Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Üretim ve İş Sırlarının Korunması ( Özellikle Haksız Rekabet Hukuku Açısından )

Üretim ve İş Sırlarının Korunması ( Özellikle Haksız Rekabet Hukuku Açısından )Sayfa Sayısı
:  
233
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-644-7

60,00 TL


Ekonomik ve teknolojik hayatta yaşanan hızlı gelişmeler "üretim ve iş sırları" kavramın önemini tekrar gözler önüne sermiştir. Çalışmanın konusunu "üretim ve iş sırları" bir başka deyişle de "ticari sırlar" ın korunması oluşturmaktadır. Özellikle, Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri çerçevesinde üretim ve iş sırlarının ele geçirilmesi, ifşası ve kullanılması durumlarında ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında üretim ve iş sırlarının düzenlendiği diğer mevzuatlardaki hükümler de incelenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


KONUNUN SINIRLANDIRILMASI


METOD


 


BİRİNCİ BÖLÜM 


SIR KAVRAMI, ÜRETİM VE İŞ SIRRI İLE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 


I. SIR


A. Tarihçe


B. Tanım


C. Kurucu Unsurları


D. Türleri


E. Sır Niteliğinin Ortadan Kalkması


II. ÜRETİM SIRRI


III. İŞ SIRRI


IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÜRETİM VE İŞ SIRRI KAVRAMI


A. ULUSAL HUKUKLARDA


B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE


V. BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ


A. Ticari Sırdan Ayırt Edilmesi


B. Ortaklık Sırrından Ayırt Edilmesi


C. Banka Sırrından Ayırt Edilmesi


D. Müşteri Sırrından Ayırt Edilmesi


E. Meslek Sırrından Ayırt Edilmesi


F. Know-How'dan Ayırt Edilmesi


VI. TÜRK HUKUKUNDA ÜRETİM VE İŞ SIRRI KAVRAMLARINDA TEMEL DÜZENLEMELER


A. Yürürlükteki Hukuktaki Temel Düzenlemeler


B. Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı


 


İKİNCİ BÖLÜM 


ÜRETİM VE İŞ SIRRINDA HAKSIZ REKABET 


I. GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET


A. Kavram 


B. Unsurlar


II. ÜRETİM VE İŞ SIRRININ HAKSIZ REKABETTEN KORUNMASI


A. Sözleşme Bulunmaması Halinde Koruma


B. Sözleşme Öncesi Koruma


C. Sözleşme İlişkisinden Kaynaklanan Koruma


D. Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Koruma


E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Koruma


III. ÜRETİM VE İŞ SIRRININ KORUNMASININ SINIRI


IV. ULUSAL MEVZUATTA ÜRETİM VE İŞ SIRRININ KISMEN DÜZENLENDİĞİ YERLER


A. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sır Saklama Yükümlülüğü


B. Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı Kapsamında Sır Saklama Yükümlülüğü 


C. Denetçilerin Sır Saklama Yükümlülüğü 


D. Limited Şirketlerde Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı ile Bilgi Edinme Hakkı Bağlamında Sır Saklama Yükümlülüğü 


E. İnsider (İçerden Öğrenenler) İşlemlerinde Sır Saklama Yükümlülüğü


F. Sermaye Piyasası Kanunu'nda Sır Saklama Yükümlülüğü


G. Bankacılık Kanunu'nda Sır Saklama Yükümlülüğü 


H. Belge veya Ticari Defterlerde Sır Saklama Yükümlülüğü


I. Kooperatifler Kanuna Göre Sır Saklama Yükümlülüğü 


V. HAKSIZ REKABET ARACILIĞIYLA ÜRETİM VE İŞ SIRLARININ İHLALİ 


A. Sırrın Ele Geçirilmesi


B. Sırrın İfşası


C. Sırrın Kullanılması (Değerlendirme veya Başkasına Bildirme)


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


HAKSIZ REKABETE BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR (=HÜKÜMLERİ) 


I. HUKUKİ SORUMLULUK


A. Dava Hakkı


B. Hukuk Davaları


C. Çalıştıranın Sorumluluğu


D. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğu


II. CEZAİ SORUMLULUK


A. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Cezai Sorumluluk


B. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Cezai Sorumluluk


SONUÇ


 


 


KAYNAKÇA