Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (43)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Türkiye - Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu -III Ceza Hukuku

Türkiye - Polonya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu -III Ceza HukukuSayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4592-3

49,90 TL

 

Bu kitapta, esas itibariyle güvenlik ve özgürlük denklemi hukuk çerçevesinde ele alınmıştır. Hem Türkiye hem Polonya

mevzuat ve uygulaması açısından güvenlik ve özgürlüğün dengeli ve hukuk devleti ilkesine uygun bir biçimde inşası için

gerekli olan değerlendirmeler ve önerilere yer verilmiştir. Bu yapılırken, bir taraftan yeni kanun ve tasarılar diğer taraftan ise

organize suçluluk ve organize örgütlerin işlediği ağırlığı ağır şiddette suçlulukla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar dikkate

alınmıştır. Her iki ülkenin hukukçuları maddi ceza hukuku, ceza özel hukuku ve ceza muhakemesi hukuku açısından yeni

düzenlemeleri ve bunların yargı uygulamasında yaratacağı etkilerini karşılıklı olarak ele almış, değerlendirilmişlerdir. Bu

bağlamda; toplantı ve gösteri yapma hakkı, örgütlenme hakkı, düşünce özgürlüğü ve suçluluk arasındaki bağlantı

değerlendirilmiştir. Mevcut yeni ve tasarı halindeki normlar hukuk devleti ilkesi ekseninde ele alınırken, bir taraftan özgürlük,

güvenlik ve temel hakların korunması diğer taraftan ise organize suçlulukla mücadelede hukuk devletinin hukuksal araçlarla

güçlendirilmesi yönündeki görüş ve yaklaşımlara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun'un Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
    Die Korruption und organisierte Kriminalität in Polen – Herausforderungen für den Staat und für die Gesellschaft,

Prof. Dr. Emil W. PŁYWACZEWSKI
    Ausgewählte Probleme des Terrorismus im polnischen Strafrecht, Prof. Dr. iur. Ewa M. GUZIK–MAKARUK – Prof.

Dr. iur. Wojciech FILIPKOWSKI
    Das neue polnische Strafprozessrecht nach der Reform vom 1. Juli 2015, Dr. Ewa KOWALEWSKA–BORYS
    Die vorläufige Festnahme nach der türkischen Strafprozessordnung, Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
    Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı Bağlamında Yüz Kapama Yasağı – Özgürlük
    Güvenlik Kıskacında Barışçıl Gösteri Yapma Hakkı Üzerine Bir Deneme– Dr. jur. R. Barış ATLADI
    Die Regeln und Prinzipien der Vereinigungsfreiheit in Polen, Mgr. Emilia Magdalena TRUSKOLASKA