Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik Suçları

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Sahtecilik SuçlarıSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9414-94-4

60,00 TL


Uygulamadan Örnek Hükümlerle


Sahtecilik Suçları


Dr. Gökhan Taneri


ÖNSÖZ


  5237 sayılı TCK, resmi, özel evrakta, parada, mühürde, kıymetli damgada sahtecilik suçlarını hüküm altına almıştır. Çalışmamızda bu sahtecilikler dışında, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, bedelsiz senedi kullanma, hileli iflas, resmi belgeyi yok etmek veya gizlemek, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması hükümleri de incelenmiştir. 


İÇİNDEKİLER


TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (48 KEZ): ................ 3


TÜRK CEZA KANUNU’NDA EVRAK KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDESİ ...... 7


TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAHTE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (39 KEZ) ................. 7


BİRİNCİ BÖLÜM


BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA ...........................................................................11


A-  GENEL OLARAK ............................................................................................................. 11


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER........................................................................ 12


C-  SUÇUN UNSURLARI...................................................................................................... 12


D-  HUKUKA AYKIRILIK..................................................................................................... 16


E-  SUÇUN MANEVİ UNSURU .......................................................................................... 16


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ...................................................................... 16


G-  KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE


DAVA ZAMANAŞIMI ..................................................................................................... 18


H-  İSPATA İLİŞKİN ÖZEL HAL........................................................................................ 21


İ- YARGITAY KARARLARI .............................................................................................. 29


J- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ............................................................................. 49


İKİNCİ BÖLÜM


HİLELİ İFLAS.............................................................................................................59


GENELOLARAK.............................................................................................................62


SUÇLAKORUNANHUKUKİDEĞER........................................................................62


SUÇUN MADDİ UNSURLARI ...................................................................................... 62


SUÇUNMANEVİUNSURU..........................................................................................64


SUÇAETKİEDENNEDENLER..................................................................................64


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ...................................................................... 64


SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI 65


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .............................................................................. 66


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


PARADA SAHTECİLİK ............................................................................................75


A-  GENEL OLARAK ............................................................................................................. 77


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER........................................................................ 78


C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI...................................................................................... 78


D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU .......................................................................................... 84


E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .................................................................................. 84


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ...................................................................... 85


G-  KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME,


SUÇLARIN YAPTIRIMLARI VE DAVA ZAMANAŞIMI ....................................... 85


H-  ÖRNEK MAHKEME KARARI...................................................................................... 87


İ- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................108


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK ................................................................ 119


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................120


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................121


C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................121


D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................121


E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................121


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................121


G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI .......122


H-  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................124


ÖRNEK MAHKEME KARARLARI .................................................................................128


BEŞİNCİ BÖLÜM


MÜHÜRDE SAHTECİLİK ..................................................................................... 141


A- GENEL OLARAK ...........................................................................................................141


B- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................142


C- SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................142


D- SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................142


E- SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................142


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................143


G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI ..........................................................................144


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ..................................................................................144


ALTINCI BÖLÜM


RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK .......................................................................... 155


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................158


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR......................................................................158


C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................159


D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................236


E-  SUÇA ETKİ EDEN HALLER.......................................................................................239


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ........................................................................243


G-  KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ...244


H-  ÖRNEK HÜKÜMLER ...................................................................................................256


İ- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................270


YEDİNCİ BÖLÜM


RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK .......................................... 289


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................290


B-  KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................290


C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................290


D-  SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................291


E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................291


F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................294


G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................294


H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................296


İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ..............297


J- ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................300


K. ÖRNEKYARGITAYKARARLARI............................................................................305


SEKİZİNCİ BÖLÜM


RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN........................... 309


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................309


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................310


C-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................310


D-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................311


E-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................312


F-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ....................................................................312


G-  SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI-DAVA ZAMANAŞIMI ..........................................................................313


H. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................314


DOKUZUNCU BÖLÜM


ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ........................................................................... 333


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................333


B-  KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................334


C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................334


D-  SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................336


E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................336


F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................336


G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................337


H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................342


İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ................................................................................................................343


J-  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................343


K-  YARGITAY KARARLARI ............................................................................................353


ONUNCU BÖLÜM


ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK......................... 361


A- GENEL OLARAK ...........................................................................................................361


B- KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................................................................361


C- SUÇUN KONUSU...........................................................................................................362


D- SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.....................................................................................362


E-  SUÇUN HAREKET UNSURU.....................................................................................362


F-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................363


G-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................363


H-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................364


İ- KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI ........364


ONBİRİNCİ BÖLÜM


AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI................................................... 369


A-  GENEL OLARAK ...........................................................................................................369


B-  SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER......................................................................370


C-  SUÇUN KONUSU...........................................................................................................371


D-  SUÇUN MADDİ UNSURLARI....................................................................................374


E-  SUÇUN MANEVİ UNSURU ........................................................................................375


F-  HUKUKA AYKIRILIK UNSURU................................................................................375


G-  SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER ................................................................................375


H-  SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ....................................................................376


İ- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE


DAVA ZAMANAŞIMI ...................................................................................................378


J-  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ...........................................................................379


K-  ÖRNEK YARGITAY KARARLARI ............................................................................400


 


KAYNAKÇA ............................................................................................................. 411