Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Vergi Ceza Ve Yargılama Hukuku

Vergi Ceza Ve Yargılama HukukuSayfa Sayısı
:  
321
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-141-25-3

36,50 TLİÇİNDEKİLER GİRİŞ. BİRİNCİ BOLUM GENEL ESASLAR 1. SUÇ VE CEZA 5 1.1. CEZA HUKUKUNDA SUÇ VE CEZA 5 1.2. VERGİ HUKUKUNDA SUÇ VE CEZA 7 1.2.1. Vergi Suçu 7 1.2.2. Vergi Cezası 7 1.2.3. Vergi Suçu-Vergi Cezası ilişkisi 9 2. VERGİ SUÇ VE CEZALARININ UNSURLARI 10 2.1, VERGİ SUÇLARININ UNSURLARI 10 2.1.1. Kanuni Unsur 10 2.1.2. Maddi Unsur 10 2.1.3. Manevi Unsur 11 2.2. VERGİ CEZALARININ UNSURLARI 12 3. VERGİ SUÇ VE CEZALARININ ÇEŞİTLERİ 13 3.1. VERGİ SUÇLARININ ÇEŞİTLERİ 13 3.2. VERGİ CEZALARININ ÇEŞİTLERİ 14 * VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA UYGULANAN CEZA HUKUKU KURALLARI 17 4.1. SUÇ VE CEZALARDA BİRLEŞME 18 4.1.1. Tek Fiil ile Türlü Suçlar işlenmesi 21 4.1.1.1. Tek Fiil ile Birkaç Vergi Kaybına Neden Olması 21 4.1.1.2. Tek Fiillin Türlü Vergi Cezalarını Gerektirmesi 23 4.1.2. Ayrı Fiillerle Ayrı Vergi Suçu işlenmesi 24 4.1.2.1. Ayrı Fiillerle Ayrı Türden Birkaç Vergi Suçu işlenmesi 25 4.1.2.2. Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birkaç Vergi Suçu işlenmesi 26 4.2, SUÇA KATILMA 27 ix 35 35 36 37 4.3. SUÇLARIN TEKRARLANMASI 4.3.1. Genel Açıklamalar 4.3.2. Tekrarlamanın Şartları 4.3.2.1. Önceki Cezanın Kesinleşmiş Olması 4.3.2.2. İkinci Suçun Belirli Bir Süre içinde İşlenmiş Olması 38 4.3.3. Tekrarlamanın Cezası 39 4.4. ÖZELLİKLİ DİĞER DURUMLAR 40 5. VERGİ SUÇ VE CEZALARININ ÖZELLİKLERİ 41 5.1. TEK SUÇ ESASI 41 5.2. TEŞEBBÜS DURUMUNUN CEZALANDIRILMAMASI 42 5.3. VERGİ CEZALARINDAN DOLAYI SUÇLULARIN İADE EDİLMEMESİ 42 5.4. SUÇ FİİLİNİ SUÇLUNUN KENDİSİNİN İŞLEMEMESİ 43 5.5. DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİ KURULABİLMESİ 43 5.6. CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNİN UYGULANMAMASI 43 5.7. SUÇUN AMACININ GÖZETİLMEMESİ 44 5.8. CEZALARIN SONUCUNA GÖRE DEĞİŞMESİ 45 5.9. GEÇMİŞİ KAPSAYAN İLKENİN UYGULANMAMASI 45 6. VERGİ SUÇ VE CEZALARININ NEDENLERİ 46 6.1. TARİHÎ GELENEKLER 47 6.2. İDARİ NEDENLER 47 6.3. HUKUKİ NEDENLER 48 6.4. SİYASİ NEDENLER 50 6.5. PSİKOLOJİK NEDENLER 50 6.6. İKTİSADİ VE MALİ NEDENLER 52 6.7. SOSYAL NEDENLER 54 6.8. KİŞİSEL NEDENLER 56 6.9. IRKİ NEDENLER 58 7. VERGİ SUÇ VE CEZALARINDA SORUMLULUK 60 7.1. GERÇEK KİŞİLERDE SORUMLULUK 61 7.2. ADİ ORTAKLIKLARDA SORUMLULUK 63 7.3. ŞİRKETLERDE SORUMLULUK 63 7.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 64 7.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk 66 7.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk 68 7.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk 69 7.3.5. Kooperatiflerde Sorumluluk ′...70 7.4. KANUNİ TEMSİLCİLERİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA SORUMLULUK 70 7.5. VERGİ CEZALARINDA ZİNCİRLEME SORUMLULUK 71 İKİNCİ BÖLÜM VERGİ SUÇ VE CEZALARI 1. İDARİ SUÇ VE CEZALAR 77 1.1. İDARİ VERGİ SUÇU 78 1.2. İDARİ VERGİ SUÇUNUN UNSURLARI 79 1.2.1. Kanunilik Unsuru 79 1.2.2. Maddi Unsur 79 1.2.3. Manevi Unsur 81 1.2.3.1. Vergi Ziyamda Manevi Unsur 81 1.2.3.2. Usulsüzlükte Manevi Unsur 81 1.3. İDARİ NİTELİKLİ VERGİ SUÇLARININ ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI 82 1.4. VERGİ ZİYAI SUÇU 83 1.4.1. Tanım 84 1.4.2. Vergi Ziyamın Ortaya Çıkma Şekilleri 84 1.4.2.1. Vergi Ödevinin Yerine Getirilmemesi ya da Eksik Yerine Getirilmesi 86 1.4.2.2. Verginin Tahakkuk Ettirilmemesi ya da Eksik Tahakkuk Ettirilmesi 87 1.4.2.3. Doğrudan Doğruya Vergi Kaybına Neden Olan Fiiller 88 1.4.3. Kaçakçılık Sayılan Fiiller Nedeniyle Ortaya Çıkan Vergi Ziyaı 89 1.4.3.1. Vergi Kaçakçılığının Tanımı 89 1.4.3.2. Vergi Kaçakçılığının Niteliği 91 1.4.3.3. Vergi Kaçakçılığının Etkilen 92 1.4.3.3.1. Mali Etkileri 92 1.4.3.3.2. iktisadi Etkileri 92 1.4.3.3.3. Sosyal Etkileri 94 1.4.3.4. Vergi Kaçakçılığı Sayılan Fiiller 95 1.4.3.4.1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak 96 1.4.3.4.2. Gerçek ya da Kayda Konu Olmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 97 1.4.3.4.3. Çift Defter Kullanmak 98 1.4.3.4.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek veya Gizlemek 99 1.4.3.4.5. Sahte ya da Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak 101 1.4.3.4.6. Defter ve Belgeleri Yok Etmek 102 1.4.3.4.7. Anlaşmasız Belge Basmak, Sahte Olarak Basmak veya Kullanmak 103 XI 1.4.4. Diğer Fiiller Nedeniyle Ortaya Çıkan Vergi Ziyaı 104 1.4.5. Vergi Ziyaı Suçunun Cezası 105 1.5. USULSÜZLÜK SUÇU 107 1.5.1. Usulsüzlük Suçunun Tanımı 108 1.5.2. Usulsüzlük Suçunun Niteliği 108 1.5.3. Birinci Derece Usulsüzlük Suçları 109 1.5.3.1. Vergi ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması 110 1.5.3.2. Kanunen Zorunlu Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması 111 1.5.3.3. Kayıt ve Belgelerin Noksan, Usulsüz veya Karışık Olması 112 1.5.3.4. Ekim-Sayım Beyanında Bulunma Davetine Uymama 113 1.5.3.5. Kayıt Düzenine ilişkin Hükümlere Uymama 114 1.5.3.6. işe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi 114 1.5.3.7. Defterlerin Onaylattırılmaması 115 1.5.3.8. Diğer Ücretlerin Vergisinin Zamanında Tarh Ettirilmemesi 116 1.5.3.9. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamesinin ikinci Ek Sürede Verilmesi 117 1.5.4. ikinci Derece Usulsüzlük Suçları 118 1.5.4.1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin Birinci Ek Sürede Verilmesi 118 1.5.4.2. Ekim ve Sayım Beyanlarının Süresinde veya Doğru Olarak Yapılmaması 119 1.5.4.3. işe Başlama Dışındaki Bildirmelerin Zamanında Yapılmaması 119 1.5.4.4. Vergi Karnesinin Alınmaması 120 1.5.4.5. Defterlerin Geç Onaylattırılması 121 1.5.4.6. Beyanname, Bildirim ve Belgelerin Şekil Şartlarına Uymaması 121 1.5.4.7. işlemlerin Doğruluğunu Bozmayacak Belgelerin ibraz Edilememesi 122 1.5.5. Usulsüzlük Suçlarının Cezası 122 1.6. ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇLARI 124 1.6.1. Belge Düzenine ilişkin Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması 125 1.6.1.1. Belge Alınmaması ve Verilmemesi 127 1.6.1.2. Belge Düzenlenmemesi ve Kullanılmaması 132 1.6.1.3. Nihai Tüketicilerin Belge Almaması 134 1.6.2. Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması 134 1.6.2.1. Günlük Defterlerin Bulundurulmaması ve ibraz Edilmemesi ; 135 1.6.2.2. Levha Bulundurma ve Asma Zorunluluğuna Uyulmaması 136 1.6.2.3. Muhasebe Standartlarına Uyulmaması 137 1.6.2.4. Vergi Numarası Alma Yükümlülüğüne Uyulmaması 137 1.6.2.5. Belge Basımı ile ilgili Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması 138 1.6.2.6. Vergi Numaralı işlemleri Bildirmemek 139 1.6.2.7. Özel Yetkili Yoklama Elemanlarının ikazına Uyulmaması 139 1.6.2.8. Bilgi Verme ve ibraz Zorunluluğuna Uyulmaması 140 1.6.2.9. Tahsilat ve Ödemelerin Geçerli Belgelere Bağlanmaması 143 1.6.2.10. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması 144 1.6.3. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük 146 1.6.4. Özel Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar 148 2. CEZA MAHKEMELERİNCE YARGILANAN VERGİ SUÇ VE CEZALARI 150 2.1. KAÇAKÇILIK 151 2.1.1. Genel Açıklama 151 2.1.2. Kamu Davasının Açılması 152 2.1.3. Ceza Mahkemesince Verilebilecek Kaçakçılık Cezaları 153 2.1.3.1. Genel Açıklamalar 153 2.1.3.2. Altı Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 154 2.1.3.3. OnsekizAydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 156 2.1.4. Ceza Mahkemesince Verilebilecek Kaçakçılık Cezalarına iştirak 158 2.1.4.1. Maddi Menfaat Gözetme Durumu 158 2.1.4.2. Azmettirme Durumu 159 2.1.4.3. Maddi Menfaat Gözetmeme Durumu 160 2.1.5. TCK′nun Kaçakçılık Cezaları Alanında Uygulaması 160 2.1.5.1. Hapis Cezası 160 2.1.5.2. Yargılama Yeri 160 2.1.5.3. Cezanın Ertelenmesi 161 2.1.5.4. Ceza Zaman Aşımı Süresi 161 2.2. VERGİ GİZLİLİĞİNİ BOZMA 163 2.2.1. Niteliği 163 2.2.2. Vergi Gizliliğine Uymak Zorunda Olanlar 164 2.2.2.1. Vergi işlemleri ve incelemeleriyle Uğraşan Memurlar 165 2.2.2.2. Vergi ile ilgili Mahkemelerde Görevli Olanlar 165 2.2.2.3. Vergi Kanunlarına Göre Kurulan Komisyonlara Katılanlar 2.2.2.4. Vergi işlemlerinde Yararlanılan Bilirkişiler 2.2.3. Vergi Gizliliğinin istisnaları 2.2.3.1. Vergilerin ilanı (Açıklanması) 2.2.3.2. Vergi Levhası Asılması 2.2.3.3. Vergi ve Cezaların Açıklanması 2.2.3.4. Kamu Görevlilerine Bilgi Verilmesi 2.2.3.5. Sahte veya Yanıltıcı Belge Düzenleyen ve Kullananların Bildirilmesi 2.2.4. Vergi Gizliliğini Bozmanın Cezası ve Uygulanması 2.3. YÜKÜMLÜLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA 2.3.1. Niteliği 2.3.2. Cezanın Uygulanması 2.4. HAYSİYET VE ŞEREFE TECAVÜZ 2.4.1. Niteliği 2.4.2. Cezası . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERGİ CEZASININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI 1. VERGİ CEZASININ KESİLMESİ 175 1.1. CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ 175 1.2. CEZA KESME YETKİSİ 175 1.3. CEZA İHBARNAMESİ 176 2. VERGİ CEZALARININ ÖDENMESİ 177 2.1. VERGİ CEZALARININ ÖDENME SÜRESİ 177 2.2. SÜRESİNDE ÖDENMEYEN CEZALARA GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 178 2.3. GECİKME ZAMMININ HESAPLANMASI 178 3. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI 181 3.1. YANILMA 181 3.1.1. Tanım 181 3.1.2. Yanılmanın Şartları 182 3.1.2.1. Yetkili Makamların Yanlış Bilgi Vermesi 182 3.1.2.2. Yetkili Makamların Görüşünün Değişmesi 183 3.1.3. Yanılmanın Vergi Cezalarına Etkisi 183 3.1.3.1. Ceza Kesilmemesi 183 3.1.3.2. Vergi Cezalarında Hata Yapılması 184 3.2. PİŞMANLIK VE ISLAH 185 3.2.1. Amacı 185 3.2.2. Kapsamı 186 3.2.2.1. Pişmanlık Kapsamına Giren Vergiler 186 3.2.2.2. Pişmanlık Kapsamına Giren Vergi Cezaları 188 3.2.3. Yararlanma Koşulları 189 3.2.3.1. Kendiliğinden Haber Verilmesi 190 3.2.3.2. Haber Vermeden Önce ihbarda Bulunulmaması 191 3.2.3.3. Haber Vermeden Önce incelemeye Başlanmaması 192 3.2.3.4. Haber Vermeden Önce Takdir Komisyonuna Sevk Yapılmaması 193 3.2.3.5. Haber Vermenin Ardından Onbeş Gün içinde Beyanname Verilmesi 194 3.2.3.6. Süresi içerisinde Vergilerle Birlikte Pişmanlık Zammının da Ödenmesi 195 3.2.4. Pişmanlık Talebinin Reddi 197 3.2.5. Pişmanlığın Sonuçları 197 3.3. MÜCBİR SEBEPLER (ZORLAYICI NEDENLER) 198 3.3.1. Genel Açıklamalar 198 3.3.2. Yasal Düzenleme 199 3.3.3. Mücbir Sebep Halleri 200 3.3.3.1. Ağır Hastalık, Kaza ve Tutukluluk Halleri 200 3.3.3.2. Yangın, Yer Sarsıntısı, Sel Gibi Afet Halleri 200 3.3.3.3. Mecburi Gaybubetler (Zorunlu Bulunamama) Halleri 200 3.3.3.4. Defter ve Belgelerin Elden Çıkması Durumu 200 3.3.3.5. Bunlara Benzeyen Diğer Haller 201 3.3.4. Mücbir Sebeplerin Cezalara Etkisi 202 3.4. ÖLÜM 203 3.4.1. Genel Açıklamalar 203 3.4.2. Ölümün işi Bırakma Sayılması 203 3.4.3. Ölüm Halinde Mirasçılara Düşen Sorumluluk 204 3.4.4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 204 3.4.5. Ölümün Vergi Cezalarına Etkisi 204 3.4.6. Özellikli Diğer Durumlar 205 3.5. TERKİN (SİLME) 206 3.5.1. Niteliği 206 3.5.2. Kapsamı 208 3.5.3. Terkinin Gerçekleştirilmesi 208 3.5.4. Vergi Cezalarına Etkisi 209 3.6. ZAMANAŞIMI 209 3.6.1. Genel Açıklama 209 XV 3.6.2. Ceza Hukukunda Zamanaşımı 210 3.6.3. Kabahatler Kanununda Zamanaşımı 211 3.6.4. Vergi Hukukunda Zamanaşımı 212 3.6.4.1. Yasal Düzenleme 213 3.6.4.2. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 214 3.6.4.2.1. Zamanaşımının Durması 215 3.6.4.2.2. Zamanaşımının Kesilmesi 216 3.6.5. Zamanaşımının Sonuçları 216 3.7. AF : 217 3.8. UZLAŞMA . 217 3.9. CEZALARDA İNDİRİM 217 3.9.1. Yasal Düzenleme 218 3.9.2. Cezalarda indirimin Kapsamı 218 3.9.2.1. Verginin Türü Bakımından 219 3.9.2.2. Cezanın Türü Bakımından 219 3.9.2.3. Tarhiyatın Türü Bakımından 219 3.9.3. Cezalarda indirimin Koşullan 220 3.9.3.1. Vergi Aslı ile Cezanın Dava Konusu Yapılmaması 220 3.9.3.2. Dava Açma Süresi içinde indirim için Başvurulması 221 3.9.3.3. Vergi Aslı ile Cezanın indirimden Arta Kalan Kısmının Ödenmesi 222 3.9.4. Özellik Gösteren Durumlar 224 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 1. GENEL AÇIKLAMALAR 225 1.1. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI 226 1.2. VERGİ UYUŞMAZLIĞINDA TARAFLAR 226 1.3. VERGİ UYUŞMAZLIĞININ ŞEKİLLERİ VE DOĞUŞ ZAMANI 226 2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ YOLLAR 227 2.1. UZLAŞMA 227 2.1.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 228 2.1.1.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 229 2.1.1.1.1. Tarh Yöntemi Bakımından 229 2.1.1.1.2. Vergi Türü Bakımından 230 2.1.1.1.3. Cezanın Türü Bakımından 230 2.1.1.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Koşullan 231 2.1.1.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi 232 2.1.1.4. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 233 2.1.1.4.1. Merkezi inceleme Elemanlarının Yaptığı incelemelerde 234 2.1.1.4.2. Mahallî inceleme Elemanlarının Yaptığı incelemelerde 234 2.1.1.4.3. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 235 2.1.1.5. Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı 236 2.1.1.6. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 236 2.1.1.6.1. Uzlaşmanın Sağlanması Durumu 237 2.1.1.6.2. Uzlaşmanın Sağlanmaması veya Gerçekleşmemesi Durumu 237 2.1.1.7. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Kısmi Uzlaşma 238 2.1.1.8. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçlan 239 2.1.1.8.1. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda 239 2.1.1.8.2. Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda 240 2.1.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 240 2.1.2.1. Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 241 2.1.2.1.1. Tarh Yöntemi Bakımından 241 2.1.2.1.2. Vergi Türü Bakımından 242 2.1.2.1.3. Cezanın Türü Bakımından 242 2.1.2.2. Uzlaşma Talebinde Bulunabilecekler ve Talepte Bulunulacak Yer 243 2.1.2.3. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Koşulları 244 2.1.2.4. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talebi 245 2.1.2.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları 248 2.1.2.5.1. Komisyonların Oluşumu 248 2.1.2.5.2. Komisyonların Yetkileri 250 2.1.2.6. Uzlaşma Talebinin incelenmesi ve Görüşmelere Çağrı 252 2.1.2.7. Uzlaşma Görüşmeleri 253 2.1.2.8. Uzlaşmanın Sonuçları 254 2.1.2.8.1. Uzlaşmanın Sağlanması 254 2.1.2.8.2. Uzlaşmanın Sağlanamaması 256 2.1.2.8.3. Uzlaşma Temin Edilememesi 257 2.2. VERGİ HATALARI VE DÜZELTME 258 2.2.1. Düzeltmenin Konusu 258 2.2.1.1. Hesap Hataları 258 2.2.1.1.1. Vergi Matrahında Hata 259 2.2.1.1.2. Vergi Tutarında Hata 259 2.2.1.1.3. Çifte Vergilendirme 260 2.2.1.2. Vergilendirme Hataları 260 2.2.1.2.1. Yükümlünün Şahsında Hata 260 2.2.1.2.2. Yükümlülükte Hata 260 2.2.1.2.3. Verginin Konusunda Hata 261 2.2.1.2.4. Vergilendirme ya da Muafiyet Döneminde Hata 261 2.2.2. Düzeltme Yolları 262 2.2.2.1. Vergi idaresinin Re′sen Düzeltme Yapması 262 2.2.2.2. Yükümlünün Başvurusu Sonucu Yapılan Düzeltme 262 2.2.3. Düzeltme Usulü 264 2.2.4. Düzeltme Kapsamı Dışında Kalan Konular 265 2.2.4.1. Hukuki Uyuşmazlıklar 265 2.2.4.2. Yargı Kararlarına Konu Olmuş Hususlar 266 2.2.4.3. Ödeme Emri 267 3. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI YOLU 267 3.1. GENEL OLARAK 267 3.1.1. Vergi Yargısı Kavramı 267 3.1.2. Vergi Yargısının işlevleri 268 3.1.3. Vergi Yargısı Sistemleri 269 3.2. TÜRK VERGİ YARGISI 269 3.2.1. Vergi Yargısının Kaynakları 269 3.2.2. Vergi Yargısı Organları 270 3.2.2.1. Vergi Mahkemeleri 270 3.3.2.1. Bölge idare Mahkemeleri 271 3.3.2.2. Danıştay 271 3.3. YARGILAMA SÜRECİ 273 3.3.1. Dava Açılması 273 3.3.3.1. Dava Açmaya Yetkili Olanlar 273 3.3.3.2. Yetkili Vergi Mahkemesi 275 3.3.3.3. Dava Dilekçesi 275 3.3.3.4. Dava Açma Süresi 278 3.3.3.5. Dava Açılmasının Sonuçları 280 3.3.2. Davanın Görülmesi ve Karara Bağlanması 281 3.3.3. Vergi Yargısında ispat ve Delil 283 3.3.4. Re′sen Araştırma ilkesi 285 3.4. YARGI KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 286 3.4.1. İtiraz 286 3.4.2. Temyiz 288 3.4.3. Diğer Kanun Yollan 290 3.4.3.1. Kanun Yararına Bozma 290 3.4.3.2. Karanın Düzeltilmesi 290 3.4.3.3. Yargılamamın Yenilenmesi 291 3.4.3.4. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi 292 KAYNAKÇA 293