Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Uluslararası Hukuk Ders Kitabı

Uluslararası Hukuk Ders KitabıSayfa Sayısı
:  
650
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4485-94-9

35,00 TL
                                                            Önsöz  Bu çalışma uluslararası hukuk dersini alan ve uluslararası hukuk alanıyla ilgilenenlere bu alandaki bilgileri basit bir yöntemle aktarmayı amaçla­maktadır. Çalışma uluslararası hukuk konusunda görev yapanlara, eğitim alanlara ve araştırma gerçekleştirenlere yardımcı olması gayesiyle hazırlan­mıştır. Bu çalışmadaki her türlü eksiklik ve hatanın yaratacağı sorumluluk doğal olarak bana aittir. Çalışmaya ilişkin olası hata ve eksiklikler konu­sunda yapılacak her türlü eleştiri veya öneri kuşkusuz bundan sonraki bas­kılarda dikkate alınacaktır.


 


"Uluslararası Hukuk Ders Kitabı" başlığını taşıyan bu çalışma hazır­lanırken, konuya ilişkin gerek Türkçe gerek yabancı dilde yazılmış kitap­lardan, makalelerden vb. bilimsel eserlerden doğal olarak yararlanılmıştır. Çalışmanın hazırlık aşamasında, kitabın genel nitelikte bir takım bilgile­ri içermesi gaye edinilmiştir. Bunun temel nedeni, kitabın okuyucu ve/ veya araştırmacı için gerekli olabilecek temel bilginin aktarılması isten­cidir. Fakat bu konuda ne yazık ki tam anlamıyla başarılı olamadık. Zira çalışmada konular ele alındıkça genel bilginin yanı sıra kimi kez detaya inmek zorunda kaldık. Bu anlamda monografık olmayan ders kitaplarının yazılmasının da ne kadar zor olduğunu öğrendik. Bazı konularda detaya girince, genel nitelikte ele alınması gereken konuların bir kısmına değinemedik (deniz hukuku, uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri vb.). Bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir.


  


Bilimsel kitapların veya çalışmaların yazılmasının ne kadar zor ve emek isteyen bir iş olduğunu, bu konuda çalışanlar iyi bilmektedir. Fakat son zamanlarda yazılan çalışmaların önemli bir kısmı iç hukukumuzda be­nimsenen normlara aykırı olarak ya kopyaları çıkarılmakta ya da ikinci el piyasasına malzeme yapılmaktadır. Bununla ilgili mücadeleyi yapmamıza rağmen, ne yazık ki başarılı olamamaktayız. Bu konuda kısa bir açıklama yapmak uygun olacaktır. Birincisi, eserlerden yararlanılırken alıntı kural­larına uyulmamaktadır. Yani eserlerden usulsüz bir şekilde yararlanılmak­tadır. Bu durum şikâyete konu olunca, şikâyetle ilgilenen kişi, birim veya kurumlar kullanılan bilgilerin veya yorumların/açıklamaların anonim ol­duğunu belirtmektedir. Takdir edileceği üzere bir bilimsel çalışmanın ya­zılması uzun bir süreci gerekli kılmaktadır. Bunun için ilgili alanda yıllarca alınan eğitimin sonucunda sahip olunan bilgi birikiminin önemini her­halde belirtmeye bile gerek yoktur. Fakat, bilgiye, emeğe ve en önemlisi kişiye saygı duyulmayan ortamlarda bu usulsüzlükler ve bilimsel açıdan yaşanan ahlaki sorunlar önem kazanmaktadır. Bu anlamda elbette biz de bu eseri yazarken çok sayıda yazardan yararlandık. Ancak, bu yazarların eserlerine ne ölçüde başvurduysak, kurallara uygun olarak alıntı yöntemini uygulamaya çalıştık. Muhtemelen bu konuda bizim de eksiklerimiz ve/ veya kusurlarımız olabilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşmişse bilinmelidir ki bu durum dikkat eksikliğimizden kaynaklanmıştır.

Konuya ilişkin ikinci husus daha da vahimdir. Zira tarafımızca ya­zılan eserler satıldıktan sonra, bu eserler satın alan kişiler tarafından çok düşük fiyatlarla hukuka aykırı bir biçimde piyasaya sürülmektedir. Yani kitaba ilişkin ikinci el piyasası oluşturulmaktadır. Bu konuda olayın hangi kısmına yönelirseniz tam anlamıyla bir haksızlığın, hukuksuzluğun oldu­ğunu tespit edebilirsiniz. Zannediliyor ki yazılan kitaplardan bizler çok para kazanıyoruz. Bu konuda sizlere bir örnek vereyim. Varsayalım ki bir kitap yazdık, kitap bin adet basıldı ve piyasada da otuz liraya satılıyor. En iyi telif oranı olarak aldığımızı kabul edelim. Otuz liradan satılan kitaptan yazara kalan para, vergiler düşüldükten sonra yaklaşık beşbin liradır. Bu kitap için yıllarca emek veriyorsunuz ve aldığınız para bu kadar­dır. İşin para boyutu önemli olmakla birlikte, bir de bu kitabın usulsüz bir şeklide alıntıya tâbi tutulduğunu ve ikinci el piyasası oluşturulduğunu görünce harcadığınız emeğin ne kadar karşılıksız olduğunu görerek hayıf­lanıyorsunuz. Bu konuda yeterli denetim yapılmamakta ve konuyla ilişkin takibat, kitabı yazanların çabasına bırakılmaktadır. O halde soruyorum, eğer emeğimiz bu kadar sömürülecekse ve bu konuda da hiçbir şey yapıl­mayacaksa neden kitap yazalım ki? Bu konuda gerekli önlemler alınmadığı sürece, mevcut kitaplarımın dışında başka bir kitap yazmayı şimdilik dü­şünmemekteyim. Umarım bu konuda gerekli denetimler artar ve emeğe olan saygı ön plana çıkar.

 


Bu çalışmanın hazırlanması aşamasında gösterdikleri sabırdan dola­yı, sevgili eşim Bircana ve çocuklarım Z. Emek ile Melek'e de teşekkürle­rimi sunuyorum.

Ayrıca, bu çalışmanın basımını üstlenen Dora Yayınevi sahibi Sayın Kurtuluş TAYAM'a, Dora Yayınevi çalışanları Rıza AKBULUT'a, Hüseyin ARI'ya ve çalışmanın kapağını yapan ve dizgisini gerçekleşti­ren Sayın Önder AYDOGMUŞ'a da teşekkür ediyorum.


Prof.Dr. Kamuran REÇBER


Bursa (Özlüce), Temmuz 2014