Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (37)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Türkiye'nin Yeni Anayasa Arayışı : 2011 - 2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye'nin Yeni Anayasa Arayışı : 2011 - 2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu TecrübesiSayfa Sayısı
:  
592
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-152-186-2

57,50 TL

"Türkiye'nin yeni anayasa arayışı 1982 Anayasasının kabul edildiği ilk günlerden bu yana devam etmektedir. Gerek hukuken gerekse de fiilen yeni anayasa idealine en çok yaklaşılan dönem kanaatimizce 2011 yılının Ekim ayı ile 2013 yılının Aralık ayı arasında 26 ay devam etmiş olan "Anayasa Uzlaşma Komisyonu" tecrübesidir. Buna rağmen ne sürecin kendisi, ne siyasi partilerin önerileri ne de Anayasa Uzlaşma Komisyonu taslak metni hak ettiği ilgiye mazhar olabilmiştir. Biz bu çalışmayı, ülkemiz Anayasa hafızasına bir katkı yapmak ve çok önemsediğimiz bu tecrübeden müstakbel anayasa arayışlarımızda istifade etmek maksadıyla kaleme aldık.  
  

Taylan BARIN

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZVII
İÇİNDEKİLERIX
GİRİŞXXIII
KİTABA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMAXXV
BAŞLANGIÇ1
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
MADDE 1: Devletin Şekli7
MADDE 2: Cumhuriyetin Nitelikleri8
MADDE 3: Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili, Bayrağı, Millî Marşı ve Başkenti 10
MADDE 4: Değiştirilemeyecek Hükümler13
MADDE 5: Devletin Temel Amaç ve Görevleri14
MADDE 6: Egemenlik16
X
MADDE 7: Yasama Yetkisi19
MADDE 8: Yürütme Yetkisi ve Görevi20
MADDE 9: Yargı Yetkisi21
MADDE 10: Kanun Önünde Eşitlik22
MADDE 11: Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 27
İKİNCİ KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 12: Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği 29
MADDE 13: Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması30
MADDE 14: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması 33
MADDE 15: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması35
MADDE 16: Yabancıların Durumu38
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
MADDE 17: Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı41
MADDE 18: Zorla Çalıştırma Yasağı45
XI
MADDE 19: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği47
MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması55
MADDE 21: Konut Dokunulmazlığı59
MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti62
MADDE 23: Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti65
MADDE 24: Din ve Vicdan Hürriyeti68
MADDE 25: Düşünce ve Kanaat Hürriyeti74
MADDE 26: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti74
MADDE 27: Bilim ve Sanat Hürriyeti78
MADDE 28: Basın Hürriyeti80
MADDE 29: Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı80
MADDE 30: Basın Araçlarının Korunması80
MADDE 31: Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı80
MADDE 32: Düzeltme ve Cevap Hakkı91
MADDE 33: Dernek Kurma Hürriyeti92
MADDE 34: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı97
MADDE 35: Mülkiyet Hakkı99
MADDE 36: Hak Arama Hürriyet102
MADDE 37: Kanunî Hâkim Güvencesi102
MADDE 38: Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar107
XXII
MADDE 176: Başlangıç ve Kenar Başlıklar 579
MADDE 177: Anayasanın Yürürlüğe Girmesi580
1982 Anayasasında Yer Almayan Diğer Öneriler582
Savaş Zararlarının Tespiti ve Tazmini ile İlgili Önlemler582
Azınlık Vakıfları Mülkiyet Hakları ve Malların İadesiyle İlgili Hüküm583
Romanlara Yönelik Özel Önlemler583
EK 1: Siyasi Partilerin Anayasa Önerilerinin Madde Sayıları585
EK 2: Mutabakatla Geçen Maddeler ve Şerhli Maddeler587
EK 3: Anayasa Uzlaşma Komisyonunun Çalışma Usulleri589