Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu İle Mücadelede Kurumsal Yaklaşım

Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu İle Mücadelede Kurumsal YaklaşımSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-486-691-0

22,00 TL

İÇİNDEKİLER


SUNUŞ V
ÖNSÖZ : VII
İÇİNDEKİLER IX
TABLOLAR LİSTESİ XVII
KISALTMALAR XIX
GİRİŞ XXI


BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK VE ÇOCUK SUÇLULUĞU

I. ÇOCUK 1
A. Genel Olarak 1
B. Türk Ceza Hukuku Sisteminde Çocuk 3
l.TCK′da Çocuk Kavramı 3
2. ÇMK′da Çocuk Kavramı 4
3. 1992 Tarihli ÇMK Tasarısında Çocuk Kavramı 7
4. 1997 TCKÖTda Çocuk Kavramı 8
C. Karşılaştırmalı Hukukta Çocuk Yaş Grupları 10
II. ÇOCUK SUÇLULUĞU 13
A. Kavram 13
B. Çocuk Suçluluğuna Genel Bakış 16
1. Türkiye′de Çocuk Suçluluğuna Genel Bakış 17
2. Suçlu Kız Çocuklar 18
3. Çocuklar tarafından En Çok İşlenen Suçlar 19
4. Suçlu Çocuk ve Yaş 22
5. Suçlu Çocuk ve Eğitim Durumu 23
6. Suçlu Çocuk ve İş Durumu 25
7. Suçlu Çocuk ve Uyuşturucu Madde 27
III. ÇOCUK SUÇLULUĞUNA TEORİK YAKLAŞIM 28
A. Klasik Okul ve Pozitivist Okul 28
1. Klasik Okul 28
2. Pozitivist Okul 29
B. Biyolojik Açıklamalar 30

X
C. Psikolojik Açıklamalar 31
D. Sosyolojik Açıklamalar 34
1. Kültürel İletim Teorisi 34
2. Toplumsal Karmaşa Teorisi 36
3. Farklılıkların Birleşme Teorisi 37
4. Suçlu Alt-Kültürü Teorisi 38
5. Fırsat Teorisi 39
6. Damgalama Teorisi 39
7. Tarafsızlaştırma Teorisi 40
8. Sosyal Kontrol Teorileri 41
9. Radikal Kriminoloji Teorisi 42
IV. ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN NEDENLERİ 42
A. Bireysel Nedenler 43
B. Çevresel Nedenler 45
1. Aile Çevresi 45
2. Okul Çevresi 51
3. İş Çevresi 54
4. Boş Zamanların Değerlendirildiği Çevre 55
C. Kitle İletişim Araçları 56
D. Kentleşme 58


İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİ ve İYİLEŞTİRME SİSTEMİ


I. ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN GENEL ÖNLENMESİ 61
A. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine Genel Bakış 61
B. Genel Önleme 63
C. Çocukların Korunması İçin Gerekli Yasal Düzenleme 64
D. Korunmaya Muhtaç Çocuk 65
E. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Bakımından Çocuk Haklan 69
1. Çocuk Hakları 69
2. Uluslararası Belgelerde Çocuk 70
F. Toplumsal Politika ve Toplumsallaştırma Süreci 74
1. Toplumsal Politika 74
2. Politikaların Araştırılması, Hazırlanması ve Gelişimi 76
3. Toplumsallaştırma Süreci 77
a. Aile 78
b. Okul 80
c. Toplum 82
d. İş Yaşamı 83e. Boş Zamanların Değerlendirilmesi 84
4. Kitle İletişim Araçları 85
G. Durumun Gerektirdiği Önleme ′. 86
II. ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ BAZI
KURUMLAR 86
A. Polis Çocuk Büroları 86
3. Çocuk Mahkemeleri 90
1. Türkiye′de Çocuk Mahkemeleri 94
2. Suçlu Çocuk-Müdafi İlişkisi 95
III. ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖZEL ÖNLENMESİ 97
A. Çocuk Suçluluğu Özel Statüsü 97
B. Suçlu Çocuk Hakkında Alınacak Kararlar 100
1. Suçlu Çocuk Hakkında Alınacak Tedbirler 101
a. Genel Olarak 101
b. ÇMK′nuna göre Çocuklar Hakkında Alınabilecek Tedbirler 102
2. Cezalar 104
a. Para Cezası 105
b. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza 106
IV. İYİLEŞTİRME SİSTEMİNDE YAKLAŞIMLAR 108
A. Toplum İçinde Bakım 109
B. Toplum İçinde Bakım Yaklaşımlarının Eleştirisi 111
C. Kurumsal Tretman 112
V. SUÇLU ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KURUM DIŞI
YAKLAŞIMLAR 113
A. Gözetim 114
1. Kavram 114
2. Gözetim Görevlisi 116
3. Gözetim Koşullan 117
4. ÇMKdaki Durum 118
B. Bir Toplum Tretmanı Biçimi Olarak Tazmin Etme 119
C. Yönlendirme 120
D. Gündüz Uygulanan İyileştirme Programları 122
E. Yatılı Olarak Uygulanan İyileştirme Programları 123
1. Grup Evleri 123
2. Yetiştirme Evleri 124
3. Kırsal Yaşam Programları 124


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇLU ÇOCUKLARIN KURUMSAL TRETMANI


I. SUÇLU ÇOCUK HAKKINDAKİ YAPTIRIMIN YERİNE
GETİRİLDİĞİ KURUMLAR 125
A. Kurum Kavramı 125
B. Ayrı Yerde Tutma İlkesi 127
C. Bazı Ülkelerde Çocuklara Özgü Kurumların Tarihsel Gelişimi 132
1. Amerika Birleşik Devletleri 132
2. Fransa 134
3. Almanya 136
4. İngiltere 137
5. İtalya 138
6. İsveç 138
7. Sonuç 139
D.Türkiye′de Çocuklara Özgü Kurumlann Gelişimi 139
E. Çocuk Tutukevleri 140
1. Çocuğun Tutuklanması 140
2. Çocuk Tutukevleri 144
II. ÇOCUKLARA ÖZGÜ KURUMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 148
A. Kurumların Bulunacakları Yer 148
B. Kuru m Rejimi 148
C. Kurumlardaki Çocuk Yoğunluğu 149
D. Kurumların Denetimi 153
E. Personel 155
1. Kurumun Yöneticisi 158
2. Sosyal Hizmet Görevlileri 158
3. Öğretmen ve Sosyal Pedagog 159
4. Atölye Memuru 159
5. İnfaz ve Koruma Memuru 159
6. Türkiye′de Çocuk Islah Kurumlarında Personel 160
7. Personelin Uyması Gereken Kurallar 164
III. BAZI ÜLKELERDE ÇOCUKLARIN TUTULDUĞU KURUMLAR 165
A. Amerika Birleşik Devletleri 165
1. Sığınma Evleri 165
2. Çocuk Tutukevleri 165
3. Kabul ve Tanı Merkezleri 166
4. Çocuk Eğitimevleri 166
5. Çiftlikler, Orman Kampları 166


B. Fransa 167
C. Almanya 170
D. İngiltere 172
1. Çocuk Islahevleri 173
2. Borstal Kurumlan 174
3. Alıkonma Merkezi 175
4. Devam Merkezleri 175
E. İtalya 175
F. İsviçre 176
G. İsveç 177
H. Hollanda 178
I. Çin 179
1. Çocuk Yenici en Eğitimevleri 179
2. İş-Çahşma Okullları 179
3. Çalışma Yoluyla Yeniden Eğitim Kurumlan 180
J. Nijerya 181
1. Gözlem Merkezi 181
2. Islahevi 181
3. Borstal Kurumlan 181
K.Sonuç 182
IV. TÜRKİYE′DE ÇOCUKLARIN TUTULDUĞU KURUMLAR 182
A. Çocuk Islahevleri 184
B. Çocuk Cezaevleri 184
C. Kurumda Tutulma Süresi 187


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLARDA BULUNAN ÇOCUKLARIN DURUMU

I. KURUMA YERLEŞTİRME 189
A. Kuruma Kabul 189
B. Sınıflandırma 192
C. Gözlem ve Kabul Merkezleri 193
D. Nakil 194
E. Kurumda Arama ve Sayım 197
1. Kurumda Arama 197
2. Ku ru mda Sayı m 198
II. KURUMDA SAĞLIK ÖNLEMLERİ 199
A.Tıbbi Bakım 199
1. Hastalığın, Kazanın ya da Ölümün İhbarı 203

2. Uyuşturucu Madde 203
3. İlaç 205
B. Kişinin Temizliği 206
C. Beslenme 207
D. Giyim 209
E. Kurumda Sağlık Koşullan 210
1. Kurumun Temizliği 210
2. Aydınlatma 211
3. Kurumun Isıtılması 211
III. DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİ 212
A. Haberleşme 213
B. Ziyaret 214
C. Kurum Dışına Çıkma ve Toplu Gezintiler 218
D. İzin 219
1. Mazeret İzni 220
2. Özel İzin 220
3. İş Arama İzni 220
IV. TRETMAN 221
A. Kavram 221
B. Tretman Amacı 222
C. Tretman Yöntemleri 224
1. Bireysel Çalışma 225
2. Grup Çalışması 225
a. Grup Tedavisi 226
b. Grup Rehberliği 226
c. Yönlendirilmiş Grup Etkileşimi 227
d. Sosyal Çalışma Grubu 227
e. Oyun Tedavisi 227
3. Davranış Değiştirme Yöntemi 227
4. Gerçeklik Tedavisi Yöntemi 228
5. Aile Davranış Tedavisi Yöntemi 229
6. Kişiliğin Çözümlenmesi Yöntemi 229
7. Ayırt Edici Yöntem 229
8.Yeniden Bütünleşme Yöntemi 230
D. Başarılı Bir Tretman Yönteminin Unsurları 230
E. Tretmanın Etkililiği 231
V. EĞİTİM 232

A. Akademik Eğitim 233
B. Kütüphane 237
C. Mesleki Eğitim 239
VI. KURUMDA DÜZENLENEN SOSYAL ETKİNLİKLER 246
VII. ÖDÜLLENDİRME ve DİSİPLİN 249
A. Ödüllendirme 249
B. Disiplin 252
C. Fiziki Baskı ve Zor Kullanmanın Sınırları 257
VIII. DİN 258
IX. ÇOCUKLARA ÖZGÜ KURUMLARIN GÖRÜNÜMÜ 259
A. Genel olarak 259
B. Çocukların İstek ve Şikayetleri 263
C. Çocukların Tutulduğu Kurumlara Uyumu 265
1. Genel Olarak 265
2. Kuruma Uyum Biçimleri 266
X. KURUMDAN SALIVERİLME SONRASI KORUMA VE
YARDIM ÇALIŞMALARI 266
A. Salıverme Sonrası Sağlanacak Hizmetler 270
1. Maddi Yardım 271
2. Manevi Yardım 271
B.Türkiye′deki Durum 271
C. Adli Sicil 276

SONUÇ 279

EK 1 ÇOCUK CEZAEVİ VE ISLAHEVLERİNDE UYGULANAN
ANKET SORULARI 287

KAYNAKÇA 297