Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları

Uyuşturucu Madde Ticareti SuçlarıSayfa Sayısı
:  
319
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-5633-22-6

40,00 TL

............... İÇİNDEKİLER ................• GİRİŞ-1


• BİRİNCİ BÖLÜM• GENEL AÇIKLAMALAR, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEKAVRAMI, BENZER SUÇLARDAN FARKLAR, TARİHİ GELİŞİM, MUKAYESELİ HUKUKTA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇLARI• I. -GENEL AÇIKLAMALAR ve 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN DÜZENLEMELERİ İLE MUKAYESE-7


• II. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI-21


• 1--Genel Açıklamalar-21
• 2--Başlıca Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler-28
• A--Afyon -Opium- ve Türevleri-28
• a--Morfin-29
• b--Baz Morfin-29
• c--Eroin -Diasetilmorfin--30
• d--Kodein -Metilmorfin--30
• B--Kokain -Cocaine- ve Türevleri-30
• a--Kokain-31
• b--Krak -Crack--31
• C--Kenevir -Cannabis- ve Türevleri-31
• a--Esrar-32
• b--Kubar Esrar -Marijuana--33
• D--Sentetik Uyusturucular -Synthetic Drugs--33
• a--Ekstazi -Ecstasy--34
• b--Kaptagon -Captagon--34
• E--Kimyasallar-34
• 3--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Niteliğinin Tespiti-36


• III. -BENZER SUÇLARDAN FARKLAR-39• 1--Genel Olarak-39
• 2--TCK. nda Yer Alan Benzer Suçlar-39
• A--Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma -m. 187--39
• B--Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak -m. 191--41
• C--Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu -m. 193--42
• D--Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini -m. 194--43
• E--İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçu -m. 297--44
• 3--Diğer Kanunlarda Düzenlenen Suçlar-46
• A--İzinsiz Haşhaş Ekimi Yapma Suçu-46
• B--İzinsiz Hint Keneviri Ekme Suçu-48
• C--Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapma Suçu-49• IV. -TARİHİ GELİŞİM-51• 1--Genel Olarak-51
• A--Haşhaş -Afyon--51
• B--Esrar-54
• C--Morfin-54
• D--Eroin-55
• E--Kokain-55
• F--Sentetik Uyuşturucular-56
• 2--İslam ve Türk Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler-57
• A--İslam Hukuku-57
• B--Türk Hukuku-59
• a--Osmanlı Dönemi-59
• b--Tanzimat Dönemi-60
• c--Cumhuriyet Dönemi-61
• aa--765 sayılı Türk Ceza Kanunu-61
• bb--TCK. Tasarılarında Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-63
• cc--Uyuşturucu Madde Suçları ile İlgili Diğer Kanunlar-65
• aaa--2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun-65
• bbb--3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun-65
• ccc--984 Sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun-66
• ddd--1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu-66
• eee--1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu-67
• fff--4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun-67
• ggg--4458 Sayılı Gümrük Kanunu-67
• hhh--5584 Sayılı Posta Kanunu-68
• ııı--5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-68
• iii--3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu-69
• jjj--6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun-69• V. -MUKAYESELİ HUKUKTA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇLARI-71• 1--Genel Olarak-71
• 2--Alman Hukuku-72
• A--Genel Bilgiler-72
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-74
• 3--Çin Hukuku-78
• A--Genel Bilgiler-78
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-79
• 4--Kanada Hukuku-81
• A--Genel Bilgiler-81
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-82
• 5--Fransız Hukuku-83
• A--Genel Bilgiler-83
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-84
• 6--Rus Hukuku-85
• A--Genel Bilgiler-85
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-86
• 7--Finlandiya Hukuku-88
• A--Genel Bilgiler-88
• B--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları-88• VI. -ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ-91• 1--Genel Açıklamalar-91
• 2--Uluslararası Sözleşmeler-92
• A--1909 Sanghay Afyon Sözleşmesi-92
• B--1912 Lahey Afyon Mukavelesi-93
• C--1914 Lahey Afyon Konferansı-93
• D--1925 Cenevre Afyon Mukavelesi-94
• E--1931 Cenevre Afyon Protokolü-95
• F--Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Meni Hakkında 1936 Cenevre Mukavelesi-95
• G--Sentetik Uyuşturucu Maddeler Hakkında 1948 Paris Protokolü-96
• H--1953 New York Afyon Protokolü-97
• I--Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi-97
• İ--1971 Psikotropik Maddelere Dair Sözleşme-99
• J--1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi-99
• K--Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma-102
• 3--Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları İle Mücadele İçin Kurulan Uluslar arası Kuruluşlar-103
• A--Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi -UNODC--103
• B--Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu-103
• C--Birleşmiş Milletler Yakın ve Orta Doğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu -OYUTAK--104
• D--Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Eden Ulusal Kuruluş Bölüm Başkanları-105
• E--Dünya Sağlık Örgütü -DSÖ--105
• F--Pompidou Grubu-107
• G--Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi-107
• H--Dublin Grubu-108
• I--Avrupa Polisi -Europol--109
• İ--Güneydoğu Çalışma Grubu-110


• İKİNCİ BÖLÜM


• TÜRK CEZA KANUNUNDAUYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇLARI


• I. -GENEL AÇIKLAMALAR-113

• II. -UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-115

• 1--Genel Olarak-115
• 2--Kamunun Sağlığı-116
• 3--Yaşama Hakkı-117
• 4--Vücut Bütünlüğü-118

• III. -RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VEYA İHRAÇ SUÇU -TCK. m. 188/1--119

• 1--Genel Olarak-119
• 2--Suçun Unsurları-122
• A--Tipiklik-122
• B--Suçun Maddi Unsurları-123
• a--Fiil, Netice ve İlliyet Bağı-123
• aa--Fiil-123
• aaa--Genel Olarak-123
• bbb--İmal-124
• ccc--İthal-128
• ddd--İhraç-134
• bb--Netice-138
• b--Fail-139
• c--Mağdur-141
• C--Suçun Manevi Unsurları-142
• D--Hukuka Aykırılık Unsuru-143
• a--Genel Olarak-143
• b--Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin İthalatı-144
• aa--İthalatın Operatör Tarafından Yapılması-145
• bb--Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname - Uluslararası İthalat Permisinin Bulunması-145
• cc--Gerekli Diğer Belgelerin İbrazı-145
• dd--Denetim Şartı-146
• ee--Sabıkasız Olma Şartı-146
• c--Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Transit Geçişi-147
• d--Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin İhracı-147
• aa--İhracatın Operatör Tarafından Yapılması-147
• bb--Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname- İhraç Permisi-147
• cc--Gerekli Diğer Belgelerin İbrazı-147
• dd--Sabıkasız Olma Şartı-148
• e--Haşhaşın -Afyon- Ruhsatlı Olarak İmal, İhraç ve İthali-148
• aa--İmalat-148
• bb--İhracat-149
• cc--İthalat-150
• f--2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Kapsamındaki Maddelerin İthali, İhracı ve İmali-150
• aa--İthalat-150
• aaa--Tekel Maddelerin İthali-150
• bbb--Tekel Olmayan Maddelerin İthali-151
• bb--İhracat-151
• aaa--Tekel Maddelerin İhracı-151
• bbb--Tekel Olmayan Maddelerin İhracı-151
• 3--Suçun Özel Görünüş Şekilleri-152
• A--Teşebbüs-152
• a--İmale Teşebbüs-152
• b--İthale Teşebbüs-155
• c--İhraca Teşebbüs-156
• B--İştirak-158
• C--İçtima-160
• a--Genel Olarak-160
• b--Fikri İçtima-161
• c--Zincirleme Suç-163


• IV. -RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATMA, SATIŞA SUNMA, BAŞKALARINA VERME, NAKLETME, SEVKETME, DEPOLAMA, SATINALMA, KABUL ETME VE BULUNDURMA SUÇU -TCK. m. 188/3--165


• 1--Genel Olarak-165
• 2--Suçun Unsurları-166
• A--Tipiklik-166
• B--Suçun Maddi Unsurları-170
• a--Fiil, Netice ve İlliyet Bağı-170
• aa--Fiil-170
• bb--Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma-170
• aaa--Satma-172
• bbb--Satışa Arz Etme-174
• ccc--Başkalarına Verme-175
• ddd--Sevk Etme-177
• eee--Nakletme-179
• fff--Depolama-180
• ggg--Satın Alma-181
• hhh--Kabul Etme-182
• ııı--Bulundurma-183
• b--Fail-185
• C--Suçun Manevi Unsurları-187
• D--Hukuka Aykırılık Unsuru-190
• a--Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Ticareti-192
• aa--Ambalaj ve Etiketleme Şartı-192
• bb--İşlemlerin Belgelendirilmesi-193
• cc--Yurtdışından İthal Edilmiş Olan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler İçin İzin Alınması-193
• dd--Son Kullanıcı Beyannamesi Düzenlenmesi-193
• b--Haşhaşın Ruhsatlı Olarak Ticareti-193
• c--2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Kapsamındaki Maddelerin Ticareti-194
• d--Kenevir Ticareti-194
• 3--Suçun Özel Görünüş Şekilleri-196
• A--Teşebbüs-196
• B--İştirak-197
• C--İçtima-199


• V. -RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI İMAL, İTHAL, İHRAÇ -TCK. m. 188/1- ve SATMA, SATIŞA SUNMA, BAŞKALARINA VERME, NAKLETME, SEVKETME, DEPOLAMA, SATINALMA, KABUL ETME VE BULUNDURMA -TCK. m. 188/3- SUÇLARINA İLİŞKİN MÜŞTEREK NİTELİKLİ HALLERİ -TCK. m. 188/4, 5, 6, 8--203


• 1--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin veya Bazmorfin Olması -TCK. m. 188/4--203
• 2--Suçun, Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi -TCK. m. 188/5--206
• 3--Suçun Konusunun; Üretimi Resmi Makamların İznine veya Satışı Yetkili Tabip Tarafından Düzenlenen Reçeteye Bağlı Olan ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisi Doğuran Her Türlü Madde Olması -m. 188/6--214
• 4--Suçun Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager, Veteriner, Sağlık Memuru, Laborant, Ebe, Hemşire, Diş Teknisyeni, Hastabakıcı, Sağlık Hizmeti Veren, Kimyacılıkla veya Ecza Ticareti İle İştigal Eden Kişi Tarafından İşlenmesi -TCK. m. 188/8--219


• VI. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI ETKİ DOĞURMAMAKLA BİRLİKTE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN VE İTHAL VEYA İMALİ RESMİ MAKAMLARIN İZNİNE BAĞLI OLAN MADDEYİ ÜLKEYE İTHAL ETME, İMAL ETME, SATMA, SATIN ALMA, SEVK ETME, NAKLETME, DEPOLAMA VEYA İHRAÇ ETME SUÇU -TCK. m. 188/7--225


• 1--Genel Olarak-225
• 2--Suçun Unsurları-227
• A--Suçun Maddi Unsurları-227
• a--Fiil, Netice ve İlliyet Bağı-227
• b--Fail-228
• c--Konu-228
• aa--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmama-228
• bb--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılma-229
• cc--İthal veya İmali Resmi Makamların İznine Bağlı Olması-229
• d--Nitelikli Haller-229
• B--Suçun Manevi Unsurları-230
• 3--Suçun Özel Görünüş Şekilleri-230
• A--Teşebbüs-230
• B--İştirak-230
• C--İçtima-231


• VII. -KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER-233


• 1--Genel Bilgiler-233
• A--Hukuka Aykırı, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi -TCK. m. 24/2-4--234
• B--Zorunluluk Hali -TCK. m. 25/2--234
• C--Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması -TCK. m. 27--235
• D--Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik -TCK. m. 31-33--235
• E--Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma -TCK. m. 34--237
• F--Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi -TCK. m. 28--238
• G--Haksız Tahrik -TCK. m. 29--238
• 2--Hata -TCK. m. 30--239
• A--Kastı Kaldıran Hata-239
• a--Suçun Maddi Unsurlarında Hata -TCK. m. 30/1--239
• b--Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata -TCK. m. 30/2--240
• B--Kusurluluğu Etkileyen Hata-241
• a--Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata -TCK. m. 30/3--241
• b--Haksızlık Yanılgısı ya da Diğer Bir İfadeyle İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Kaçınılmaz Hata -TCK. m. 30/4--241


• VIII. -CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK -TCK. m. 192--243


• 1--Genel Olarak-243
• 2--Cezayı Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık-245
• A--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarına İştirak Etmiş Olmak-246
• B--Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmadan Önce, Diğer Suç Ortaklarını ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Saklandığı veya İmal Edildiği Yerleri Merciine Haber Vermek-246
• C--Verilen Bilginin Suç Ortaklarının Yakalanmasını veya Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Sağlamak-247
• 3--Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık-248
• A--Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçlarının Haber Alınmış Olması-248
• B--Gönüllü Olarak, Suçun Meydana Çıkmasına ve Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmek-249
• C--Hüküm Verilmeden Önce Suçun Meydana Çıkmasına ve Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmek-252


• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


• YAPTIRIM, MAHSUP VE MUHAKEME USULÜ


• I. -YAPTIRIM-257

• 1--Ceza-257
• 2--Güvenlik Tedbirleri-267
• A--Eşya Müsaderesi-267
• B--Kazanç Müsaderesi-270
• C--Tekerrür-271
• D--Belli Hakları Kullanmaktan Yasaklanma-273
• E--Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri-274


• II. -MAHSUP-275


• 1--Genel Açıklamalar-275
• 2--Mahsubun Şartları-280
• A--Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İhracı Fiilinin Diğer Ülke Açısından İthal Olarak Nitelendirilmesi-280
• B--Diğer Ülkede Yapılan Yargılama Sonucunda Hükmolunan Cezanın İnfaz Edilmiş Olması-282
• C--Türkiyede Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhracı Dolayısıyla Yapılacak Yargılama Sonucunda Cezaya Hükmolunması-282


• III. -YABANCI DEVLET MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ-283


• 1--Genel Olarak-283
• 2--Şartları-284
• 3--Usulü-285
• 4--Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin Hükümlünün Uyruğu Olduğu Ülkede Yerine Getirilmesi-286

• IV. -MUHAKEME USULÜ-287


• 1--Yetkili Mahkeme-287
• 2--Soruşturma ve Kovuşturma Usulü-288
• 3--Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması-289
• 4--İspat-291

• SONUÇ-297

• BİBLİYOGRAFYA-311