1.4.3. Laffer Eğrisinin Türkiye\′de Uygulanabilirliği 46 1.4.1.5. Gelir ve ikame Etkileri Konusundaki Ampirik Çalışmalar 48 1.4.2. Gelir Vergisinin Tasarruf Arzusu Üzerindeki Etkisi 49 1.4.2.1. Tasarruf Davranışını Etkileyen Faktörler 50 1.4.2.2. Gelir Vergisinin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 52 1.4.2.3. Tasarrufçuların Gelir Vergisine Karşı Tepkileri 55 1.4.2.4. Tasarruflar Üzerindeki Gelir Vergisinin Yansıtılması 59 1.4.3. Gelir Vergisinin Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi 61 1.4.3.1. indirilecek Gider Uygulamalarındaki Farklılıklar 62 1.4.3.2. Vergilendirilecek Gelirin Tanımlanmasındaki Farklılıklar 62 1.4.3.3. Vergi Matrahının Belirlenmesindeki Farklılıklar 63 1.4.3.4. Vergi Uygulamalarından Kaynaklanan Farklılıklar 66 1.4.4. Gelir Vergisinin İşgücü Mobilitesi Üzerindeki Etkisi 67 1.5. GELİR VERGİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 70 1.5.1. Gelir Vergisinin Tasarruf Düzeyi Üzerindeki Etkisi 71 1.5.1.1. Tasarrufu Teşvik Edici Vergi Politikası 71 1.5.1.2. Tasarrufların Çifte Vergilendirilmesi Görüşü 73 1.5.1.2.1. Tasarrufların Çifte Verilendirildiğini Savunanlar 73 1.5.1.2.2. Tasarrufların Çifte Vergilendirilmediğini Savunanlar 74 1.5.1.2.3. Sorunun Genel Değerlendirmesi 76 1.5.2. Gelir Vergisinin Harcama Yapısı Üzerindeki Etkisi 76 1.5.3. Gelir Vergisinin Yatırım Kararları ve Risk Alma Üzerindeki Etkisi 78 1.5.4. Gelir Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkisi 82 1.5.4.1. Gelir Vergisinin Otomatik Stabilizatör Fonksiyonu 82 1.5.4.2. Enflasyon ve Gelir Vergisi Arasındaki İlişki 84 1.5.4.2.1. Enflasyonun Gelir Vergisi Üzerindeki Etkileri 85 1.5.4.2.2. Enflasyonu Önleyici Gelir Vergisi Politikası 88 1.6. GELİR VERGİSİNİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ 89 1.6.1. Gelir Vergisinin Yansıtılması 90 1.6.1.1. Tam Rekabet Koşullarında Yansıma 91 1.6.1.1.1. Firma Bazında Yansıma 92 1.6.1.1.2. İşgücü Bazında Yansıma 93 1.6.1.2. Monopol Koşullarında Yansıma 97 1.6.1.3. Oligopol Koşullarında Yansıma 101 1.6.2. Kişisel Gelir Dağılımında Adaletin Ölçülmesi 101 1.6.2.1. Lorenz Eğrisi 102 1.6.2.2. Gini Katsayısı 106 1.6.2.3. Vergi Sonrası Gelir Dağılımının Ölçülmesi 108 1.6.3. Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanmasına Yönelik Öneriler 108 1.6.3.1. Negatif Gelir Vergisi Uygulaması 109 1.6.3.1.1. Negatif Gelir Vergisinin Kuramsal Yapısı 109 1.6.3.1.2. Negatif Gelir Vergisinin Grafik Analizi 112 1.6.3.1.3. Uygun Negatif Gelir Vergisi Programının Seçimi 114 1.6.3.1.4. Negatif Gelir Vergisinin Eleştirisi 116 1.6.3.2. Tek Oranlı (Düz) Vergileme Uygulaması 119 1.6.3.2.1. Artan Oranlı Vergilemenin Eleştirisi 120 1.6.3.2.2. Türk Gelir Vergisi Tarifesinin Yapısı 121 1.6.3.2.3. Tek Oranlı Vergileme Yaklaşımı 122 2. KURUMLAR VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ 128 2.1. KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 129 2.1.1. Birleştirici-Bütünleştirici-Yaklaşım 130 2.1.2. Kurumların Ayrı Vergilendirilmesi Yaklaşımı 133 2.1.2.1. Ayrı Tüzel Kişilik-Gayri Şahsi Ödeme Gücü-ilkesi 134 2.1.2.2. İmtiyaz Bedeli-Faydalanma ilkesi 135 2.1.2.3. Ayırımcı Vergilemeyi Önleme ilkesi 135 2.1.2.4. Gelir Vergisinin Bütünlüğünü Korumak Düşüncesi 136 2.1.2.5. Piyasa Başarısızlıklarını Önlemek-Sosyal Denetleme-Düşüncesi 137 2.1.2.6. Devlet için Uygun Gelir Kaynağı Olma Düşüncesi 137 2.2. KURUMLAR VERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ 138 2.3. KURUMLAR VERGİSİNİN KAYNAK DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 140 2.3.1. Sermayenin Mobilitesi Üzerine Etkileri 141 2.3.2. Tüketici ve Üretici Refahı Üzerindeki Etkileri 142 2.3.3. Genişleme ve Büyüme Politikaları Üzerindeki Etkisi 143 2.3.4. Finansman Politikası Üzerindeki Etkileri 145 2.3.5. Harcama Politikası Üzerindeki Etkileri 146 2.3.6. Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkileri 147 2.3.7. Kurumların Birleşmeleri Üzerindeki Etkileri 148 2.4. KURUMLAR VERGİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 148 2.4.1. Yatırımlar ve Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 149 2.4.1.1. Yatırımın Bünyesinde Taşıdığı Riskler 149 2.4.1.2. Kurumlar Vergisinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri 151 2.4.1.3. Yatırımlara Sağlanan Vergi Avantajları 152 2.4.1.3.1. Yatırım Teşvikleri 153 2.4.1.3.2. Amortisman indirimi 154 2.4.2. Harcama Yapısı Üzerindeki Etkisi 158 2.4.3. Ekonomik istikrar Üzerindeki Etkisi 159 2.5. KURUMLAR VERGİSİNİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 160 2.5.1. Kurumlar Vergisinin Yansıması 161 2.5.1.1. Kısa Dönemde Yansıma 162 2.5.1.1.1. Tam Rekabet Piyasasında Yansıma 163 2.5.1.12. Aksak Rekabet Piyasasında Yansıma 165 2.5.1.2. Uzun Dönemde Yansıma 166 2.5.1.3. Yansıma ile ilgili Ampirik Araştırmalar 171 2.5.2. Yansımayı Etkileyen Faktörler 172 2.5.3. Kurumlar Vergisinin Gelir Dilimleri Arasındaki Dağılımı 173 İKİNCİ BÖLÜM HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ 1. HARCAMA VERGİLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 178 2. HARCAMA VERGİLERİNİN YANSIMASI TEORİSİ 181 2.1. YANSIMA HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 181 2.2. YANSIMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 183 2.2.1. Arz ve Talep Esnekliği 184 2.2.2. Piyasanın Yapısı 186 2.2.2.1. Tam Rekabette Yansıma 186 2.2.2.2. Monopolde Yansıma 187 2.2.2.3. Oligopolde Yansıma 187 2.2.3. Yansımayı Etkileyen Diğer Faktörler 188 2.3. HARCAMA VERGİLERİNİN YANSITILMASI 189 3. KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ MODELİ 191 3.1. HARCAMA VERGİSİNİN UYGULANMASI 192 3.2. HARCAMA VERGİSİ ÖNERİLERİ 194 3.3. HARCAMA VERGİSİNİN ÜSTÜN YANLARI 197 3.3.1. Ödeme Gücü İlkesine Uygunluk 198 3.3.2. Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesinde Etkinlik 198 3.3.3. Tasarrufun Teşvik Edilmesi ve Çifte Vergilendirilmemesi 199 3.3.4. Çalışma Arzusunun Artırılması 201 3.3.5. Enflasyonun Kontrol Altına Alınması 202 3.4. HARCAMA VERGİSİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER 203 4. HARCAMA VERGİLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ 205 4.1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ANALİZİ 206 4.1.1. Katma Değer Vergisinin Genel Özellikleri 208 4.1.2. Katma Değer Vergisinin Türleri 212 4.1.2.1. Gayrisafi Hasıla Tipi 212 4.1.2.2. Gelir Tipi 213 4.1.2.3. Tüketim Tipi 214 4.1.2.4. Yöntemlerin Karşılaştırması 216 4.1.3. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Yöntemleri 217 4.1.3.1. Katma Değerin Oluşumu 218 4.1.3.2. Katma Değer Yöntemi 220 4.1.3.2.1. Çıkarma Yöntemi 220 4.1.3.2.2. Toplama Yöntemi 220 4.1.3.3. Vergi Mahsubu Yöntemi 221 4.1.4. Katma Değer Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri 224 4.1.4.1. Harcama Vergilerinin Aşırı Vergi Yükü Yaratması 224 4.1.4.2. Harcama Vergilerinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri 227 4.1.4.3. Katma Değer Vergisinin Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkisi 230 4.1.4.4. Katma Değer Vergisinin Tasarruf Davranışı Üzerindeki Etkisi 231 4.1.5. Katma Değer Vergisinin Ekonomik Büyüme ve istikrar Üzerindeki Etkisi 232 4.1.5.1. Katma Değer Vergisinin Tasarruflar ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 233 4.1.5.2. Katma Değer Vergisinin Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkisi 234 4.1.6. Katma Değer Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 236 4.2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ANALİZİ 239 4.2.1. Özel Tüketim Vergilemesinin Esasları 241 4.2.1.1. Lüks Tüketimi Vergilendirmek 241 4.2.1.2. Sosyal Maliyeti Gidermek 243 4.2.1.3. Faydalanma ilkesini Uygulamak 246 4.2.1.4. Gelir Sağlama Amacına Hizmet Etmek 246 4.2.2. Özel Tüketim Vergilerinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkisi 247 4.2.3. Özel Tüketim Vergisinin Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkisi 249 4.2.3.1. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkileri 249 4.2.3.2. İşgücü Arzı Üzerindeki Etkileri 250 4.2.4. Özel Tüketim Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 250 4.3. GÜMRÜK VERGİSİNİN ANALİZİ 255 4.3.1. Gümrük Vergisinin Tanımı ve Kapsamı 256 4.3.2. Gümrük Vergisinin Özellikleri 257 4.3.3. Gümrük Vergisinin Amaçları 258 4.3.3.1. Hazineye Gelir Sağlamak 258 4.3.3.2. Yerli Sanayiyi Korumak 259 4.3.3.3. Ödemeler Bilançosu ve Dış Ticaret Hadlerini iyileştirmek 261 4.3.4. Gümrük Tarifesi 262 4.3.4.1. Spesifik Gümrük Tarifesi 262 4.3.4.2. Advalorem Gümrük Tarifesi 264 4.3.4.3. Tarifelerin Ekonomik Etkisi 264 4.3.5. Gümrük Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri 265 4.3.6. Gümrük Vergisinin Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkileri 268 4.3.6.1. Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 269 4.3.6.2. Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi 269 4.3.7. Gümrük Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 270 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ <. SERVETİN TANIMI 274 2. SERVETİN ÖLÇÜLMESİ 275 3. SERVETİN VERGİLENDİRİLMESİNİN NEDENLERİ 277 3.1. VERGİLEMEDE ADALET VE EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK 277 3.2. EKONOMİK ETKİNLİĞİ SAĞLAMAK 279 3.3. GELİR VERGİSİNİN KONROLÜNÜ SAĞLAMAK 280 3.4. SERVETİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK 282 3.5. DEVLETE GELİR SAĞLAMAK 283 4. SERVETİN VERGİLENDİRİLMESİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI.... 283 5. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK ANALİZİ 285 5.1. EMLAK VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ 285 5.1.1 Emlak Vergisinin Tarihsel Gelişimi 286 5.1.1.1. Fizyokratlar 287 5.1.1.2. Ricardian Rant Teorisi 289 5.1.1.3. Tek Vergi ve Henry George 291 5.1.1.4. Modern Ekonomik Rant Teorisi 293 5.1.2. Emlak Vergisinin Özellikleri 296 5.1.2.1. Emlak Vergisi Gayri Şahsi Bir Vergidir 296 5.1.2.2. Emlak Vergisi Mahalli Bir Vergidir 297 5.1.2.3. Emlak Vergisi Gayrisafi Bir Servet Vergisidir 297 5.1.2.4. Emlak Vergisi Mali Amaçlı Bir Vergidir 297 5.1.2.5. Emlak Vergisi Gerileyici Bir Vergidir 298 5.1.3. Emlak Vergisinin Alınma Sebepleri 299 5.1.3.1. Faydalanma ilkesi 299 5.1.3.2. iktidar Prensibi 302 5.1.3.3. Mahalli idarelerin Gelir ihtiyaçları 303 5.1.4. Emlak Vergisine Yöneltilen Eleştiriler 303 5.1.5. Emlak Vergisinin Kapitalizasyonu 304 5.1.6. Emlak Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri 307 5.1.6.1. Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkisi 307 5.1.6.2. Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkisi 308 5.1.6.3. Emlakin Kullanım Şekli Üzerindeki Etkisi 309 5.1.7. Emlak Vergisinin Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkileri 310 5.1.7.1. Tasarruflar Üzerindeki Etkisi 310 5.1.7.2. Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi 313 5.1.7.3. Konjonktür Üzerindeki Etkisi 314 5.1.7.4. Emlak Fiyatları Üzerindeki Etkisi 315 5.1.8. Emlak Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 316 5.1.8.1. Arazi Vergisinin Yansıması 317 5.1.8.2. Bina Vergisinin Yansıması 320 5.2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ 324 5.2.1. Tanım 325 5.2.1.1. Veraset Vergisi 325 5.2.1.1.1. Tereke Vergisi 325 5.2.1.1.2. Miras Payı Vergisi 326 5.2.1.1.3. İki Vergi Türünün Karşılaştırılması 326 5.2.1.2. intikal Vergisi 327 5.2.2. Veraset ve intikal Vergisinin Nedenleri 329 5.2.2.1. Faydalanma İlkesine Uygunluk 329 5.2.2.2. Devletin Servete Ortaklığı 329 5.2.2.3. Geçmiş Vergilerin Karşılığı Olma 331 5.2.2.4. Ödeme Gücü İlkesine Uygunluk 331 5.2.2.5. Servetin Yeniden Dağılımını Sağlamak 332 5.2.3. Veraset ve İntikal Vergisinin Uygulanmasındaki Güçlükler 333 5.2.4. Veraset ve intikal Vergisinin Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkisi 336 5.2.4.1. Çalışma Arzusu Üzerindeki Etkisi 336 5.2.4.2. Tasarruf Davranışı Üzerindeki Etkisi 337 5.2.5. Veraset ve intikal Vergisinin Ekonomik Büyüme ve istikrar Üzerindeki Etkisi 340 5.2.5.1. Sermaye Birikimi Üzerindeki Etkisi 340 5.2.5.2. Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 341 5.2.6. Veraset ve intikal Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 341 5.3. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANALİZİ 343 5.3.1. Karayollarının Finansmanında Fayda Prensibi 344 5.3.2. Karayollarının Finansmanında Yaşanan Temel Sorunlar 347 5.3.2.1. Motorlu Araç Kullanıcılarına Ödettirme 347 5.3.2.2. Genel Bütçeye Katkılar 348 5.3.2.3.Yükün Kullanıcılar Arasında Bölüştürülmesi 348 5.3.3. Karayollarının Finansmanında Kullanılan Alternatif Yöntemler 349 5.3.3.1. Şerefiye 350 5.3.3.2. Yol Geçiş Ücretleri 350 5.3.3.3. Genel Servet Vergisi 352 5.3.3.4. Akaryakıt Tüketim Vergisi 352 5.3.3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisi 353 5.3.3.6. Üçüncü Yapı Vergileri 356 5.3.4. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 357 5.3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Düzenleyici Fonksiyonu 357 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 359 Kaynakça 363 Kelime Dizini 373