Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Uluslararası Hukuk

Uluslararası HukukSayfa Sayısı
:  
753
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-6486-52-8

75,60 TL ( KDV Dahil )


Kitabın Bölüm Başlıkları:


 


ULUSLARARASI TOPLUM VE ULUSLARARASI HUKUK


 


Uluslararası Toplum İlişkileri Ve Hukuk


 


Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri


 


Tanım Ve Terin Sorunu


Hukuk Niteliği Ve Öteki Hukuk Düzenlerinden Farkları


İç Hukuk Ve Ab Hukuku Düzenleri İle İlişkileri


 


Uluslararası Hukuk Ve İç Hukuk İlişkileri


Uluslararası Hukuk Ve Ab Hukuku İlişkileri


Uluslararası Hukuk Kurallarının Taraflara Göre Bağlayıcılığı Sorunu


 


ULUSLARARASI HUKUK KURALLARININ OLUŞTURULMASI


 


Uluslararası Hukukun Kaynakları Ve Hukuksal İşlemleri


 


Uluslararası Hukukun Kaynakları


Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemler


Andlaşmalar


 


Andlaşmalarla İlgili Genel Bilgiler


Andlaşmaların Yapılışı


Andlaşmaların Hukuksal Geçerliliği


Andlaşmaların Hukuksal Etkileri Ve Yorumlanması


Andlaşmaların Sona Ermesi, Uygulanmalarının Durdurulması  Ya Da Hükümlerin Değiştirilmesi


Yapılageliş (Teamül Ve Da Örf Ve Adet Ya Da Gelenek Hukuku


 


Yapılageliş Kurallarının Öğeleri


Yapılageliş Kurallarının Oluşumu Ve Uluslararası Hukuktaki Yeri


Yapılageliş Kurallarının Kodifikasyonu Sorunu


Hukuk Genel İlkeleri


 


Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği


Uygulanan Hukukta Durum


Hukuk Genel İlkelerinin Sınıflandırılması


Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri


 


Temel Özellikleri


Geleneksel Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri


Uluslararası Örgüt Kararları


Yardımcı Kaynaklar


 


Yargı da da Hakemlik Organları Kararları (İçtihat)


Öğreti (Doktrin)


ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ


 


ULUSLARARASI KİŞİLİK KAVRAMI


 


Devletler


 


Uluslararası Hukukta Devletin Kurucu Öğeleri


Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi


Devlet Türleri Ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri


Devletler Dışındaki Birimler


 


Devlet Niteliği Kazanmış İnsan Toplulukları


Uluslararası Örgütler


Özel Hukuk Kişileri


ULUSLARARASI HUKUKUN MEKANSAL KURALLARI


 


Kara Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları


 


Kara Sınırları


Akarsular, Göller, Kanallar


Uluslararası Deniz Hukuku


 


Genel Sorunlar Ve Deniz Hukukunun Gelişimi


Devletin Ülkesinin Bir Parçasını Oluşturan Deniz Alanları


Devletin Belirli Egemen Haklara Sahip Olduğu Uluslararası Deniz Alanları


Açık Deniz Ve Uluslararası Deniz Yatağı


Uluslararası Hava Hukuku


 


Havacılıkla İlgili Kurallar


Telekomünikasyon İle İlgili Kurallar


Uzay Hukuku


 


Uzay Sahasının Hukuksal Rejimi


Uzaya Gönderilen Kişilerin Ve Araç-Gereçlerin Bağlı Olduğu Hukuksal Rejim


Uzay Faaliyetlerinin Hukuksal Rejimi


Çevrenin Uluslararası Düzeyde Korunması


 


Kirlenme (Pollution) Konusunda


Ekolojik Dengenin Korunması Konusunda


Doğan Güzellikler Ve Kültürel Varlıkların Ve Anıtların Korunması Konusunda


ULUSLARARASI HUKUKUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ EKONİK İLİŞKİLERE YÖNELİK KURALLARI


 


Uluslararası Ekonomik İlişkileri Düzenleyen Başlıca Ekonomik Uluslararası Örgütler


 


Dünya Ticaret Örgütü


Uluslar Arası Para Fonu (I.M.F., F.M.I.) (U.P.F.) 771ter


Dünya Bankası


Malların Ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Ve Bunlarla Bağlantılı Konulara Yönelik Kurallar


 


Malların Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar


Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar


Uluslararası Ticaretle Bağlantılı Öteki Konularda Kurallar


Para Ve Ödemeler Dengesine Yönelik Kurallar


 


Uluslararası Yatırımlara Yönelik Kurallar


 


ULUSLARARASI HUKUK DÜZENİDE YERALMA


 


Uluslararası Hukukta Tanıma


 


Devletlerin Tanınması


Hükümetlerin Tanınması


Öteki Tanıma Durumları Ve Anlamları


Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)


 


Devletlerin Andlaşmalara Ardıl Olması


Devletlerin Andlaşmalar Dışında Hak Ve Yükümlülüklere Ardıl Olması


ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN VE FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ


 


Devletlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


 


Diplomasi İlişkileri


Konsolosluk İlişkileri Ve Faaliyetleri


Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


 


Sürekli Temsil İlişkileri


AD HOC Temsil İlişkileri


Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri


 


ULUSLARARASI HUKUKA UYULMASININ SAĞLANMASI


 


Uluslararası Sorumluluk


 


Uluslararası Sorumluluğun Doğmasının Koşulları


Uluslararası Sorumluluğun İleri Sürülmesi Ve Diplomatik Koruma


Uluslararası Sorumluluğun Hukuksal Etkileri


Uluslararası Önlemler Ve Zorlama Yolları


 


Hukuksal Önlemler


Baskı Ve Vazgeçirme Önlemleri


Karşı Önlemler Ve Zorlama Yolları


Savaş


ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ ARASINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI


 


Geleneksel Çözüm Yolları


Uluslararası Örgütler Ve İşbirliği Örgütlenmeleri Çerçevesinde Çözüm Yolları Ve Birleşmiş Milletler Örneği


Uluslararası Hukuk Kişileri İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü


 


Devletler İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasında Ulus-Ötesi Hakemlikler


Uluslararası Örgütler İle Görevlileri Arasında Uluslararası Yönetim Mahkemeleri Ve Komisyonları


Ulus-Üstü (Örgütlerde Özel Hukuk Kişilerine De Açık Ulus-Üstü Mahkemeler Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı


KUVVET KULLANILMASI VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR


 


Kuvvet Kullanma Yetkisi, Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma


 


Kuvvet Kullanma Yetkisi


Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma


Silahlı Çatışmalar Uluslararası Hukuka Giriş


 


Silahlı Çatışmalar Hukukunun Temel Özellikleri


Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışma Türleri


Silahlı Çatışmaların Başlaması Ve Hukuksal Durum


 


Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Durum


Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Durum


Birleşmiş Milletler Kuvvetlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalarda Durum


Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi


 


Uluslararası Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi


Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi


Birleşmiş Milletlerin Ve Öteki Uluslararası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi


Silahlı Çatışmaların Durdurulması, Sona Ermesi Ve Hukuksal Durum


 


Uluslararası Silahlı Çatışmalar


Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar


B.M. Kuvvetlerinin Ve Öteki Uluslar Arası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalar


Silahlı Çatışmalar Nedeniyle Devletlerin Kişilerin Ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu


 


Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu


Kişilerin Uluslararası Cezai Sorumluluğu


Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Sorumluluğu


 


Danışma görüşleri dizini