Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (93)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Vergi hukuku (Genel Hükümler)

Vergi hukuku (Genel Hükümler)Sayfa Sayısı
:  
392
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-824-5

30,00 TL


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL BİLGİLER


I. VERGİ HUKUKUNUN KONUSU, KAPSAMI VE HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ


II. VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ


III. VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN AYRIMLAR


İKİNCİ BÖLÜM


VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI


I. HUKUKİ NİTELİKLERİNE GÖRE KAYNAKLAR


II. KURALLARI KOYAN ORGANLARA GÖRE KAYNAKLAR


III. KURALLARIN GÖRÜNÜM BİÇİMİNE GÖRE KAYNAKLAR


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI


I. VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI


II. VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI


III. VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (YORUM)


IV. VERGİ HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA VE TAKDİR YETKİSİ


V. VERGİLEMEDE İSPAT VE DELİL


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


VERGİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR


I. VERGİ KAVRAMI


II. VERGİLENDİRME YETKİSİ


III. VERGİNİN KONUSU


IV. İSTİSNA


V. MÜKELLEF


VI. MUAFİYET


VII. VERGİ SORUMLUSU


VIII. VERGİ ÖDEVLİSİ


IX. VERGİ HUKUKUNDA EHLİYET


X. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


XI. YASAK FAALİYETLER


XII. ÖZEL SÖZLEŞMELER


XIII. VERGİ HUKUKUNDA TEMSİL


XIV. VERGİDEN KAYNAKLANAN ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI


BEŞİNCİ BÖLÜM


MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI


I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ


II. MÜKELLEF HAKLARI


ALTINCI BÖLÜM


DEĞERLEME VE AMORTİSMAN


I. İKTİSADİ KIYMET DEĞERLERİ


II. ENFLASYON DÜZELTMESİ


III. AMORTİSMANLAR


YEDİNCİ BÖLÜM


VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ


I. VERGİ İDARESİNİN GÖREVLERİ VE TEŞKİLAT YAPISI


II. VERGİ İDARESİNİN DENETİM VE BİLGİ EDİNME YOLLARI


SEKİZİNCİ BÖLÜM


VERGİLENDİRME SÜRECİ


I. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ


II. VERGİ BORCUNU ORTADAN KALDIRAN HALLER


DOKUZUNCU BÖLÜM


VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER


I. SÜRELERİN ÖNEMİ


II. SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI


III. SÜRELERİN HESAPLANMASI


IV. SÜRELERİN UZAMASI


ONUNCU BÖLÜM


VERGİ KABAHATLERİ VE SUÇLARI


I. KABAHAT VE SUÇ KAVRAMI


II. VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI


III. VERGİ KABAHATLERİ VE CEZALARI


IV. VERGİ SUÇLAI VE CEZALARI


ONBİRİNCİ BÖLÜM


VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ


I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI


II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI


III. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI YOLUYLA ÇÖZÜMÜ


ONİKİNCİ BÖLÜM


VERGİ ALACAĞININ TAKİBİ VE TAHSİLİ


I. VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR


II. VERGİ ALACAĞININ RIZAEN ÖDENMESİ VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR


III. VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ


IV. VERGİ ALACAĞININ GÜENCE ALTINA ALINMASI


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ULUSLARARASI VERGİLEME


I. ULUSLARARASI VERGİLEME KAVRAMI


II. ULUSLARARASI VERGİLEMENİN KAPSAMI