Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Uluslararası Hukuk Bağlamında Asılsız Soykırım İddiaları

Uluslararası Hukuk Bağlamında Asılsız Soykırım İddialarıSayfa Sayısı
:  
231
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-89-1

36,00 TL
İÇİNDEKİLERÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

BİRİNCİ BÖLÜM SOYKIRIM SUÇU

I SOYKIRIM SUÇUNUN TANIM SORUNU19

II SOYKIRIM SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ23

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve

Takip Eden Gelişmeler30

II SOYKIRIM SUÇUNUN UNSURLARI32

Soykırım Suçunun Mağduru34

Soykırım Eylemleri36

Soykırıma Doğrudan ve Aleni Surette Kışkırtmak,Soykırım Suçunda Manevi Unsur ( Kast)40

IV SOYKIRIM SUÇUNUN NİTELİĞİ42

Soykırım Suçunun Diğer Uluslararası Suçlarla İlişkisi43

Soykırım ve Savaş Suçlan47

Soykırım Suçunda Zamanaşımı56

V SOYKIRIM SUÇUNUN YARGILANMASI57

A İç Hukuktaki Düzenlemeler57

1 Mevcut Durum58

2 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu58

a İlgili Madde Metinleri 58

b İlgili Madde Gerekçeleri60

B Uluslararası Hukuktaki Düzenlemeler63

1 Tarihi Gelişim63

2 Nümberg ve Tokyo Uluslararası Askeri Mahkemeleri 65

3 Eski Yugoslavya ve Raunda Uluslararası Ceza Mahkemeleri 66

4 Uluslararası Ceza Mahkemesi69

5 Birleşmiş Milletler Müdahalesi75

İKİNCİ BÖLÜM DEVLETLERİN ULUSLARARASI SORUMLULUĞU

I GENEL OLARAK79

II ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN DOĞMASI VE DEVLETE BAĞLANABİLMESİ80

A Sorumluluğun Doğması Koşulları81

1 Uluslararası Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı81

2 Uluslararası Hukuka Aykırı Fiil Sonucunda Zararın

Doğması84

a Hak ve Menfaat Ayrımı85

b Doğrudan - Dolaylı ve Maddi - Manevi Zarar Ayrımı85

B Sorumluluğun Devlete Bağlanabilmesi86

1 Devlet Organlarının Eylemleri8"

a Yasama Organı FaaliyetleriS"

b Yürütme Organı faaliyetleri88

c Yargı Organı Faaliyetleri90

2 Özel kişilerin Eylemleri91

3 İsyan ve İç Savaş Durumları92

m ULUSLARARASI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER93

A İzin ( Kabul Etme )93

B Zarar Gören Devletin Kendi Kusuru94

C Zararla Karşılık94

D Meşru Müdafaa95

E Zorlayıcı Neden (Mücbir Sebep) 96

F Zaruret Hali96

SORUMLULUĞUN HUKUKSAL SONUÇLARI97

A Zararın Onarılması Yükümü98

B Zararın Onarılması Yöntemleri98

1 Eski Duruma Getirme98

2 Zarar-Giderim Ödeme99

3 Manevi onarım102

SİLAHLI ÇATIŞMALARDA SORUMLULUK102

A Sorumluluğun Kabulü104

B Devlete Bağlanabilmesi105

C Sorumluluğun Kapsamı106

I- i' S e Zarann Onarım Yolları10"

E Olmayan Silahlı Çatışmalarda Sorumluluk108

i LL SLARARASI CEZA DİVANI STATÜSÜNE GÖRE BİREYSEL CEZA SORUMLULUĞU109

1 Uluslararası Ceza Divanına Göre Kişisel Ceza Sorumluluğu109

2 Komutanların ve Diğer Üstlerin Ceza SorumluluğuJ13

3 Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Haller115

4 Üstlerin Emirleri115

5 Somut Olayda Yanılma117

6 Meşru Müdafaa117

7 Zaruret Hali118

8 Statüde Yer Alan Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Diğer

Haller119

9 Kaza119

10 Devlet Temsilcilerinin, Resmi Statüdekilerin veya Dokunulmazlıkları Olanların Eylemleri120

11 İç Hukuka Uygunluk Savunması121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

I ERMENİ SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI123

A Ermenilerin Kısa Tarihi123

B Tarihten Bugüne Türk - Ermeni İlişkileri124

1 Selçuklu Dönemi124

2 Osmanlı Dönemi125

3 Cumhuriyet Dönemi135

II TEHCİR SOYKIRIM MIDIR?138

A Tehcir Kavramı ve Niteliği138

B. Tehcirin Sebepleri.139

C. Tehcirle İlgili Düzenlemeler.144

D. Tehcir Uygulamasında Suçlu Görülenler Hakkında Yapılan Yargılamalar.151

1. Ulusal Düzeyde152

2. Uluslararası Düzeyde.153

E. Tehcir Soykırımı İddiaları ile İlgili Karar Alan Ülke ve Kuruluşlar.179

1. Amerika Birleşik Devletleri 179

2. İngiltere181

3. Rusya182

4. Fransa.182

5. Ermenistan184

6. Avrupa Parlamentosu.184

7. Birleşmiş Milletler186

8. Diğer Ülkeler187

C. Kararların Siyasi ve Hukuki Sonuçları.191

1. Hukuki Sonuçları191

2. Siyasi Sonuçları195

V. ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ ÇÖZÜM MERCİİ198

A. Genel Olarak.198

B. Siyasi Çözüm200

1. Uzlaşma.200

2. Birleşmiş Milletler Müdahalesi202

C. Uluslararası Hukuk Alanında Öngörülebilecek Çözümler.203

1. Hakemlik204

2. Uluslararası Adalet Divanı 205

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi206

SONUÇ209

YARARLANILAN KAYNAKLAR223