Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türkiyede Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiyede Yabancıların Çalışma İzinleriSayfa Sayısı
:  
430
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-5980-23-8

43,20 TL

ÖNSÖZ

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esaslar belirlenmiş ve kaçak yabancı işçi istihdamının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun içeriği Türkiye\\\′de çalışmak isteyen yabancıları ilgilendirdiği kadar bu yabancıları istihdam edecek işverenleri de yakından ilgilendirmektedir.

Kitabın yayınımdaki amaç 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun başta olmak üzere İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ile getirilen düzenlemeleri yargı kararları ile destekleyerek bilgi vermektir.

Denetimlerde karşılaşılan yabancıların çalıştırılmasına ilişkin sorunlar ve yöneltilen uygulayıcı sorularına kitabın soru-cevap bölümünde yer verilmiştir.

Dileğim, kullanıcıların ilgisi doğrultusunda yöneltecekleri sorularla kitabın yeni baskısının daha geniş kapsamlı olmasıdır.

Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn. Hakan KARAASLAN olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla
Cumhur Sinan ÖZDEMİR

İş Müfettişi csnozdemir@gmail.com

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ VII

KAYNAKÇA XXV

A- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 3

1. Madde: Amaç 3
2. Madde: Kapsam 4
3. Madde: Tanımlar 6
4. Madde: İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi 6
5. Madde: Süreli Çalışma İzni 12
6. Madde: Süresiz Çalışma İzni 15
7. Madde: Bağımsız Çalışma İzni 15
8. Madde: İstisnai Haller 17
9. Madde: Kanuni Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler İle
İkamette Kesinti Sayılan Süreler 20
10. Madde: Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi 21
11. Madde: Çalışma İzninin Sınırlandırılması 21
12. Madde: İzinlerin Verilmesi Veya Uzatılması 21
13. Madde: İlgili Mercilerden Görüş Alınması 23
14. Madde: İzin İsteminin Reddi 30
15. Madde: Çalışma İzninin İptali 40
16. Madde: Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi 42
17. Madde: Yargı Yoluna Başvurma Hakkı 43
18. Madde: Bildirim Yükümlülüğü 47
19. Madde: Bakanlığa Bilgi Verilmesi 50
20. Madde: Denetleme Yetkisi 50
21. Madde: Cezai Hükümler 64
22. Madde: Yönetmelik 83

23. Madde: Yabana Sermaye Yatırımlarında Yabancıların
Çalıştırılması 83
24. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
25. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
26. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
27. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
28. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
29. Madde:,Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 84
30. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 85
31. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 85
32. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 85
33. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 85
34. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 85
35. Madde: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 86

• Geçici Madde 1 86
• Geçici Madde 2 86
• Geçici Madde 3 86

36. Yürürlük 86
37. Yürütme 86


B- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK 89


1. Madde: Amaç ve Kapsam 89
2. Madde: Dayanak 89
3. Madde: Tanımlar 89
4. Madde: Başvuru Yapılacak Merciler 91
5. Madde: Başvuru ve İznin Verilmesinde Şekil 91
6. Madde: Yurt Dışından Yapılacak Başvurular 91
7. Madde: Yurt İçinden Yapılacak Başvurular 92
8. Madde: Uzatma Başvuruları 92
9. Madde: Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti 93
10. Madde: İlgili Mercilerden Görüş Alınması 93
11. Madde: İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti 93

XI
12. Madde: İlgili Mercilerce Evrakların İncelenmesi 93
13. Madde: İzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında
Değerlendirme 94
14. Madde: Kanuni Çalışmaya Dahil Edilecek Süreler 94
15. Madde: Çalışma Süreleri ve İkamet İzninde Kesinti 95
16. Madde: Karar 95
17. Madde: Düzeltme Kararı 95
18. Madde: Bakanlık Kararının İlgili Mercilere Bildirimi 95
19. Madde: İzin ve Uzatmaya İlişkin Üst Sınır 95
20. Madde: İzinlerin Sınırlandırılması ve Sınırlandırmaya İlişkin
İstisnai Durumlar 96
21. Madde: İzin İsteminin Reddi 96
22. Madde: İznin İptali 97
23. Madde: İptal Edilen İzin Belgesinin İadesi 97
24. Madde: İznin Geçerliliğini Kaybetmesi 97
25. Madde: Süreli Çalışma İzni 97
26. Madde: Süreli Çalışma İzninin Coğrafi Alanı 97
27. Madde: Süreli Çalışma İzninin Uzatılması 97
28. Madde: Yabancının Eş ve Bakmakla Yükümlü Olduğu
Çocuklarının Süreli Çalışma İzni Başvuruları 98
29. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin
İbrazı 98
30. Madde: Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet
Sürelerinin Hesaplanması 98
31. Madde: Süresiz Çalışma İzni 98
32. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin
İbrazı 99
33. Madde: Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve
Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması 99
34. Madde: Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu
Durumu Gösterir Belgenin İbrazı 99
35. Madde: Süresiz Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek
İkamet İzni 99
36. Madde: Bağımsız Çalışma İzni 10037. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin
İbrazı 100
38. Madde: Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve
Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması 100
39. Madde: Bağımsız Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek
İkamet İzni 100
40. Madde: Bağımsız Çalışma İznine Esas Belgelerin Yanı Sıra,
İstenilebilecek Diğer Belgeler 101
41. Madde-Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi 101
42. Madde: Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin
Geçerliliği 101
43. Madde: İstisnai Haller 101
44. Madde: Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar 102
45. Madde: Yerleşmiş Sayılan Yabancılar 102
46. Madde: Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları 102
47. Madde: Türk Vatandaşlığını Kaybedenler 102
48. Madde: Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye\\\′ye Gelerek
Eğitimini Türkiye\\\′de Tamamlayanlar 102
49. Madde: 2510 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Olanlar 103
50. Madde: Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların
Eş ve Çocukları 103
51. Madde: Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası
Kuruluşların Türkiye\\\′deki Temsilciliklerinde
Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları 103
52. Madde: Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli
Gelenler 103
53. Madde: Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar 103
54. Madde: Türkiye\\\′de Bulunan Büyükelçilik veya
Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki
Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında
Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak
Yabancıların Çalışma İzinleri 104
55. Madde: Muafiyetler 104
56. Madde: Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi 105
57. Madde: Bildirim Yükümlülükleri 106


58. Madde: Denetleme Yetkisi 106
59. Madde: Harç Alımı 106
60. Madde: Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında
Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri 106
61. Madde: İlgili Mercilerin İç Mevzuat Düzenlemeleri 107
62. Madde: Mesleki Hizmetler Kapsamında Çalışacak
Yabancıların İlgili Meslek Kuruluşlarına Üye Olmaları 107
63. Madde: Yürürlük 107
64. Madde: Yürütme .\\\′ 107


C- UYGULAMAYA YÖNELİK SORU VE CEVAPLAR 119


1. Yabana Kime Denir? 121
2. Kimler Türk Vatandaşıdır? 121
3. Yabancı Anadan Evlilik Dışında Doğan Çocuk Türk
Vatandaşı Sayılır mı? 121
4. Evlat Edinme Türk Vatandaşlığı Sağlarını? 121
5. Türkiye\\\′de Doğum Türk Vatandaşlığı Sağlarmı? 121
6. Evlenme Türk Vatandaşlığı Sağlarmı? 121
7. Yabancıların Bakanlar Kurulu Kararı İle Türk
Vatandaşlığına Alınma Şartlan Nelerdir? 122
8. İçişleri Bakanlığının Teklifi Üzerine Türk Vatandaşlığına
Alınacak Yabancılarda Aranan Şartlar Nelerdir? 122
9. Bağımlı Çalışan Yabana Kime Denir? 123
10. Bağımsız Çalışan Yabancı Kime Denir? 123
11. Yabancının Çalışması İçin İzin Alması Gerekirmi? 123
12. Yabanaya Çalışma İzni İşe Başladıktan Sonrada,
Verilebilirini? 123
13. Yabancıya Verilen Çalışma İzninde Azami Süre Nedir? 123
14. Yabanaya Verilen 1 Yıllık Çalışma İzni Süresi
Uzatılabilirini? 123
15. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Süresi 6 Yıla Uzatılabilirini? 124
16. Yabancının Eş ve Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi? ....124
17. Birlikte İkamet Ne Demektir? 124
18. Yabana Kanuni ve Kesintisiz İkamet Ettiğini Nasıl Kanıtlar? 124
19. Yabanaya Verilen Süreli Çalışma İzni Sınırlandırılabilirini? 124
20. Yabanaya Hangi Durumda Süresiz Çalışma İzni Verilir? 124
21. Kanuni Çalışma Ne Demektir? 124
22. Yabanaya Bağımsız Çalışma İzni Verilebilirmi? 125
23. Yabanaya Bağımsız Çalışma İznine Bağlı Olarak İkamet İzni
Verüirmi? 125
24. Bağımsız Çalışma İzninin Değerlendirilmesinde Dikkate
Alınacak Diğer Belgeler Nelerdir? 125
25. Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi Nedir? 125
26. Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin Geçerlilik Süresi
Nedir? 125
27. Yabanaya Verilen Çalışma İzni Süresi İçinde Sayılan Haller
Nelerdir? 126
28. Yabancının Yurt Dışında Bulunması Çalışma Süresini
Etkilermi? 126
29. Yabananın İkamet Tezkeresini Temditi Çalışma Süresini
Etkilermi? 126
30. Yabancının İkameti Ne Anlam İfade Eder? 126
31. Yabananın Türkiye Dışında Bulunması İkamet Süresini
Etkilermi? 126
32. İkamet Tezkeresi Nedir? 126
33. Kimlerden İkamet Tezkeresi Talep Edilmez? 126
34. Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı İkamet Tezkeresi Yerine
Geçermi? 127
35. Uzun Süreli Kalmak İçin Gelen Yabancılardan Hangi
Belgeler İstenir? 127
36. Türk Vatandaşı İle Evli Olan Yabancılardan Hangi Belgeler
İstenir? 127
37. Çalışmak Üzere Gelen Yabanalardan Hangi Belgeler İstenir? 127
38. Turizm Teşvik Kanunu Çerçevesinde Gelen Yabancılardan
Hangi Belgeler İstenir? 127
39. İş Görüşmeleri, Ticari Bağlantılar, Piyasa Araştırması,
Montaj, Bakım ve Onarım Gibi Amaçlarla Gelen
Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir? 127


40. Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler
İstenir? 127
41. İlmi Araştırma İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler
İstenir? 127
42. Tedavi Amacı İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler
İstenir? 128
43. Yabana Basın Mensuplarından Hangi Belgeler İstenir? 128
44. İkamet Tezkereli Yabancıların Eşleri İçin Hangi Belgeler
İstenir? ..-. 128
45. Anne ve Babaları Türk Vatandaşı Olan veya Herhangi Bir
Sebeple İkamet İzni Almış Olanların 18 Yaşından Küçük
Çocuklarına İkamet Tezkeresi Talebinde Bulunmaları
Halinde Hangi Belgeler İstenir? 128
46. İkamet İzni İçin Başvuran Yabancılardan Hangi Belgeler
İstenir? 128
47. İkamet Tezkeresinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması
Ne Şekilde Olur? 128
48. İkamet Tezkeresinin Kaybedilmesi Halinde Yapılacak İşlem
Nedir? 129
49. Ülkemizden Ayrılan Yabancıların İkamet Tezkeresi
Ahnırmı? 129
50. İkamet Süresinde Kesinti Ne Demektir? 129
51. Hangi Ülke Vatandaşlarına Turistik Maksatlı İkamet İzni
Verilebilir? 129
52. Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma Başvurusunu Nereye
Yapacaktır? ,. 130
53. Yabana Çalışma İzin Başvurusunu Ne Şekilde Yapacaktır? 130
54. Yabanalara Çalışma İzni Ne Şekilde Verilir? 130
55. Yabanalara Kaç Türlü Çalışma İzni Verilir? 130
56. Yabancı Mesleki Hizmet Sunucusu Ne Demektir? 130
57. Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını Yurt Dışından Ne
Şekilde Yaparlar? 130
58. Yabanalar Çalışma İzin Başvurularını Yurt İçinden Ne
Şekilde Yaparlar? 131
59. Yabancılar Çalışma İzin Uzatma Başvurularını Ne Şekilde
Yaparlar? 13160. Yabancıların Çalışma İzin Uzatma Başvurularında Süre
Koşulu Varmıdır? 131
61. Yabancılar Çalışma İzin Uzatma Başvuru Süresi İçinde
Çalışabilirlerini? 132
62. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvuru
Belgelerinin Eksik Olması Durumunda Ne Olur? 132
63. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusu
Ne Şekilde İncelenir? 132
64. İlgili Merciler Nelerdir? 133
65. Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusunda Bulunan
Yabancıya Bildirim Ne Şekilde Yapılır? 133
66. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusu
Hangi Durumlarda Reddedilir? 133
67. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Daha Sonra İptal
Edilebilirini? 133
68. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Hangi Durumda
Geçerliliğini Kaybeder? 134
69. Yabancı İzin Belgesini Hangi Durumda İade Etmek
Zorundadır? 134
70. Mesleki Hizmetler Kapsamında Çalışacak Yabancıların
Çalışma İzinleri İçin Özellik Arz Eden Bir Husus Varmıdır? 134
71. Mesleki Hizmetler Ne Demektir? 134
72. Mesleki Yeterlilik Ne Demektir? 135
73. Türk Vatandaşı İle Evli Olanlara Ne Şekilde Çalışma İzni
Verilir? 135
74. Yerleşmiş Sayılan Yabancılar Kavramı Neyi İfade Eder? 135
75. Yerleşmiş Sayılan Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi? 135
76. Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocuklarına Çalışma İzni
Verilirmi? 135
77. Türk Vatandaşlığını Kaybedenlere Çalışma İzni Verilirmi? 136
78. Eğitimini Türkiye\\\′de Tamamlayan Yabancılara Çalışma İzni
Verilirmi? 136
79. Muhacir, Mülteci Veya Göçebe Olarak Kabul Edilen
Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi? 136


80. Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve
Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi? 136
81. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların
Türkiye\\\′deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve
Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi? 136
82. Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelenlere
Çalışma İzni Verilirmi? 137
83. Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılara Çalışma İzni
Verilirmi? ..• 137
84. Kilit Personel Neyi İfade Eder? 137
85. Türkiye\\\′de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar
Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı
Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile
Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma
İzinleri Ne Şekilde Verilir? Makine ve Teçhizatın Montajı,
Bakım ve Onarım İçin Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak
Zorundamı? 137
86. Yabancı Futbolcu, Sporcu, Antrenör Çalışma İzni Almak
Zorundamı? 138
87. Makine ve Teçhizatın Montajı, Bakım ve Onarım İçin Gelen
Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı? 138
88. Fuar ve Sirklerde Gösteri ve Benzeri Görevli Olarak Gelen
Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı? 138
89. Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Staj Yapacak
Yabancı Öğrenciler Çalışma İzni Almak Zorundamı? 138
90. Tur Operatörü Temsilcisi Yabancılar Çalışma İzni Almak
Zorundamı? 138
91. Ulusal, Uluslararası Projelerde veya Uluslararası
Kuruluşlarda Çalışacak Yabancılar Çalışma İzni Almak
Zorundamı? 138
92. Çalışma İzninden Kimler Muaftır? 139
93. Çalışma İzninden Muafiyet Süresi Uzatılabilirmi? 140
94. Kimler Muafiyet Süresinden Bir Kez Yararlanır? 140
95. Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancıların Bildirim
Yükümlülüğü Varıradır? 140
96. Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi Nedir? 140
97. Çalışma İzin Belgeleri Harca Tabimidir? 141
98. Çalışma İzni Alan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Meslek Odalarına Üye Olmak Zorundamı? 141
99. Yabancıya Bildirimde Tebligat Kanunu Dikkate Alınırmı? 141
100. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kararlarına Karşı
Yabancının İtiraz Hakkı Varmıdır? 141
101. Bağımsız Çalışan Yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına Bilgi Vermek Zorundamı? 141
102. Yabancı Çalıştıran İşverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına Bilgi Vermek Zorundamı? 142
103. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Diğer Kurumlar
Bilgi Vermek Zorundamı? 142
104. Yabancıların ve Yabancı Çalıştıran İşverenlerin Kanuni
Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğini Kim
Denetler? 142
105. Bildirim Yükümlülüğünü Süresi İçinde Yerine Getirmeyen
Bağımsız Çalışan Yabancıya Ceza Uygulanırını? 142
106. Bildirim Yükümlülüğünü Süresi İçinde Yerine Getirmeyen
Yabancı Çalıştıran İşverene Ceza Uygulamrmı? 142
107. Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancıya Ceza
Uygulamrmı? 143
108. Çalışma İzni Olmaksızın Bağımlı Çalışan Yabancıya Ceza
Uygulamrmı? 143
109. Çalışma İzni Olmaksızın Yabancıyı Çalıştıran İşverene Ceza
Uygulamrmı? 143
110. İdari Para Cezaları Hangi Durumda Bir Kat Artırılarak
Uygulanır? 143
111. İdari Para Cezaları Ne Şekilde Tebliği Edilir? 143
112. İdari Para Cezalan Ne Şekilde Ödenir? 143
113. İdari Para Cezalarına İtiraz Edilebilirini? 143
114. İdari Para Cezası Uygulanan Yabancılar İçişleri Bakanlığına
Bildirilirini? 143
115. Süresinde Ödenmeyen İdari Para Cezaları Ne Şekilde Takip
Edilir? 144
116. Yabancılar Ülkemizde Gayrimenkul Edinebilirlermi? 144


117. Çalışma İzin Başvurusu Ne Şekilde Yapılır? 146
118. İşyeri Değişikliği Halinde Çalışma İzin Başvurusu Ne
Şekilde Yapılır? 147
119. Çalışma İzin Başvurusunda Belge Eksikliği Halinde
Yapılacak İşlem Nedir? 147
120. Çalışma İzin Başvurusunda Yabancı Personel Başvuru
Formu Ne Şekilde Doldurulur? 147
121. Çalışma İzin Başvurusunda İstenebilecek Ek Belgeler
Nelerdir? *.\\\′. 148
122. Çalışma İzin Başvurusunda İstenen Evrak Ne Şekilde Teslim
Edilir? 148
123. Çalışma İzin Süresi Uzatımı Başvurusu Ne Şekilde Yapılır? 148
124. Türk Vatandaşı İle Evli Olan Yabancı İçin Hangi Belgeler
İstenir? 149
125. Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Çalışacak
Yabancılar İçin İstenecek Belgeler Nelerdir? 149
126. Eğitim Sektöründe Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek
Belgeler Nelerdir? 151
127. Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek
Belgeler Nelerdir? 152
128. Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek
Belgeler Nelerdir? 153
129. Çalışma İzini Bulunan Yabancı Adres Değişikliği Halinde
Ne Şekilde Bilgi Verecektir? 154
130. Çalışma İzini Verilmesi Halinde Yabancı Harç
Odeyecekmidir? 154
131. Çalışma İzini Başvurusunda Önem Arz Eden Diğer
Hususlar Nelerdir? 155
132. Yabancı Uyruklu Çalışan Hangi Durumda Sigortalı
Sayılmaz? 155
133. Yabana Uyruklu Çalışan Hangi Durumda Sigortalı Sayılır? 156
134. Yabancı Uyruklu Çalışandan İşsizlik Sigortası Primi
Kesilirmi? 156
135. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler
Hangileridir? 156
136. Çalışma İzni Bulunan veya Çalışma İzninden Muaf Tutulan
Bağımsız Çalışan Yabancılar Bağ-Kur\\\′lu Olacakmı? 156
137. Yabancı Uyruklu Çalışanlara İhbar-Kıdem Tazminatı
Ödenirmi? 157
138. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Kaptanlık-Dalgıçlık
Yapabilirmi? 157
139. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Hava Yolu İle Taşımacılık
Yapabilirmi? 157
140. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Gümrük Müşavirliği
Yapabilirmi? 157
141. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Doktorluk Yapabilirmi? 157
142. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Eczacılık Yapabilirmi? 157
143. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Veterinerlik Yapabilirmi? 158
144. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Hakimlik ve Savcılık
Yapabilirmi? 158
145. Yabana Uyruklu Kişi Ülkemizde Avukatlık Yapabilirmi? 158
146. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Noterlik Yapabilirmi? 158
147. Yabancı Çalışma İzinlerinin Değerlendirilmesinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Dikkate Alınan Kriterler
Nelerdir? 158
148. Yabancı Personel Çalışma İzin Başvurusunda ibrazı Zorunlu
Belgeler Nelerdir? 159
149. Yabancı Personel Çalışma İzin Tüllerine Göre İstenilen
Diğer Belgeler Nelerdir? 161
150. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Gereğince Uygulanacak İdari Para Ceza Miktarı Nedir? 162

D- İLGİLİ KANUNLAR 165

1. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 165
2. Avukatlık Kanunu 174
3. Bankacılık Kanunu 175
4. Basın Kanunu 179
5. Belediye Kanunu 180
6. Dernekler Kanunu 181


7. Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu
Hakkında Kanun 182
8. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun 183
9. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 184
10. Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun 187
11. Endüstri Bölgeleri Kanunu 189
12. Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun 193
13. Gümrük Kanunu \\\". 196
14. Hakimler Ve Savcılar Kanunu 199
15. Hemşirelik Kanunu 201
16. Hususi Hastaneler Kanunu 202
17. İskan Kanunu 203
18. Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun 212
19. Kooperatifler Kanunu 213
20. Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun 215
21. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 222
22. Noterlik Kanunu 224
23. Nüfus Hizmetleri Kanunu 226
24. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 228
25. Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 230
26. Pasaport Kanunu 239
27. Petrol Kanunu 253
28. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 255
29. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 258
30. Sendikalar Kanunu 259
31. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 261
32. Serbest Bölgeler Kanunu 262
33. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 266
34. Sigortacılık Kanunu 267
35. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 270


E

36. Tapu Kanunu 271
37. Tebligat Kanunu 273
38. Turizmi Teşvik Kanunu 275
39. Türk Medenî Kanunu 283
40. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 284
41. Türk Sivil Havacılık Kanunu 286
42. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun 287
43. Türkiye İstatistik Kanunu 288
44. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar
Kanunu 289
45. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret
Hakkında Kanun 292
46. Türk Soylu Yabancıların Türkiye\\\′de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 294
47. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu 296
48. Türk Vatandaşlığı Kanunu 299
49. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması
Hakkında Kanun 311
50. Yabancıların Türkiye\\\′de İkamet ve Seyahatleri Hakkında
Kanun 314
51. Yüksek Öğretim Kanunu 319
İLGİLİ YÖNETMELİKLER 323
1. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel
İstihdamı Hakkında Yönetmelik 323
2. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 329
3. Evlendirme Yönetmeliği 334
4. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği 340
5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 344
6. Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği 347
7. Özel Hastaneler Yönetmeliği 348

XXIII
8. Rekabet Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 349
9. Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği 350
10. Türkiye\\\′de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Yönetmelik 351
11. Türk Soylu Yabancıların Türkiye\\\′de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum,
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair
Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik 355
12. Türkiye\\\′de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının
Tutulması Hakkında Yönetmelik 360


F- İLGİLİ GENELGELER 367

1. Yabancıların Çalışma İzinleri, Çalışma Vizeleri ve İkamet
Tezkereleri 369
2. Vize Süresi Uygulaması ve İkamet Tezkeresi Müracaat
Süresi 389
3. 155 Nolu Genelgenin \\\"N\\\" Maddesinin 5. Fıkrası 399
4. Yabancıların Yurtdışına Çıkarılmalarıyla İlgili Düzenleme 401
5. Yabana Uyruklu Kişilerin Parmak İzlerinin Alınması ve
Karşılaştırılması 403
6. Yabancıların İkamet İzinleri 406


G- VİZE UYGULAMASI 411

1. Türkiye\\\′ye Vize Uygulayan Ülkeler 411
2. Türkiye\\\′ye Vize Uygulamayan Ülkeler 413
3. Türkiye\\\′nin Vize Uyguladığı Ülkeler 415
4. Türkiye\\\′nin Vize Uygulamadığı Ülkeler 416
5. Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vize Rejimi Tablosu 418
6. Türkiye\\\′nin Yabancı Ülkelere Uyguladığı Vize Rejimi
Tablosu 422
7. Türkiye\\\′nin Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize
Rejimi Devamlı Talimatı 427