Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

Vergi Yargılama Hukuku

Vergi Yargılama HukukuSayfa Sayısı
:  
368
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-939-6

32,00 TL

 

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK YARGI SİSTEMİ

I. YARGI KAVRAMI
II. YARGI ORGANI: MAHKEME
A. MAHKEME KAVRAMI
B. MAHKEMELERİN TASNİFİ
III. YARGI FONKSİYONU
A. MADDİ KRİTER
B. ŞEKLİ (ORGANİK) KRİTER
IV. TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ
A. YARGI KOLLARIV. YARGILAMAYA İLİŞKİN ANA İLKELER
A. HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
B. TARAFLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ
C. ÇELİŞMELİ YARGI İLKESİ
D. YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ
E. HÂKİMLİK TEMİNATI
F. DOĞAL (KANUNÎ, OLAĞAN) HÂKİM İLKESİ
G. HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ
H. DURUŞMALARIN AÇIK (ALENİ) OLMASI
I. ADİL (DÜRÜST) YARGILANMA (İŞLEM) İLKESİ
İ. USUL EKONOMİSİ İLKESİ
K. ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİ İLKESİ
L. KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI İLKESİ
M. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA YER ALAN İLKELERİKİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGISI

I. VERGİ YARGISININ KAVRAMI, KAPSAMI VE İŞLEVİ
A. VERGİ YARGISI KAVRAMI
B. VERGİ YARGISININ KAPSAMI
C. VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ
D. İDARİ YARGILAMA USULÜ İLKELERİ
E. VERGİ YARGI SİSTEMLERİ
F. TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI GELİŞİMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ

I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI
II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
A. UZLAŞMA
B. CEZALARDA İNDİRİM
C. HATALARIN DÜZELTİLMESİ
D. ÜST MAKAMLARA BAŞVURU
III. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI İÇİN İDARİ YOLLAR
A. İTİRAZ YOLU
B. CEZALARDA İNDİRİM
C. UZLAŞMA
IV. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
A. TANIM
B. YASAL DAYANAK
C. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI AÇISINDAN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
D. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU
E. ŞİKAYETİN İNCELEMESİ VE KARARDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ YARGISININ KONUSU
VE YARGISAL DENETİM

I. VERGİ YARGISININ KONUSU
A. İDARİ İŞLEMLER
B. İDARİ YAPTIRIMLAR
II. YARGISAL DENETİM
A. VERGİ YARGISININ DAYANAĞINI OLUŞTURAN MEVZUAT
B. VERGİ DAVASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
C. DAVA ŞARTLARIBEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMA USULÜ

I. VERGİ DAVASININ KONUSU VE KAPSAMI
A. VERGİ DAVASININ KONUSU
B. KAPSAMI
II. VERGİ DAVASININ TARAFLARI
A. DAVACI
B. DAVALI
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
A. GÖREV
B. YETKİ
IV. DAVA AÇMA SÜRELERİ
V. DAVANIN AÇILMASI
A. DAVA DİLEKÇESİ
VI. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI
A. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
B. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KORUNMASI
C. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
D. DERDESTLİK
E. DAVAYA BAĞLILIK
F. MAHKEMENİN DAVAYA BAKMA ZORUNLULUĞU DOĞMASI
G. DAVA ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
H. DAVANIN, AÇILDIĞI TARİHTEKİ DURUMA GÖRE KARARA BAĞLANMASI
VII. DAVANIN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR
A. DAVANIN GÖRÜŞÜLMESİ
B. DAVANIN KARARA BAĞLANMASI, TEBLİĞİ VE UYGULANMASIALTINCI BÖLÜM
DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR

I. ÖN SORUN
II. DAVADAN FERAGAT
III. DAVAYI KABUL
IV. BEKLETİCİ SORUN
V. DAVA ARKADAŞLIĞI
VI. DAVAYA KATILMA
VII. DAVANIN İHBARI
VIII. BAĞLANTILI DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

YEDİNCİ BÖLÜM
YARGI KARARLARINA
KARŞI BAŞVURU YOLLARI

I. KANUN YOLLARI
A. OLAĞAN KANUN YOLLARI
B. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
II. DİĞER YOLLAR
A. AÇIKLAMA
B. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA SÜRELER

I. SÜRE KAVRAMI VE MAHİYETİ
II. DAVA AÇMA SÜRELERİ
A. İLK DERECE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİ
B. DENETİM (ÜST) MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİ
III. DAVA AÇMA SÜRELERİNİN BAŞLANGICI
IV. DAVA AÇMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI
V. DAVA AÇMA SÜRELERİNİ DURDURAN SEBEPLER
A. MALİ TATİL
B. ÜST MAKAMA BAŞVURU
C. MÜCBİR SEBEP
D. AVUKATIN DAVADAN ÇEKİLMESİ
VI. DAVA AÇMA SÜRELERİNİ UZATAN SEBEPLER
A. ADLİ TATİL
B. GÖREVLİ OLMAYAN YARGI ORGANINA BAŞVURULMASI
C. ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAYAN DİLEKÇEYLE DAVA AÇMA
D. AVUKAT OLMAYAN VEKİLİN DAVA AÇMASI
E. UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASIDOKUZUNCU BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİL

I. GENEL AÇIKLAMA
II. DELİL TÜRLERİ
A. GENEL OLARAK DELİL
B. DELİLİN ÖZELLİKLERİ
C. DELİLİN TÜRLERİ
C. DELİLLERİN TOPLANMASI
III. İSPAT YÜKÜ
A. OLAĞAN DURUMUN İSPATI
B. OLAĞAN DURUMUN AKSİNİN İSPATI