Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

Türkiye'de İdari Yargı TarihiSayfa Sayısı
:  
271
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-6194-26-3

37,80 TL ( KDV Dahil )Çalışmanın amacı, idari yargı tarihinin iskeletini ortaya koyabilmektir. Bunun için, tarihsel olgulara dayanan ve erişilebilecek tarihsel olguların oturtulabileceği bir evrim kurgusu önerilmiştir. (Giriş'ten).


İçindekiler


Giriş


Birinci bölüm: İdarenin Yargısal Denetimi ve İdari Yargı Kavramları


·      I.İdarenin Yargısal Denetiminde Modern Algı


·      II.Fransız İdari Yargı Sisteminin Doğuşu


·      A.Vilayet Meclisleri (conseils de prefecture),  B. Fransız Devlet Şurası: Conseil d’État, C. İptal Davasının (recours pour excès de pouvoir) Doğuşu


İkinci bölüm: Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri


·      I.Klasik Osmanlı Sisteminde Şikayet Yolu (Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzarlar) ve Adâletnâmeler


·      II.Modern İdarenin Oluşması


·      III.Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri


·      A.Temsili Taşra Meclisleri: Muhassıllık Meclislerinden Eyalet Meclislerine, B. Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Eyalet Meclislerinden İdare Meclislerine


Üçüncü Bölüm: Merkezdeki Danışma ve Denetim: Divanı Hümâyun'dan Meclislere, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'den Şûra-yı Devlet'e


·      I.Merkezdeki Meclisler


·      A.Divan-ı Hümayûn’dan Meclislere, B.Kurumsal Denetim: Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838), Tanzimât-ı Hayriye’nin Mâmî-i Hâkikisi


·      1-Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Meclis-i Âli-i Tanzimat (1854)


·      2.Adli İşler – İdari İşler Birliği: Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (1861)


II.Şûra-yı Devlet (1868)


·      A.Tefrik-i Mesalih Usûlü (Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin Bölünmesi), B.Şûra-yı Devlet’in Kurulması, C.Şûra-yı Devlet’in Örgütlenmesi ve Görevleri İdari Yargı Tarihinde Ne Anlatıyor?


·      1.Özgün Düzenlemeler


·      2.“Hükümet İle Eşhas Beyninde Olan Deaviyi Rüyet Etmek.”


·      3.Çok Sayıda Değişiklik, Denetimde Süreklilik


·      4.“Devair-i İdarece Kavanin ve Nizamat Ahkâmına Muhalif Vukuuna Muttalî Olacağı İcraat ve Muamelât .”


·      5.“Ol babda emr ü fermân hazret-i men lehül-emrindendir .”


Dördüncü Bölüm: Cumhuriyet Döneminde İdari Yargının Kurulması


·      I.Kurumsal ve Kuramsal Miras


·      A.Osmanlı İdare Hukukçularının İdari Yargı ve Şûra-yı Devlet Algısı, B.Cumhuriyet İdare Hukukçularının Şûra-yı Devlet Değerlendirmeleri: Tarihsel Miras Tezi v. Kopuş Tezi


·      II.Cumhuriyetin Vazgeçemediği Kurumlar: İdare Meclisleri ve Şûrayı Devlet


·      A.İdare Meclislerinin Sürekliliği, B.Şûrayı Devlet’in İşlevselliği: Meclis Hükümeti’nin Şûrayı Devlet Kurma Israrı ve TBMM’nin Karşı Çıkışı, C.“Meşruti ve Cumhuri Her Devlette Cari Usûller”den Biri Olarak Şûrayı Devlet’in  Anayasasında Yer Alması, D.“Şûrayı Devlet’in İadeten Teşkili”