Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (87)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Vergi Yargılama Hukuku

Vergi Yargılama HukukuSayfa Sayısı
:  
350
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-327-523-7

32,40 TLBİRİNCİ BÖLÜM


TÜRK YARGI SİSTEMİ


 


I. YARGI KAVRAMI


II. YARGI ORGANI: MAHKEME


III. YARGI FONKSİYONU


IV. TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ


V. YARGILAMAYA İLİŞKİN ANA İLKELER


 


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


VERGİ YARGISI


 


I. VERGİ YARGISININ KAVRAMI, KAPSAMI VE İŞLEVİ


 


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ


BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ


 


I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI


II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI


III. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI İÇİN İDARİ YOLLAR


IV. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU


 


 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


VERGİ YARGISININ KONUSU


VE YARGISAL DENETİM


 


I. VERGİ YARGISININ KONUSU


II. YARGISAL DENETİM


 


 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


VERGİ YARGILAMA USULÜ


 


I. VERGİ DAVASININ KONUSU VE KAPSAMI


II. VERGİ DAVASININ TARAFLARI


III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


IV. DAVA AÇMA SÜRELERİ


V. DAVANIN AÇILMASI


VI. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI


VII. DAVANIN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR


 


 


 


ALTINCI BÖLÜM


DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR


 


I. HADİSE (ÖN SORUN)


II. DAVADAN FERAGAT


III. DAVAYI KABUL


IV. BEKLETİCİ SORUN


V. DAVA ARKADAŞLIĞI


VI. DAVAYA KATILMA


VII. DAVANIN İHBARI


VIII. BAĞLANTILI DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ


 


 


 


YEDİNCİ BÖLÜM


YARGI KARARLARINA


KARŞI BAŞVURU YOLLARI


 


I. KANUN YOLLARI


II. DİĞER YOLLAR


 


 


 


 


SEKİZİNCİ BÖLÜM


VERGİ YARGILAMASINDA SÜRELER


 


I. SÜRE KAVRAMI VE MAHİYETİ


II. DAVA AÇMA SÜRELERİ


III. DAVA AÇMA SÜRELERİNİN BAŞLANGICI


IV. DAVA AÇMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI


V. DAVA AÇMA SÜRELERİNİ DURDURAN SEBEPLER


VI. DAVA AÇMA SÜRELERİNİ UZATAN SEBEPLER


 


 


 


DOKUZUNCU BÖLÜM


VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİL


 


I. GENEL AÇIKLAMA


II. DELİL TÜRLERİ


 


III. İSPAT YÜKÜ