Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku ( Genel Hükümler - Mal ve Sorumluluk Sigortaları = 6102 Sayılı TTK ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Göre Yeniden Derlenmiş ve Yazılmış )

Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku ( Genel Hükümler - Mal ve Sorumluluk Sigortaları = 6102 Sayılı TTK ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Göre Yeniden Derlenmiş ve Yazılmış )Sayfa Sayısı
:  
1153
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
975-7425-61-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SEKİZİNCİ BASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′YA SUNUŞ Kitap ilk basım tarihi olan 1992 yılından bu yana yirmi yılını doldurmuş ve bu süre içerisinde bu baskı ile birlikte sekizinci baskısına ulaşmış bulunmak¬tadır. İnsan yaşamında önemli bir süre olan bu zaman dilimi içerisinde gündem¬de kalmak ve aranır bir kitap olmak yazarına onur ve gurur vermektedir. Bana bu onur ve gururu tattıran uygulamacı ve okurlarıma şükranlarımı sunmak be¬nim için vicdan borcu olmaktadır. Önce 5684 sayılı sigortacılık Kanunu ve daha sonra da uzun süredir bek¬lenen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun çıkarılması ile birlikte Türk sigortacılığı kabuk değiştirmiş bulunmaktadır. Elinizdeki baskısı ile bu kitap da bu değişime paralel olarak önemli ölçüde değişikliğe uğramış, diğer bir deyişle kabuk değiştirmiş olmaktadır . Bu açıklamalar dışında yirmi yıl önce kaleme almış olduğum ilk basıya sunuş yazısındaki düşünce ve dileklerimi bu basıda da yineliyorum. Kitabın basımı aşamasında yaşamını yitirerek aramızdan ayrılan, Turhan Kitabevi sahibi değerli saygıdeğer insan Turhan Polat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a da Tanrı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan rahmet diliyorum. Kitabın bu basısının hazırlanması aşamasında maddi ve manevi katkıla¬rıyla bana uygun çalışma ortamı sağlayan eşim Saniye Naime Ulaş\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a, Yargıtay kararları bakımından yardımcı olan seçkin yargıç sayın Ahmet Özgan beyefen¬diye, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nde bana her türlü olanağı ve kolaylığı sağlayan Enstitü Müdürü başta olmak üzere tüm görevlile¬rine, Kitabevi yetkilisi sayın Arif Deniz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e kitabın dizgi ve düzenleme işlemleri¬ni titizlikle gerçekleştiren sayın Gamze Uysal\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a, nihayet kitabın baskısını yine titizlikle gerçekleştiren Turhan Kitabevi Ofset Matbaacılık Tesisleri\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin değerli personeline içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ocak 2012 Çukurambar - Ankara Işıl ULAŞ . İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER § I. GİRİŞ 5 SİGORTA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 5 I. Kavram 5 II. Sigortanın Tarihçesi 6 III. TTK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Hukuku Kitabı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′mn Kaynakları 8 § II. GENEL BİLGİLER 9 I. ÖZEL SİGORTA TÜRLERİ 9 1. Zarar (Tazminat) Sigortaları: 10 A. Mal Sigortaları: 10 B. Sorumluluk Sigortalan 10 2. Can Sigortalan: 10 II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ 11 1. Tanım: 11 2. Şekil: 11 3. Sigorta Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 13 III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 14 1. Sigortacı 14 A. Sigorta Aracıları 16 a. Acente 17 aa. Tanım ve Genel Olarak İşlevi 17 bb. Acentelerin Yetki ve Borçları 20 cc. Acentelerin Hukuki Uyuşmazlıklardaki Durumları 21 dd. Acentenin, Sigorta Şirketi ile Acentelik İlişkisi Sorunları 24 b. Sigorta Brokerliği ve Reasürans Brokerliği 34 c. Prodüktör 36 B. Sigorta Yardımcıları 37 a. Sigorta Aktüerleri 37 b. Sigorta Hasar Eksperleri 38 2. Sigorta Ettiren ve Sigortalı 40 3. Sigorta Menfaati 42 4. Tehlike (Riziko) 46 5. Sigorta Bedeli 53 6. Sigorta Ücreti (Prim) 55 IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU 59 1. Teklifname ve Aydınlatma Yükümlüğü 59 2. Temsilen Sigorta Sözleşmesinin Kuruluşu 62 3. Sigorta Poliçesi 63 A. Sigorta Poliçesinin Hukuki Yapısı 63 B. Sigorta Poliçesinin İçeriği 65 C. Sigorta Poliçesi Genel ve Özel Şartlan 66 4. Sigorta Geçici İlmühaberi: 69 5. Sigorta Sözleşmesine İlişkin Diğer Kavramlar 69 A. Zeyilname (Sigorta Sözleşmesinin Değiştirilmesi) 69 B. Geçici Sigorta Kuvertürü 70 C. Tecditname 71 D. Klozlar 72 6. Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar 74 7. Sigorta Sözleşmesinin Tüketici Sözleşmesi Niteliği 75 V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER 75 1. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri 76 A. Prim Ödeme Borcu: 76 a. Prim Ödeme Zamanı: 78 b. Prim Ödeme Yeri ve Kime Yapılacağı 79 c. Prim Borcunun Ödenmemesinin Sonuçlan 81 B. Sigorta Ettirenin Beyan (Bildirim - İhbar) Yükümlülüğü 86 a. Sözleşmenin Yapılması (Kurulması) Anındaki Beyan (Bildirim-İhbar) Yükümlülüğü 87 b. Sözleşme Süresi İçindeki Beyan (Bildirim - İhbar) Yükümlülüğü 90 c. Rizikonun Gerçekleşmesinde Beyan (Bildirim - İhbar) Yükümlülüğü 92 C. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Önlem Alma, Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü 94 D. Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü 96 E. Sözleşmede Öngörülün Yükümlülükler 97 2. Sigortacının Yükümlülükleri: 98 A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 98 B. Aydınlatma Yükümlülüğü 100 C. Sigorta Poliçesi Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü 100 D. Giderleri Ödeme Borcu 111 E. Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedeli Ödeme Yükümlülüğü 112 F. Reasürans (Mükerrer- Tekrar) Sigorta 115 VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 118 1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi: 118 2. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması: 119 3. Rizikonun Gerçekleşmesi: 119 4. Tarafların Anlaşmaları: 120 5. Taraflardan Birinin Fesih veya Cayma Hakkını Kullanması: 120 A. Olağan Üstü Durumlarda Sözleşmenin Feshi 120 B. Primin Tek Taraflı Arttırılmasında Sözleşmenin Feshi 120 C. Bölümsel Fesih ve Cayma 120 D. Sözleşme Taraflarının Acze Düşmesi, İcra Takibinin Semeresiz Kalmış Olması 121 6. Sigortacının İflası 122 7- Menfaat Sahibinin Değişmesi 122 VIII. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 122 1- Zaman Aşımı Süreleri 123 A. Temel Zamanaşımı Süresi 123 B. Uzamış Zamanaşımı Süreleri 123 2- Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Diğer Hükümler. 125 3- Zamanaşımına İlişkin Uygulama Örnekleri 125 § III. SİGORTACILIKTA TAHKİM 127 I. GİRİŞ VE GENEL OLARAK 127 II. SİGORTACILIKTA TAHKİM ÖRGÜTLENMESİ 129 1. Sigortacılık Tahkim Komisyonu 129 A. Komisyonun Oluşumu 129 B. Sigortacılık Tahkim Komisyonu Bürosu 130 2. Sigortacılık Tahkim Komisyonunun Görevleri 131 3. Sigortacılık Tahkim Komisyonu Bünyesinde Görev Yapacak Olan Hakem ve Raportörler 131 A. Sigortacılık Tahkim Sisteminde Hakemlik 131 a- Sigortacılık Hakemlik Listesi 132 b- Sigorta Hakemliğinde Yasaklanma (Memnuiyet) ve Ret 134 aa- Sigorta Hakeminin Yasaklanma (Memnuiyet) Nedenleri 135 bb- Sigorta Hakeminin Ret Nedenleri 136 2. Sigortacılık Tahkim Komisyonu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nda Raportörler 137 3. Sigorta Kuruluşlarının Sigortacılık Tahkim Sistemine Dahil Olmaları 138 III. SİGORTACILIK TAHKİM SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ESASLARI 139 1. Genel Olarak 139 2. Sigorta Tahkim Komisyonu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na Başvuru Prosedürü 140 3. Başvurunun Komisyon Raportörünce Değerlendirilmesi 141 A. Raportörce Yapılacak Ön İnceleme 141 B. Raportörce Yapılacak Belge İncelemesi 142 C. Raportörce Yapılacak İncelemenin Sonuca Bağlanması 143 4. Başvurunun Sigorta Hakem/Hakem Kurulunca incelenmesi 144 A. Komisyon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ca Hakem/Hakem Kurulu Seçimi ve Atanması 144 a- Komisyon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ca Tek Hakem Seçimi 144 b- Komisyon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ca Hakemin Kurul Olarak Seçimi 145\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ B. Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü 146 a- Sigorta Tahkiminde Davanın Açılması 146 b- Sigorta Tahkiminde Hakem/Hakem Kurulunun İnceleme Aşaması 147 c- Sigorta Tahkim Sisteminde Tahkim Süresi 149 d- Sigorta Tahkim Sisteminde Hakem Kararı 150 IV. SİGORTA TAHKİM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 153 1. İptal Davası 154 A. İptal Davası Usulü Koşulları 154 a. İptal Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 154 b. İptal Davası Açabilme Usulü Koşulları 154 aa-Kararın Kesin Olmaması Koşulu 154 bb. İptal Davasında Süre Koşulu 155 c. İptal Davasına İlişkin Esas Koşullar 155 B. İptal Davasında Yargılama Usulü ve Diğer Sorunlar 156 C. İptal Davasının Karara Bağlanması 157 a. İptal Davasının Reddi 157 b. İptal Davasının Kabulü 157 2. Temyiz Yolu 158 A. Temyiz Yoluna Başvurma Prosedürü 158 B. Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ca Temyiz İncelemesinin Yapılması 159 3. Sigorta Tahkim Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yolu 161 İKİNCİ KİTAP ZARAR SİGORTALARI VE SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER § I.ZARAR SİGORTALARI KAVRAMI 165 § II. MAL SİGORTASI 166 I. GİRİŞ 166 II. MAL SİGORTASI ANA İLKELERİ 166 1. Mal Sigortasında Menfaat Koşulu İlkesi: 166 A .Genel Olarak Menfaat 166 B. Başkası Yararına (Lehine) Sigortada Menfaat: 167 C. Müşterek Menfaatlerin Sigortası 168 D. Menfaat Üzerindeki Sınırlandırmalar 169 a. Sınırlı Ayni Haklar 169 aa. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Kurulan Malın Sigortasına İlişkin Hükümler 169 bb- Bu Tür Sigortada Menfaat Unsuru 171 cc- Bu Tür Sigortada Güvence Kapsamı 172 dd- Bu Tür Sigortada Riziko ve Zarar Giderim 173 ee- Bu Tür Sigortalarda Talep ve Dava Hakkı 175 aaa- Malikin Kendi Adına Yaptırdığı Sigortada Talep ve Dava Hakkı 176 bbb- Malikin Alacaklı Lehine Yaptırdığı Sigortada Talep ve Dava Hakkı 176 b- Sigortalı Malın Haczi 177 2. Sigorta Değerinin Sigorta Bedeline Denkliği İlkesi 178 A. Aşkın Sigorta 179 B. Eksik Sigorta 181 C. Birden Çok Sigorta 185 a. Müşterek Sigorta 185 b. Çifte Sigorta 190 c. Kısmî Sigorta 193 3. Mal S igortalarında Hasar ve Tazminatın Saptanması: 195 A. Hakem - Bilirkişi Müessesesi ve Hukuki Niteliği 197 B. Hakem - Bilirkişi Prosedürü 200 a. Hakem - Bilirkişilerin Seçimi Prosedürü 200 b. Hakem-bilirkişi Raporu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun Hukuki Niteliği ve İtiraz Prosedürü 205 III. SİGORTALI MALIN MENFAAT SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ 209 1. Genel Olarak 209 2. Sözleşmeye Özel Hüküm Konularak Sigorta İlişkisinin Yeni Menfaat Sahibi İle Devamı 211 A. Önceki Menfaat Sahibinin Durumu 211 B. Yeni Menfaat Sahibinin Durumu 211 C. Sigortacının Durumu 211 IV. MAL SİGORTALARINDA SİGORTACININ TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 212 1. Muacceliyet 212 2. Tazmin Şekli 212 V. MAL SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI. 222 VI. SİGORTACININ HALEFİYETİ 224 1. Halefiyetin Tanımı ve Hukuki Niteliği: 224 A. Tanım 224 B. Halefiyetin Hukuki Nitelikleri 226 2. Halefiyetin Gerçekleşme Koşulları 226 A. Sigorta Sözleşmesinin Mevcudiyeti 226 B. Sigortacının Sigortalısına Ödemede Bulunması 228 C. Sigortalının Dava Hakkının Bulunması 234 3. Halefiyetin Hükümleri: 237 A. Sigortacı Yönünden Halefiyet Hükümleri 237 B. Sigortalı Yönünden Halefiyetin Hükümleri 238 a. Sigortacıya Karşı 238 aa. Halefiyet Konusu Hakları Korumak 239 bb. Halefiyete Konu Haklan İhlâlden Kaçınmak 239 cc. Riziko ve Hasara İlişkin Bilgi ve Belgeleri Sigortacısına Vermek 241 b. Tazminat Sorumlusu Kişiye Karşı 242 C. Tazminat Sorumlusu Yönünden Hükümleri 243 4. Halefiyeti Düzenleyen TTK.nun 1472 nci Maddesinin Emredici Hüküm Olması Niteliği 243 5. Sigortacının Zarar Sorumlusuna Karşı Rücu Davası 244 A. Rücu Davasının Hukuki Nitelikleri 245 B. Rücu Davasının Koşulları 246 C. Rücu Davasının Konusu 246 a. Ana Alacak Bakımından 246 b. Ana Alacağın Ferileri Bakımından 250 aa. Temerrüt Faizi Konusu 250 bb. İcra İnkâr Tazminatı Konusu 252 cc. Munzam (Aşkın) Zarar Konusu 254 D. Rücu Davasında Yargılama Usulü Konuları 254 a. Sigorta Rücu Davasında Görevli Mahkeme 254 b. Sigorta Rücu Davalarında Yetkili Mahkeme 258 c. Sigorta Rücu Davasının Tarafları 262 aa. Davacı: 262 aaa. Davacılık Sıfatı (Aktif Dava Ehliyeti): 262 bbb. Davacının Davadaki İspat Yükümlülüğü 265 bb. Davalı 267 aaa. Davalılık Sıfatı (Pasif Dava Ehliyeti) 267 bbb. Davalının Davadaki İspat Yükümlülüğü 270 E. Sigortalı Tarafından Zarar Sorumlusu Aleyhine Daha Önce Açılmış Olan Sorumluluk Davasının Yasadan Ötürü Sigortacıya Geçmesi Hali 276 F. Sigorta Rücu Davasında Zamanaşımı 277 6. Sigortacının, Sigortalısına Karşı Olan Rücu Davası 285 A. Davanın Tarafları 286 B. Davanın Konusu 288 C. Zamanaşımı 290 VII. MAL GRUP SİGORTASI 291 1. Tanım ve Hukuki Yapısı: 291 2. Mal Grup Sigortası Sözleşmesi 292 § III. MAL SİGORTASI ÖZEL TÜRLERİ 293 I. GİRİŞ 293 II. SOMUT AKTİF DEĞER SİGORTALARI 295 1. Yangın Sigortası 295 A. Tanım ve Yangın Sigorta Poliçesi 295 B. Yangın Sigortasında Riziko 304 a. Yangın Riski 304 b. Yıldırım Riski 305 c. İnfilâk Riski 306 C. Yangın Sigortası Güvencesi Dışında Kalan Hasarlar 307 a. İşletme Hasarları 307 b. Sigorta Ettirenin Kastı 308 c. Harp, Kargaşa Halleri, Nükleer Patlamalar vd 309 d. Yangın ve İnfilak Sonucu Oluşan Duman, Buhar ve Hararet 312 e. Kara, Deniz ve Hava Taşıtlarının Neden Olduğu Zararlar 312 f. Yer Kayması, Kar Ağırlığı, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi 313 g. Poliçe İle Teminat Dışı Bırakılan Diğer Haller 314 D. Yangın Sigortası Çeşitleri 317 a. Ev Eşyası Yangın Sigortası 317 b. Bina Yangın Sigortası 319 aa. Tam Kârgir Yapılar 319 bb. Adi Kârgir Yapılar 319 cc. Kârgir Olmayan Yapılar 319 E. Yangın Sigortasında Zarar Giderim 323 a. Yangın Sigortasında Zarar Giderim Kapsamı 323 aa. Yangın Söndürme İşleminden Kaynaklanan Zararlar 323 bb. Kurtarma Faaliyetinden Kaynaklanan Zararlar 324 cc. Binanın Yıkılmasından Kaynaklanan Zararlar 324 dd. Binanın Ayıbından Kaynaklanan Zararlar 324 ee. Yangın Meydana Gelmemiş Olsa Dahi Diğer Zararlar 326 b. Yangın Sigortasında Hakem - Bilirkişi Prosedürü 344 F. Yangın Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı 348 G. Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası 356 H. Deprem Sigortası 357 a. Zorunlu Deprem Sigortası 357 b. İsteğe Bağlı Deprem Sigortası 359 2. Hırsızlığa Karşı Sigorta 368 A. Kavram 368 B. Hırsızlık Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller 376 a. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller 377 aa. Poliçede Gösterilen Yerlerde Bulunan Kıymetlerin, Bu Yerlerden Taşınması ve Bu Yerlerin Dışındaki Adreslerde Tutulması 377 bb. Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Yanardağ Püskürmesi, Seylap, Fırtına, Yer Kayması Kar Ağırlığı 377 cc. Sigortalı Mahallin 30 Günden Fazla Boş Tutulması Halindeki Hırsızlıklar 378 dd. Sigortalının Hizmetinde Bulunan Kimselerce Yapılan Hırsızlık Ve Tahribatlar 379 ee. Grev, Lokavt, Kargaşalık gibi Hallerde Yapılan Hırsızlıklar, S379 ff. Kıyafet Değiştirilerek veya Selahiyeti Olmaksızın Sıfat Takılarak Yapılan Hırsızlıklar 379 gg. Terörist Eylemler ve Bu Eylemlerden Doğan Sabotajlar 379 b. Teminat Dışı Kalan Haller 379 aa. Sigortalı İle Birlikte Yaşayanlarca Gerçekleştirilen Hırsızlıklar 379 bb. Envanter Açıkları 380 cc. Hırsızlık Sebebiyle Oluşan Yangın ve İnfilak Zararları 380 dd. Savaş, İstila, Düşman Hareketleri, İsyan Gibi Haller Sırasında Yapılacak Hırsızlık ve Zararlar 380 ee. Nükleer Yakıt Kaynaklı Olaylar Sebebiyle Yapılan Hırsızlıklar 380 ff. Kamu Otoritesi Kaynaklı Zararlar 380 C. Hırsızlık Sigortası Özel Türleri 382 a. Hırsızlığa Karşı Ev Eşyası Sigortası 382 b. Hırsızlığa Karşı İşletme Sigortası 383 c. Mücevher ve Saat Ticarethaneleri ve Banka İşletmelerinin Hırsızlığa Karşı Sigortası 389 d. Gaspa Karşı Hırsızlık Sigortası 393 D. Hırsızlık Sigortasında Zarar Giderim ve Zarar Giderim Davasına Usulü Sorunlar 393 a. Genel Olarak 393 b. Hırsızlık Sigortasında Hakem-Bilirkişi Prosedürü 405 E. Hırsızlık Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı 408 3. Cam Sigortası 409 A. Konu ve Kapsam 409 B. Cam Sigortasında Güvence Dışı Kalan Haller 409 4. Fırtına Sigortası 410 5. Dahili Su Basması, Su Baskını (Seylâp) ve Su Yükselmesi, Sigortası 413 6. İnşaat Sigortası 425 A. Konusu 425 B. İnşaat Sigortasında Güvence Dışı Kalan Haller 430 7. Tarım (Zirai) Sigortası 437 A. Genel Olarak : 437 B. Devlet Destekli Tarım Sigortaları 438 C.Tarım Ürünleri Dolu Sigortası 443 a. Konusu 443 b. Sigorta Süresi 444 c. Tarım Ürünleri Dolu Sigortasında Zarar Giderim 447 D. Hayvan Sigortası 452 a. Hayvan Hayat Sigortası 452 aa. Hayvan Hayat Sigortası Konusu ve Kapsamı 452 bb. Hayvan Hayat Sigortasında Güvence Dışı Haller 454 cc. Hayvan Hayat Sigortasında Zarar Giderim 456 b. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası 460 aa. Kümes Hayvanları Hayat Sigortasının Konusu 460 bb. Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında Güvence Dışı Bırakılan Haller 461 cc. Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında Zarar Giderim 462 8. Makine Sigortası 462 A. Genel Olarak 462 B. Makine Kırılması Sigortası 463 a. Konusu ve Kapsamı 463 b. Makine Kırılması Sigortasında Güvence Dışı Bırakılan Haller 470 c. Makine Kırılması Sigortasında Zarar Giderim 471 C. Makine Montaj Sigortası 474 D. Makine Garanti Sigortası 479 9. Elektronik Cihaz (Aygıt) Sigortası 480 A. Konu ve Kapsamı 480 B. Sigorta Güvencesi Dışında Bırakılan Haller 483 C. Zarar Giderim 485 10.Taşıma (Nakliyat) Sigortası 488 A. Konu ve Kapsam 488 B. Taşıma Sigortasında Poliçe 489 a. Genel Olarak 489 aa. Sigortalı Malın Taşınacağı Araç ve Taşımada İzlenecek Yol 491 bb. Taşıyıcının Adı ve Soyadı, Ticaret Unvanı 492 cc. Taşıma Süresi 492 dd. Eşyanın Taşıyıcıya Teslim Edildiği Yer ile Gönderilene Teslim Edileceği Yer 492 b. Taşıma Sigortası Türleri 494 aa. Deniz Taşıması Rizikolarına Karşı Sigortalar 495 bb. Hava Taşıması Rizikolarına Karşı Sigortalar 495 cc. Kara Taşıma Sigortaları 502 c. Taşıma Sigortası Poliçe Çeşitleri 502 aa. Tekil Taşıma Sigortası Poliçesi 503 bb. Abonman Taşıma Sigortası Poliçesi 503 C. Taşıma Sigortasında Riziko ve Süre 510 D. Taşıma Sigortasında Sigorta Bedeli ve Zarar Giderim 524 E. Taşıma Sigortasında Sigortacının Halefiyet Hakkı ve Rücu Davası İle CMR Uygulaması 532 11.Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası 581 A. Konu, Kavram ve Kapsamı 581 B. Kasko Sigorta Sözleşmesi ve Sigortacının Sorumluluğu 593 C. Kasko Sigortada İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü 604 a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasındaki İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü 604 b. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü 605 c. Rizikonun Gerçekleşmesi Halindeki İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü 608 D. Kasko Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller 613 a. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Bırakılan Haller 614 b. Teminat Dışı Kalan Haller 616 aa. Harp, İstila, İhtilal, İsyan, Ayaklanma vd. Haller 617 bb. Nükleer Kaynaklı Nedenler 617 cc. Kamu Otoritesi Kaynaklı Nedenler 617 dd. Aracın, Sürücü Belgesiz Kimse Tarafından Sürülmesi 618 ee. Aracın Uyuşturucu Maddeler İle Yasaca Yasaklanmış Oranda İçki Almış Kimseler Tarafından Sürülmesi 626 ff. Taşıtın Sigortalı veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kimseler veya Birlikte Yaşadığı Kişiler Tarafından Kaçırılması veya Çalınması Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar 635 gg. Araçtaki Bozukluk, Bakımsızlık Halleri 638 hh. Taşıtın Mekanik, Elektrik veya Elektronik Donanımında Kendiliğinden Oluşan Hasarlar 639 ıı. Taşıtın Taşınması Sırasında Oluşan Hasarlar 639 jj. İstiap Haddinden Fazla Yük ve Yolcu Alma Halleri 639 E. Kasko Sigortasında Zarar Giderim 648 a. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yükümlülükleri 649 aa. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 649 bb. Sigortacının Yükümlülükleri 654 b. Sigorta Tazminatının (Zararın) Saptanması 654 aa. Tazminatın Saptanması Esasları 655 aaa. Kasko Sigortada Eksik Sigorta 655 bbb. Kasko Sigortada Aşkın Sigorta 660 ccc. Kasko Sigortada Muafiyet 661 bb. Sigorta Tazminatının Belirlenmesinde Esas Alınacak Diğer Hususlar 663 aaa. Taşıtın Hasara Uğraması Halinde Tazminat Belirlenmesi 663 bbb. Aracın Çalınması Halinde Tazminat Belirlenmesi 673 c. Kasko Sigortada Tazminatın Ödenmesi 681 d. Kasko Sigortada Tazminat Ödenmesinin Sonuçları 686 F. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Yargılama Sorunları 687 a. Görevli Mahkeme 687 b. Yetkili Mahkeme 690 c. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Diğer Sorunlar 693 aa. Zamanaşımı Sorunu 693 bb. Temerrüt Faizi Sorunu 695 cc. İcra İnkâr Tazminatı Sorunu 704 G. Kasko Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı 706 H. Kasko Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi 750 III. SOMUT OLMAYAN AKTİF DEĞER SİGORTALARI 754 1. Genel Olarak 754 2. Kredi Sigortası Türleri 755 A. Para Kredi Sigortası, Mal Kredi Sigortası Ayırımı 755 a. Para Kredi Sigortası 755 b. Mal Kredi Sigortası 756 B. İhracat Kredi Sigortası - İthalat Kredi Sigortası Ayırımı 756 a. İhracat Kredi Sigortası 756 b. İthalat Sigortası 757 3. Kredi Sigortası Poliçe Türleri 757 A. Tekil Kredi Sigorta Poliçesi 757 B. Abonman Kredi Sigorta Poliçesi 758 4. Kredi Sigortasında Zarar Giderim 758 5. Kredi Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı 760 ÜÇÜNCÜ KİTAP SORUMLULUK SİGORTASI VE TÜRLERİ § I. SORUMLULUK (MESULİYET) SİGORTASI 763 I. GİRİŞ VE KAVRAM 763 1. Tarihi Gelişim 763 2. Kavram ve Hukuki Nitelik 763 3. Mevzuatımızda Sorumluluk Sigortası 766 II. SORUMLULUK SİGORTASI SIRALAMASI 767 1. Genel Sorumluluk Sigortası 767 A. Özel Sorumluluk Sigortası 767 B. Ticari İşletme ve Mesleki Faaliyete Dair Sorumluluk Sigortaları 768 2. İsteğe Bağlı (İhtiyari) ve Zorunlu Sorumluluk Sigortaları 768 III. SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE RİZİKO 769 1. Sorumluluk Sigortası Kapsamı 769 2. Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Niteliği ve Kapsamı 769 3. Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Beyan (Bildirim-İhbar) Yükümlülüğü 774 4- Riziko Bildirimi Sonrası Sigortacının Durumu 775 A- Sigortacının Hukuki Koruma Yükümlülüğü 775 B- Sigortacının Yardım Yükümlülüğü 776 IV. SORUMLULUK SİGORTASINDA ZARAR 777 1. Sorumluluk Sigortasında Zarar Kavramı 777 A. Cismani Zarar 777 B. Mal Zararı 777 C. Mal Varlığı Zararı 777 2. Sorumluluk Sigortasında Zarar Giderim 778 A. Zarar Giderim Öncesi Yükümlülükler ve Haklar 778 a-Riziko Sonrası Yükümlülükler ve Haklar 778 b- Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Edinme Hakkı 778 B. Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Zarar Giderim Yükümlülüğü 779 3. Sorumluluk Sigortasında Tazminat Borcunun Muacceliyeti 781 4. Sorumluluk Sigortasında Muafiyet (Franchise) 782 V. SORUMLULUK SİGORTASINDA ZARAR GÖRENİN DOĞRUDAN DAVA HAKKI 782 VI. SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİ YET HAKKI 789 VII. SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 791 § II. GENEL (İSTEĞE BAĞLI) SORUMLULUK SİGORTASI VE TÜRLERİ 793 1. Genel Olarak Sorumluluk Sigortası 793 2. Genel (İsteğe Bağlı) Sorumluluk Sigortası Türleri 793 A. Yangın Dolayısı İle Sorumluluk Sigortası 794 a. Düzenleme ve Kavram 794 b. Mala Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı ile Sorumluluk Sigortası 794 aa. Bir Mala Başkası Hesabına Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı ile Sorumluluk Sigortası 795 bb. Bir Mala Malik Sıfatı ile Vaziyet Edenin Yangın Dolayısı ile Kiracı veya Şagile Karşı Sorumluluk Sigortası 795 c. Malı Elinde Bulunduranın Yangın Dolayısı ile Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlara İlişkin Sorumluluk Sigortası 796 d. Yol Üstü Sorumluluğu Sigortası 797 e. Yangın Dolayısı ile Sorumluluk Sigortalarının Ortak Özellikleri 797 B. Hırsızlığa Karşı Sorumluluk Sigortası 800 C. Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası 800 a. Kavram ve Amaç 800 b. Riziko 801 c. Tarafların Yükümlülükleri 801 D. Mamul (Ürün) Sorumluluğu Sigortası 801 a. Kavram ve Amaç 801 b. Mamul (Ürün) Sorumluluğu Sigortasında Riziko 802 aa. Mamulün Kendisinde Oluşacak Hasar İstisnası 803 bb. Usul Hataları İstisnası 803 cc. Kusurlu Mamullerin Piyasadan Geri Çekilmesinden Doğan Riziko ve Hasar İstisnası 803 dd. Dolaylı Hasar İstisnası 803 E. İşveren Sorumluluk Sigortası 806 a. Kavram ve Amaç 806 b. İşveren Sorumluluk Sigortasında Riziko 807 c. İşveren Sorumluluk Sigortasında Tazminat 812 d. İşveren Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Halefiyet Hakkı 812 e. İşveren, Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı 813 F. Taşıma Sorumluluk Sigortası 813 G. İsteğe Bağlı (ihtiyari) Trafik (Motorlu Kara Taşıt Araçları) Mali Sorumluluk Sigortası (KİMSS) 819 a. Amaç ve Yasal Düzenleme 819 b. Hukuki Nitelik ve Tanım 820 c. KİMSS Sözleşmesi ve Tar aa. KİMSS Sözleşmesinde Sigorta Ettiren 824 aaa. İşleten • 824 bbb. İşleten Gibi Sorumlu Olanlar 824 bb. KİMSS Sözleşmesinde Sigortacı 826 cc. KİMSS Sözleşmesinde Sigortalı 826 d. KİMSS Sözleşmesi Kapsamına Giren Araçlar 826 e. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Riziko (Tehlike) 827 aa. Genel Olarak 827 bb. Rizikonun Sınırlandırılması 829 aaa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Güvencesi Dışında Kalan Haller 830 bbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Tazminat Yükümlülüğünü Kaldıran veya Daraltan Durumlar 832 f. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Tarafların Yükümlülükleri 833 aa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 833 aaa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Prim (Ücret) Ödeme Yükümlülükleri 833 bbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 835 aaaa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılması Sırasındaki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 835 bbbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta ettirenin Sözleşme Süresi İçindeki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 836 cccc. İMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin, Rizikonun Gerçekleşmesi Halindeki Yükümlülükleri 837 aaaaa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Rizikonun Gerçekleşmesiyle İlgili Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 837 bbbbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Rizikonun Gerçekleşmesiyle İlgili Diğer Yükümlülükler 838 bb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Yükümlülükleri 838 aaa. Sigorta Poliçesi Düzenleme Yükümlülüğü 839 bbb. Zarar Giderim Yükümlülüğü 840 aaaa. Genel Olarak 840 bbbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Giderimde Uygulanacak Ana İlkeler 841 aaaaa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sınırlı Sorumluluk İlkesi 841 bbbbb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Garameten Zarar Giderim İlkesi 841 ccccc. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Gerçek Zararın Giderilmesi İlkesi 843 ddddd. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Kusur Esasına Göre Sorumluluk İlkesi 843 cccc. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Gidermekle Yükümlü Olduğu Zararın Kapsamı 845 g. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da İşletenin Değişmesi 853 h. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Tazminatın Azaltılması ve Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmaların Hükümsüzlüğü 854 ı. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Görenlerin Doğrudan Dava Hakları 854 j. KİMMS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Halefiyet ve Rücu Hakları 855 aa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Halefiyet Hakkı 855 bb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Rücu Hakkı 856 k. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Kaynaklanan Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme 857 aa. Görevli Mahkeme 857 bb. Yetkili Mahkeme 858 1. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zamanaşımı 862 aa. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 862 m. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 863 n. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Temerrüt Faizi ve İcra İnkar Tazminatı 864 aa. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Kaynaklanan Davalarda Temerrüt ve Temerrüt Faizi 864 bb. KİMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Kaynaklanana Davalarda İcra İnkar Tazminatı 866 o. KİMSS Sözleşmesinin Sona Ermesi 868 aa. Sözleşmede Belirtilen Sürenin Dolması 868 bb. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması 868 cc. Fesih Hakkının Kullanılması 869 aaa. Rikikonun Gerçekleşmesi Halinde Fesih Hakkı 869 bbb. İhbar Yükümlülüğüne Uyulmaması Halinde Fesih Hakkı 869 ccc. Sigorta Ettiren Prim Ödemede Temerrüdü 870 ddd. Sigorta Ettirenin Cayması Halinde Fesih Hakkı 870 dd. İşletenin Değişmesi 870 ee. Tarafların Anlaşmaları 871 ff. Tarafların Acze Düşmeleri Hali 871 §111. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 871 I. GENEL OLARAK 871 II. TTK. DA ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER 872 1. Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Sözleşme Yapma Zorunluluğu 873 2- Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü 873 III. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 874 § IV. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TÜRLERİ 875 I. KARAYOLU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI (KZMSS) 875 1. Karayolu Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk Sigortasının Tanımı ve Hukuki Niteliği 875 2. Karayolu Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk ile İlgili Yasal Düzenleme 876 3. Karayolu Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Tarafları 877 A. Karayolu Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk Sigortasında, Sigorta Ettiren 881 a. İşleten ve İşleticinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi 882 aa. İşleten Kavramı 882 aaa. Araç Sahibi 883 bbb. Motorlu Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satın Alan 886 ccc. Motorlu Aracı Kiralayan 887 ddd. Motorlu Aracı Ariyet Alan 890 eee. Motorlu Aracı Rehin Alan 891 fff. Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri 891 bb. İşletenin ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu 893 aaa. Motorlu Aracın İşletilmesi Halinde Sorumluluk 893 bbb. Motorlu Aracın İşletilmemesi Halindeki Sorumluluk 898 cc. İşletenlerin Birbirlerine Karşı Olan Sorumlulukları 898 dd. İşletenin Sorumluluktan Kurtulması 899 aaa. Mücbir Sebep 900 bbb. Zarar Görenin Ağır Kusuru 901 ccc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 903 ddd. Motorlu Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesi 904 b. İşleten Gibi Sorumlu Olanlar 907 aa. Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar 907 bb. Motorlu Araç Yarış Düzenleyicileri (Organizatörleri) 911 c. Yabancılar ve Yeşil Kart Sigorta Poliçesi 912 aa. Yabancılar 913 bb. Yeşil Kart Sigorta Poliçesi Sertifikası (Green Card) 914 aaa. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu 915 bbb. Yeşil Kart Sigortası Tanımı ve Uygulama 918 B. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacı 923 C. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortalı 924 4. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamına Giren Araçlar 925 5. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Riziko (Tehlike) 926 A. Rizikonun Gerçekleşme Alanının Sınırlandırılması 928 B. Zarar Gören Kişiler Yönünden Sınırlama 932 a. İşletenin Maruz Kaldığı Bedensel ve Eşya Zararları 932 b. İşletenin Yakınlarının Mallarına Gelen Zararlar 951 C. Sigortacının Oluşan Rizikodan Sorumlu Tutulmadığı Diğer Durumlar 952 a. İşletenin Yasa Uyarınca Sorumlu Olmadığı Zararlar 952 b. Motorlu Araç Yarışı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılan Haller 953 c. Motorlu Araçta Taşınan Eşyanın Uğrayacağı Zararlar 953 d. Manevi Zararlar 956 e. Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyetten Kaynaklanan Zararlar 957 f. Çalınan veya Gasbedilen Motorlu Aracın Neden Olduğu Zararlar 957 g. KZMSS Poliçesinde Teminat Dışı Tutulan Diğer Zararlar 959 h. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Hatır Taşıması 959 6. KZMSS Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri 962 A. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 962 a. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü 963 b. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 966 aa. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Sözleşmesinin Yapılması Sırasındaki Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü ~. 967 bb. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sözleşme Süresi İçinde Sigorta Ettirenin Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 968 cc. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Bildirim (Beyan-İhbar) ve Diğer Yükümlülükleri 969 aaa. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Rizikonun Gerçekleşmesiyle İlgili Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 970 bbb. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Diğer Yükümlülükler 971 B. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Yükümlülükleri 971 a. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Poliçe Düzenleme Yükümlülüğü 972 b. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Zarar Giderim Yükümlülüğü 976 aa. Genel Olarak 976 bb. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Giderimde Uygulanacak Ana İlkeler 977 aaa. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sınırlı Sorumluluk İlkesi 978 bbb. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Garameten Zarar Giderim İlkesi 982 ccc. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Gerçek Zararın Giderilmesi İlkesi 987 ddd. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Kusur Esasına Göre Sorumluluk İlkesi 992 cc. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Gidermekle Yükümlü Olduğu Zararın Kapsamı 998 7. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi 1004 8. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Halefiyeti ve Rücu Hakkı 1008 A. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Halefiyet Hakkı 1009 B. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Rücu Hakkı 1010 a. Ağır Kusur veya Kasıt Hali 1015 b. Oto Yarışına Katılma 1023 c. Ehliyetnamesiz Motorlu Araç Kullanmak 1023 d. Uyuşturucuyu veya Alkollü Olarak Araç Kullanmak 1028 e. İstiab Haddinin Aşılması vd. Durumlar 1034 f. Rizikodan Sonra Bildirim (Beyan-İhbar) ve Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 1036 g. Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru 1038 9. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na İlişkin Davalar Bakımından Usul Sorunları 1040 A. Davacı 1040 a. Sigorta Ettiren 1040 b. Zarar Gören veya Diğer Hak Sahiplerinin KZMSS da Doğrudan Dava Hakkı 1042 c. Güvence Hesabı 1046 d. Tedavi Kurumlan 1047 B. Dâvâlı .- 1047 a. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nı Yapan Sigortacı 1047 b. Yabancı Plakalı Araçlar İle Yeşil Kart Sigorta Poliçesine Dayalı Davada Davalı Sıfatı 1050 c. Güvence Hesabı 1051 C. Yetkili Mahkeme 1051 D. Görevli Mahkeme 1057 E. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Kaynaklanan Davalarda Tarafların ispat Yükümlülükleri 1059 a. Davacı Zarar Görenin ispat Yükümlülüğü 1059 b. Davalı Sigortacının ispat Yükümlülüğü (Defi ve İtirazları) 1060 aa. Sigortacı Tarafından İleri Sürülemeyecek Defi ve İtirazlar 1060 bb. Sigortacı Tarafından İleri Sürülebilecek Defi ve İtirazlar 1062 F. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı 1067 a. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 1070 b. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 1073 G. KZMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Kaynaklanan Davalarda Diğer Sorunlar 1075 a. Temerrüt ve Temerrüt Faizi 1075 b. İcra İnkâr Tazminatı 1082 c. Yargılama Giderleri 1084 10.Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesinin Sona Ermesi 1087 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (ZKTMSS) 1088 1- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Amaç ve Kaynak 1088 2- ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Kapsam 1089 A. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Kişi Yönünden Kapsam Sınırlaması 1089 B. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Taşıt Bakımından Sınırlama 1090 C. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Yer ve Süre Yönünden Getirilen Sınırlamalar 1090 D. ZKTMSS Genel Şartlarında Kapsam Dışında Bırakılan Diğer Durumlar 1091 3. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Riziko ve Sigorta Teminatı 1092 A. Genel Olarak 1092 B. Ölüm Rizikosu ve Sigorta Teminatı 1092 C. Yaralanma Rizikosu ve Sigorta Teminatı 1093 D. Sakatlanma Rizikosu ve Sigorta Teminatı 1093 4. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Giderim 1094 A. Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri 1094 a. Hak Sahiplerinin Bildirim (İhbar) Yükümlülüğü 1095 b. Hak Sahiplerinin Belge Verme Yükümlülüğü 1095 B. Sigorta Ettirenin (Sigortalının) Yükümlülükleri 1096 C. Sigortacının Yükümlülükleri 1097 a. Sigortacının Zarar Giderim (Tazminat Ödeme) Yükümlülüğü 1097 b. Sigortacının Hukuksal Yardım Yükümlülüğü 1099 5. Sigorta Tazminatının Ödenmesinde Öncelikli Sigorta 1101 6. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Halefiyet ve Rücu Hakları 1103 A. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigortacının Halefiyet Hakkı 1104 B. ZKTMSS Sigortasında Sigortacının, Sigorta Ettirene (Sigortalıya) Rücu Edebilme Hakkı 1104 7. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Sigorta Ettirenin (Sigortalının) Değişmesi 1105 8. ZKTMSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zamanaşımı Süresi 1106 9. ZKTMSS Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Ve Yetkili Mahkeme 1107 A. Görevli Mahkeme 1107 B. Yetkili Mahkeme 1107 III. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI (TMZSS) 1108 1. Kavram ve Amaç 1109 2. TMZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Riziko 1110 3. TMZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da İhbar Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 1113 4. TMZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Giderim 1113 IV. TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI (TZSS).... 1114 1. Kavram ve Amaç 1114 2. TZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Riziko 1115 3. TZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Bildirim (Beyan-İhbar) Yükümlülüğü 1119 4. TZSS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Zarar Giderim 1119 §V. GÜVENCE HESABI 1121 I. GÜVENCE HESABI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NEM TARİHSEL GELİŞİMİ, AMACI VE DÜZENLENMESİ 1121 II GÜVENCE HESABFNIN SORUMLU OLDUĞU ZARARLAR 1123 1. Sigortalının Tespit Edilememesi 1123 2. Riziko Tarihinde Geçerli Teminat Tutarlarında Zorunlu Sorumluluk Sigortasının Yaptırılmamış Olması 1125 3. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Asgari Teminat Tutarlarının Artırılmasına Rağmen Yeni Teminat Miktarına Yükseltilmemiş Olması 1126 4. Çalınmış veya Gaspedilmiş Bir Aracın Karıştığı Kazada KTK Uyarınca İşletenin Sorumlu Tutulmadığı Durumlardaki Bedensel Zararlar 1128 5. ZMSS Yapan Sigortacının İflası veya Mali Bünye Zayıflığı Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmiş Olması 1129 6. Yeşil Kart Sigortası Kapsamındaki Zararlar 1131 III. GÜVENCE HESABI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NIN SORUMLU OLMADIĞI ZARARLAR 1132 IV. GÜVENCE HESABI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NA BAŞVURMA VE HESAB\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′IN İŞLEYİŞİ 1132 1. Güvence Hesabi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na Başvuru Esasları 1133 2. Güvence Hesabı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nca Ödemenin Yapılması 1134 V. HAK SAHİPLERİNİN GÜVENCE HESABI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NA KARŞI DAVA HAKLARI 1137 VI. HAK SAHİPLERİNİN ZARAR SORUMLUSUNA KARŞI DAVA HAKLARI 1138 VII. GÜVENCE HESABI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NIN RÜCU (HALEFİYET) HAKKI 1139 1. Zorunlu Sigorta Yaptırmayan Kişilere Rücu Hakkı 1139 2. Geçerli Teminat Tutarları Üzerinden Zorunlu Sigortalan Yaptırmayan Kişilere Rücu Hakkı 1140 3. Sorumlunun Sonradan Belli Olması Durumunda Bu Kişilere Veya Yükümlü Sigorta Şirketine Rücu Hakkı 1140 4. Sigorta Şirketinin Mali Zayıflığı Nedeniyle Ruhsatının İptal Edilmiş Olması, Ya da İflası Durumunda Yapılan Ödemelerden Dolayı Yükümlü Sigorta Şirketine Rücu Hakkı 1140 5. Yeşil Kart Sigortası Uygulaması Gereğince Hesap\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ça Yapılacak Ödemeler Nedeniyle Hesab\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın, Büroya Rücu Hakkı 1141 VIII. GÜVENCE HESAB\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′I İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI 1141 KAVRAM DİZİNİ 1145 XLIII