Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (41)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Yabancılar Hukukunda Yabancıların Çalışma İzni

Türk Yabancılar Hukukunda Yabancıların Çalışma İzniSayfa Sayısı
:  
135
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-576-1

27,00 TL

Çalışma izni kavramı geçtiğimiz yüzyıl itibariyle dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanmıştır. Buna ilişkin gerekli yasal düzenlemeler de peşi sıra gelmiştir. Bilhassa gelişmiş ülkelere gerek beyin göçü gerekse işçi göçü adı altında gelen yabancılara ilişkin birtakım yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Ülkemiz açısından ise özellikle son 10 yıl içerisinde yabancılar hukuku açısından gerek teorik gerekse pratik olarak çok büyük adımlar atılmıştır. Yaklaşık 20 sene öncesine kadar ülkemizde "göç" kavramı çok irdelenen bir kavram olmasa da günümüzde ülke politikalarımızda ilk sıraları almaya başlamıştır. Bu kapsamda Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu kanunu mülga ederek en son yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu, Türk hukukunda yabancıların çalışma iznine ilişkin son kanun güncellemeleri arasında yer almaktadır. Uluslararası İşgücü Kanunu, bir önceki kanunda ortaya çıkan teorik problemleri çözüme kavuşturmak adına atılmış hukuki bir adımdır. Atılan bu adımın çalışma izniyle ilgili pratikteki bir takım problemleri de çözüme kavuşturması gerektiği yadsınamaz bir gerçek ve ihtiyaçtır.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR.........................................................................................................VII
İÇİNDEKİLER .................................................................................................... IX
KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................................XIII
GİRİŞ.........................................................................................................................1
Birinci Bölüm
YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI VE
HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1. Türk Hukuku Açısından Yabancıların Çalışma Hakkı..........................7
1.1.1. Genel Olarak..........................................................................................7
1.1.2. Yabancı Kimdir...................................................................................10
1.1.3. Yabancıların Çalışma Hakkı, İçeriği ve Hukuki Niteliği..........19
1.1.4. Yabancıların Çalışmalarının Yasaklı Olduğu Meslekler
ve Görevler .............................................................................................. 23
1.1.4.1. Doktorluk, Dişçilik, Hastabakıcılık ve Eczacılık.............. 24
1.1.4.2. Veterinerlik................................................................................ 24
1.1.4.3. Avukatlık.................................................................................... 25
1.1.4.4. Noterlik....................................................................................... 25X
1.1.4.5. Diğer Yasaklı Meslekler .......................................................... 25
1.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları Açısından Yabancıların
Çalışma Hakkı...............................................................................................27
1.2.1. Genel Olarak .......................................................................................27
1.2.2. İki Taraflı Sözleşmeler......................................................................27
1.2.3. Çok Taraflı Sözleşmeler .................................................................. 28
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKU AÇISINDAN
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
2.1. Genel Olarak ..................................................................................................35
2.2. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
(Mülga)........................................................................................................... 38
2.2.1. Kanunun Amacı, Hazırlanış Süreci ve Kapsamı ........................39
2.2.2. Çalışma İzni Türleri..........................................................................42
2.2.2.1. Süreli Çalışma İzni...................................................................42
2.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni................................................................43
2.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni ........................................................... 4 4
2.2.2.4. İstisnai Çalışma İzni............................................................... 4 4
2.2.3. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması, Uzatılması,
Belgeler ve Harçlar ................................................................................ 49
2.2.3.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden Yapılması ....... 49
2.2.3.2. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtdışından Yapılması .....51
2.2.3.3. Çalışma İzninin Uzatılması, Sunulacak Belgeler ve
Harçlar ................................................................................................52
2.2.4. Çalışma İzni Süreçleri.......................................................................55
2.2.4.1. İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.........................................55
2.2.4.2. Sonuçlanması ........................................................................... 56
2.2.4.3. Sınırlandırılması.......................................................................57
2.2.4.4. İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi........................................57XI
2.2.4.5. İtiraz ve Yargı Yolu....................................................................57
2.2.4.6. Bildirimler, Denetlemeler ve Cezalar ..................................59
2.2.5. Çalışma İzninden Muafiyet ............................................................62
2.3. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu................................................. 63
2.3.1. Kanunun Amacı, Hazırlanış Süreci ve Kapsamı.........................65
2.3.2. Çalışma İzni Türleri..........................................................................67
2.3.2.1. Süreli Çalışma İzni.................................................................. 68
2.3.2.2. Süresiz Çalışma İzni ................................................................70
2.3.2.3. Bağımsız Çalışma İzni ........................................................... 72
2.3.3. Bazı Yabancılar için Düzenlenen Başvuru Farklılıkları ...........73
2.3.3.1. Çalışma İzninin İstisnai Olarak Verilebileceği
Yabancılar ...........................................................................................73
2.3.3.2. Uluslararası Koruma Kapsamında Olan Yabancılar........76
2.3.3.3. Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar ............................81
2.3.3.4. Yabancı Öğrenciler.................................................................. 82
2.3.3.5. Yabancı Mühendis ve Mimarlar........................................... 84
2.3.4. Çalışma İzninin Mahiyeti................................................................85
2.3.5. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması, Uzatılması,
Belgeler ve Harçlar ................................................................................ 86
2.3.5.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden veya
Yurtdışından yapılması .................................................................. 86
2.3.5.2. Çalışma İzninin Uzatılması, Sunulacak Belgeler ve
Harçlar ............................................................................................... 87
2.3.6. Çalışma İzni Süreçleri ..................................................................... 88
2.3.6.1. İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ....................................... 88
2.3.6.2. Sonuçlanması ........................................................................... 90
2.3.6.3. Sınırlandırılması...................................................................... 90
2.3.6.4. İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi........................................91
2.3.6.5. İtiraz ve Yargı Yolu....................................................................93
2.3.6.6. Bildirimler, Denetlemeler ve Cezalar ................................. 94
2.3.7. Çalışma İzni Muafiyeti .................................................................... 97XII
2.3.8. DYYK Bağlamında UİK’in Uygulanabilirliği Sorunu........... 100
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
KAPSAMINDA GETİRİLEN YENİ HUKUKİ
KAVRAMLAR VE MÜESSESELER
3.1. Uluslararası İşgücü Politikası.................................................................. 103
3.2. Ön İzin Şartı................................................................................................ 105
3.3. Turkuaz Kart ............................................................................................... 107
3.4. Sınırötesi Hizmet Sunucusu.....................................................................118
3.5. Yetkili Aracı Kurum .................................................................................. 121
SONUÇ................................................................................................................ 123
KAYNAKÇA ...................................................................................................... 131