Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Uluslararası Ticaret Ve Türkiye Uygulamaları

Uluslararası Ticaret Ve Türkiye UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
306
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-30-X

20,00 TL

ÖNSÖZ

Türkiye′de 80′li yıllarla birlikte başlayan dış ticaretteki büyüme ve bu yöndeki ilgi her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Dış ticarete olan ilgideki bu artış yayın ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Angak her alanda olduğu gibi dış ticaret alanında da yayın boşluğu halen hissedilir biçimde kendini gösteriyor. Bugüne kadar gerek akademik çevrelerin gerek piyasada yetişmiş uygulamacıların hazırladıkları bazı yayınlar bu boşluğu kısmen doldurmaya yardımcı oluyor. Elinizdeki bu çalışma da bu boşluğun doldurulmasına yönelik minik bir katkı sağlayabilirse kendimizi bahtiyar hissedeceğiz.

Bu çalışma, bendenizin daha önceki kitaplarında olduğu gibi piyasadaki pek çok dış ticaret kitabında dikkatimizi çeken bir özellik olan mevzuat derlemelerinden oluşmuyor. Dış ticaretin gerek uluslar arası ticaret kuralları ve gerek Türkiye′deki uygulamaları noktasında önem arzeden konulan tamamen pratize edilmiş ve rahat okunabilir bir üslupla hazırlanmıştır. Bu yönüyle elinizdeki çalışma, gerek dış ticarete yeni başlayan genel okur kitlesine, gerek konunun içinde olan uygulamacılara yönelik ciddi faydalar sağlayacaktır kanısındayım. Ayrıca, üniversite ve yüksekokullarımızın dış ticaret bölümlerinde ders kitabı ve yardımcı kaynak olabilecek bir niteliğe de sahiptir.

Uzun yıllardır dış ticaretin içinde olan bir uygulamacı olarak, dış ticarete giriş yapacak kişilerin hangi temel bilgilere ihtiyacı olacağını ya-kinen bildiğim için kitabı hazırlarken aşın teferruatlara girmeden, konunun pratik boyutunu sürekli gözeterek belli bir sistematik içinde konulan aktarmaya çalıştım.

Çalışmanın birinci bölümü, ihracat-ithalat işiyle uğraşan kişilerin bilmesi gereken konunun uluslar arası kurallannı uygulama örnekleri eşliğinde anlatmayı amaçlıyor. Mal hareketi ve para hareketinin kuralları diyebileceğimiz teslim şekli ve ödeme şekillerini, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Bültenleri′ni yorumlar ve özetler tarzda, aşın hukuki detaylara girmeden, pratik bir üslupla anlatmaya çalışıyor.


İkinci ve üçüncü bölümler Türkiye′deki ihracat ve ithalat mevzuatının yorumu niteliğinde bölümler olarak karşımıza çıkıyor. İhracat ve ithalat yaparken ürün ve ülke bazında nelere dikkat edilmesi gerektiği özetleniyor. Genel anlatımların ve bilgilerin ardından verilen ihracat ve ithalat iş akış süreçlerinin özellikle genel okuyucunun zihninde dış ticaret süreçlerinin çok daha iyi oturmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Dördüncü ve beşinci bölümler de aynı üslup ve yaklaşımla, Türkiye′deki kambiyo ve gümrük işlemlerini ana hatlarıyla tanıtan bölümlerdir.

Kitabın son bölümü dış ticaret ile uğraşan kişilerin bilmesi gereken önemli bir konuyu anahatlanyla irdelemeye çalışıyor. Dış ticarette nakliyeyi temel bilgiler noktasında aktardıktan sonra nakliyat sigortalan ve teminat türleri tanıtılıyor. Özellikle ihracat ve ithalat işlemlerinde sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerektiği pratik bilgiler eşliğinde veriliyor. Çalışmanın kaynakça bölümünü özellikle geniş tutmaya çalıştık ki konuyu daha etraflıca öğrenmek isteyen okurlarımız için Türkçe′de yayınlanmış dış ticaret ile ilgili genel bir liste ellerinde bulunabilsin.

Dış ticarete gönül vermiş biri olarak elinizdeki bu çalışma, dış ticarete ilginin artmasına yardımcı olabilirse ve dış ticaret çevrelerine pratik bilgiler verme noktasında faydalı olabilirse kendimi mutlu hissedeceğim. Çalışmanın yayınlanması noktasındaki desteklerinden dolayı Ankan Yayınlan sahip ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Ali DÖLEK
DTR Danışmanlık Dış Ticaret Eğitim Danışmanı ali.clolek@dtr.eom.tr

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLAR ARASI TİCARET KURALLARI VE DOKÜMANTASYON

1.1. Mal Hareketine İlişkin Kurallar ve Teslim Şekilleri 2
1.2. Para Hareketine İlişkin Kurallar ve Ödeme Şekilleri 13
1.3. Uluslar arası Ticarette Kullanılan Belgeler 40


İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYEDE İHRACAT MEVZUATININ ESASLARI VE İHRACAT İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ


2.1. İhracat ve İhracatçı Kavramları 73
2.2. İhracat Şekilleri ve İzlenecek Prosedürler 82
2.3. İhraç Ürünleri Açısından İhracat Prosedürleri 95
2.4. Ülkeler Açısından İhracat Prosedürleri 100
2.5. Ödeme Şekilleri Çerçevesinde İhracat İş Akış Süreçleri 107


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYEDE İTHALAT MEVZUATININ ESASLARI VE İTHALAT İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

3.1. Satmalına ve İthalat 117
3.2. İthalat İşlemlerinde Temel Kavramlar ve
Dikkat Edilecek Hususlar 124
3.3. Ödeme Şekilleri Çerçevesinde İthalat İş Akış Süreçleri 143
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE′DE KAMBİYO MEVZUATI VE PARA TRANSFERİNE İLİŞKİN ESASLAR


4.1. Kambiyoda Kullanılan Temel Kavramlar 153
4.2. İhracat ve Kambiyo İşlemleri 164
4.3. İthalat ve Kambiyo İşlemleri 183


BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE′DE GÜMRÜK MEVZUATI VE İHRACAT-İTHALAT GÜMRÜKLEME ESASLARI


5.1. Gümrük Mevzuatına İlişkin Temel Kavramlar ve
Genel Esaslar 196
5.2. Gümrük Rejimleri ve Rejimlerle Bağlantılı
Gümrük İşlemleri 212
5.3. Gümrük Vergi ve Cezalan 240
5.4. Gümrüklerde Beyan ve Muayene 257

ALTINCI BÖLÜM
DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE NAKLİYAT SİGORTALARI


6.1. Taşıma Türleri ve Tercih Kriterleri 269
6.2. Nakliye Belgeleri ve Dış Ticaretteki Önemi 279
6.3. Nakliye Sigortaları ve Teminat Türleri 291

KAYNAKÇA 303