Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Mayıs (68)      Mart (152)      Mart (152)

Vergi Kanunları

Vergi KanunlarıSayfa Sayısı
:  
1318
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-315-101-2

98,00 TL

İÇİNDEKİLER


Vergi Usul Kanunu 5
Gelir Vergisi Kanunu 175
Kurumlar Vergisi Kanunu 319
Katma Değer Vergisi Kanunu 381
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 453
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 497
Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu 513
Emlak Vergisi Kanunu 527
Damga Vergisi Kanunu 555
Harçlar Kanunu 589
Gider Vergileri Kanunu 687
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 699
Belediye Gelirleri Kanunu 751
Değerli Kâğıtlar Kanunu 787
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
      Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 791
Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
     Yapılması Hakkında Kanun 797
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi
     Hakkında Kanun 803
Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 811
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
    Hakkında Kanun 813
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 
     ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
     Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 827
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
    Kanunu 897
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
    Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
    Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552)……….…………………...…..935
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) 1017
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (7020).1063