Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Özel Kanunlarda Suçlar ( 2 Cilt Takım )

Uygulamadan Örnek Hükümlerle Özel Kanunlarda Suçlar ( 2 Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
1328
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9414-91-3

150,00 TLUygulamadan Örnek Hükümlerle


Özel Kanunlarda Suçlar


2 Cilt


Dr. Gökhan Taneri


ÖNSÖZ


  Uzun soluklu ve kapsamlı bir çalışma ile okuyucu karşısındayız. Bu çalışmada uygulamada sıklıkla karşılaşılan özel kanunlarda yer alan ceza yaptırımlarına yer verilmiştir. Özel kanunlarda yer alan ceza hükümleri ile sınırlamaya çalıştığımız bu eserde, suçların sistematik incelemesi ile Yargıtay kararları birlikte verilmeye çalışılmıştır.


  Özel ceza kanunları, zaman zaman birbirleri ile ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerle çelişen zamanının eğilimlerini yansıtan, kimi zaman idari düzenlemeleri ön planda tutarak düzenlemeler yapmaya çalışan hükümlerdir. Suç olmaktan çıkarma eğilimi ile birlikte pek çok adli nitelikteki eylem, kabahat eylemine dönüştürülmüş ve böylelikle suç ve ceza siyaseti bakımından oldukça farklı bir döneme girilmiştir. Pek çok eylem, idari yaptırım niteliğinin ağır basması nedeniyle idari yaptırımlarla karşılanmış ve idari yargı ya da adli yargı arasında bir işbölümü ihtilafı da oluşturmuştur. Suç ve kabahatler arasındaki geçişkenlik, uygulama açısından sorun oluşturur niteliktedir. Adli yaptırım niteliğindeki bir eylemin unsurlardaki farklılıklarla kolaylıkla idari yaptırım kapsamında değerlendirilmesi, soruşturma-kovuşturma aşaması ile kanun yolları aşamalarının uzunluğu nedeniyle bu eylemlerin zamanaşımına uğraması ve yaptırımsız kalması sonucunu doğurabilmektedir.


  Bir kısım özel ceza kanunları konuyu bütün ayrıntısıyla düzenlemeyi tercih etmiş bir kısmı ise uygulamacılara geniş bir takdir yetkisi vermiştir.


  Hukuk devleti ilkesi açısından uygulayıcıya geniş takdir yetkisi veren hükümlerin, ceza hükümlerine etkisi dikkate alındığında sorun oluşturabileceği, kanunilik ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceği