Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (47)      Temmuz (110)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Uluslararası Hukukta Adalet (2.Baskı)

Uluslararası Hukukta Adalet (2.Baskı)Sayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0411-8

75,00 TL

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Bu çalışmaya başlarken uluslararası kamu hukuku alanı ile hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanları arasında kalan ve çok zor ve tartışmalı bir konuyu seçtiğimin farkındaydım. Ancak yabancı literatürde konunun ele alınmış olması bana bu konuda bir cesaret vermişti. Kitabın ilk baskısından itibaren geçen, yaklaşık üç yıl boyunca tarafıma ulaşan olumlu ve olumsuz eleştiriler doğrultusunda, çalışma tekrar gözden geçirilmiştir. Gerçekten de yanlış anlaşılmaya müsait bazı başlık ve ifadelerin varlığını tespit ettim. Bu başlıklar ve içerikteki değişikliklerin yanında yeni okumalar sonucunda oluşan görüş ve bilgiler de bu ikinci baskıya yansıtılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz, eserler eleştirilerle olgunlaşır. Bu anlamda katkıda bulunan herkese teşekkürü bir borç bilirim.

 

                                                                                       

 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DOST      

            Isparta / Mart-2019

İÇİNDEKİLER

TEMEL KAVRAMLAR,
METİNLER VE KARARLAR BAĞLAMINDA
ULUSLARARASI HUKUKTA ADALET

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

I. BÖLÜM:
ADALET VE ULUSLARARASI ADALET KAVRAMI

1.GENEL OLARAK

2.ADALET KAVRAMI

3.ADALET KAVRAMININ SINIFLANDIRILMASI

4.HUKUK VE ADALET İLİŞKİSİ

5.ULUSLARARASI ADALET KAVRAMI

a. Uluslararası Hukukun Varlığı Tartışması

b. Uluslararası Hukuk ve Ulusal Egemenliğin Değişimi

c. Uluslararası Adalet Kavramı

d. Uluslararası Adalet Kavramının Sınıflandırılması

II. BÖLÜM:
ULUSLARARASI ADALETİN ESASLARI

1. DEVLET İRADESİ

2. MEŞRUİYET

3. EŞİTLİK

4. AHDE VEFA VE İYİNİYET

5. GÜÇLER AYRILIĞI

6. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

7. İNSAN HAKLARI

a. Genel Olarak

b. Adaletin Temeli Olarak İnsan Hakları

c. İnsan Hakları, Egemenlik ve Adalet

8. ULUSLARARASI HUKUKUN KODİFİKASYONU VE
ADALET

9. JUS COGENS VE ADALET

III. BÖLÜM:
ULUSLARARASI ADALETİ AŞINDIRAN KAVRAMLAR

1. AF

2. GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ

3. YARGI BAĞIŞIKLIĞI

a. Devletin Yargı Bağışıklığı

b. Devlet Başkanının Yargı Bağışıklığı

c. Yabancı Askerlerin Yargı Bağışıklığı

4. DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK VE AYRICALIKLAR

a. Genel Olarak

b. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkların Amacı

c. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkların Kötüye Kullanılması ve
Adalet

d. Değerlendirme

5. MÜTEKABİLİYET

a. Genel Olarak

b. Mütekabiliyet ve Uluslararası Adalet

6. TANIMA

7. TARAFSIZLIK

8. AZINLIKLAR

IV. BÖLÜM:
ULUSLARARASI MÜCADELE VE ADALET

1. KUVVET KULLANMA VE ADALET

2. ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ADALET

3. İNSANCIL HUKUK VE ADALET

a. Genel Olarak

b. İnsancıl Hukuk ile İnsan Hakları İlişkisi

c. İnsancıl Hukukun Uygulanması ve Adalet

4. MİSİLLEME, ZARARLA KARŞILIK VE ADALET

5. TERÖRİZMLE MÜCADELE VE ADALET

6. ULUSLARARASI SORUMLULUK, TAZMİNAT VE
ADALET

a.Genel Olarak

b.Uluslararası Sorumluluk ve Tazminat

c.İsnadiyet ve Adalet

d.Uluslararası Sorumluluk, Tazminat ve Adalet

7. SELF DETERMİNASYON VE ADALET

V. BÖLÜM:
ULUSLARARARASI ÖRGÜTLER VE ADALET

1. GENEL OLARAK ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ VE ADALET

a. Genel Olarak

b. Genel Kurulun Yapısı ve Adalet

c. Genel Kurul Kararları ve Adalet

d. Güvenlik Konseyinin Yapısı ve Adalet

e. Güvenlik Konseyi Kararları ve Adalet

aa. İnsani müdahale kararları ve adalet

bb. Yaptırım kararları ve adalet

3. AVRUPA BİRLİĞİ VE ADALET

4. NATO (KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI ÖRGÜTÜ) VE ADALET

a. Genel Olarak Ortak Savunma

b. NATO ve Ortak Savunma

c. NATO ve Adalet İlişkisi: Kosova Müdahalesi Örneği

5. ADALET İÇİN NASIL BİR ULUSLARARASI ÖRGÜT?

VI. BÖLÜM:
ULUSLARARASI YARGI VE ADALET

1. ULUSLARARASI ADALET DİVANI YAPISI VE ADALET

2. ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARLARI VE
ADALET

3. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ YAPISI VE ADALET

a. Genel Olarak

b. UCM Dışındaki Diğer Uluslararası Ceza Mahkemeleri

c. UCM’nin Yapısı, Yargılama Süreci ve Yargıçlık Teminatları

d. UCM’nin Yargılama Yetkisinin Kapsamı

aa. Konu açısından yetki

bb. Yer ve zaman açısından yetki

cc. Kişi açısından yetki

e. UCM ve Adil Yargılama

4. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KARARLARI VE ADALET

5. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ VE
ADALET

6. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI VE ADALET

7. BÖLGESEL İNSAN HAKLARI MAHKEMELERİ VE
ADALET

8. ULUSLARARASI TAHKİM VE ADALET

9. YETKİ ÇATIŞMASI VE ADALET

10. ADALET İÇİN NASIL BİR ULUSLARARASI YARGI?

SONUÇ YERİNE

KAYNAKLAR295