Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (48)      Temmuz (109)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi SistemiSayfa Sayısı
:  
424
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-825-2

37,80 TLBİRİNCİ ANA BÖLÜM


GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER


BİRİNCİ ALT BÖLÜM


GELİR VERGİSİ


1. GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE 


AÇIKLAMALAR


I. GELİR KAVRAMI


II. VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ


III. GELİR VERGİSİNİN KONUSU


IV. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ


2. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: TİCARİ KAZANÇLAR


I. TİCARİ KAZANCIN TANIMI


II. TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ


III. TİCARİ KAZANÇLARDA TEVKİFAT


3. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ZİRAİ KAZANÇLAR


I. ZİRAİ KAZANCIN TANIMI VE NİTELİĞİ


II. ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ


III. ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI


4. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI


I. SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI


II. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİT ŞEKİLLERİ


III. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TEVKİFAT


5. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ÜCRETLER


I. ÜCRETİN TANIMI VE NİTELİĞİ


II. ÜCRETİN TESPİT ŞEKİLLERİ


III. ÜCRETLERDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR


IV. ÜCRETLERDE VERGİ TEVKİFATI


6. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI


I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ


II. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİT ŞEKİLLERİ


III. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT1


7. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: MENKUL SERMAYE İRATLARI


I. MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ


II. MENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ


III. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR


IV. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİ TEVKİFATI


8. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR


I. DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NİTELİĞİ.


II. GELİRE GİREN DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR


9. GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI 


VE ÖDENMESİ


I. YILLIK BEYANNAME


II. MÜNFERİT BEYANNAME


III. GEÇİCİ VERGİ


IV. MUHTASAR EYANNAME


İKİNCİ ALT BÖLÜM


KURUMLAR VERGİSİ


1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN 


OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET


I. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU


II. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY


III. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ


IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET


2. KURUMLAR VERGİSİDE MATRAHIN TESPİTİ


I. KAZANÇ TESPİTİNDEKİ USUL


II. VERGİLENDİRMEDE HESAP DÖNEMİ


III. KURUM KAZANCININ TESPİTİ


3. VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE 


KAZANÇLAR (İSTİSNALAR)


I. MUAFİYETLER


II. İSTİSNALAR


4. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI, TARHI, 


VE ÖDENMESİ


I. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ


II. ÖZEL BEYANNAME


III. KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ


IV. KURUMLAR VERGİSİ MUHTASAR BEYANNAMESİ


5. TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME, 


BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALLERİNDE 


MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI


I. TASFİYE VE TASFİYE HALİNDE VERGİLENDİRME


II. BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME


III. DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME


IV. TÜR DEĞİŞTİRME VE TÜR DEĞİŞTİRME HALİNDE VERGİLENDİRME


V. BÖLÜNME VE BÖLÜNME HALİNDE VERGİLENDİRME


VI. HİSSE DEĞİŞİMİ VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALİNDE VERGİLENDİRME


İKİNCİ ANA BÖLÜM


HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER


BİRİNCİ ALT BÖLÜM


KATMA DEĞER VERGİSİ


1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY


I. GENEL AÇIKLAMALAR


II. VERGİNİN KONUSU


III. VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU


IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


2. MATRAH, ORAN VE İNDİRİM


I. MATRAH


II. ORAN


III. KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM


3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ


SORUMLULUĞU VE TEVKİFAT


I. GENEL OLARAK TEVKİFAT


II. TEVKİFAT GEREKTİREN HALLER


4. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE 


İSTİSNALAR


I. GENEL AÇIKLAMA


II. MUAFİYETLER


III. İSTİSNALAR


5. VERGİLENDİRME USULU, BEYAN, TARH VE ÖDEME


I. GERÇEK USUL


II. VERGİNİN BEYANI


III. VERGİNİN TARHI


IV. VERGİNİN ÖDENMESİ


İKİNCİ ALT BÖLÜM


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


III. VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU


IV. VERGİDEN MUAFLIK VE İSTİSNALAR


V. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI


VI. BEYAN SÜRELERİ


VII. VERGİNİN TARHI


VIII. VERGİNİN ÖDENMESİ


IX. VERGİ İNDİRİMİ


X. TECİL - TERKİN UYGULAMASI


ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM 


ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİNİN MÜKELLEFİ


III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


IV. MATRAH


V. VERGİNİN ORANI


VI. BEYAN, TARH VE ÖDEME


DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM


BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİNİN MÜKELLEFİ


III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR


V. VERGİNİN MATRAHI


VI. VERGİNİN ORANI


VII. VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ


BEŞİNCİ ALT BÖLÜM


ŞANS OYUNLARI VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİNİN MÜKELLEFİ


III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


IV. MATRAH


V. ORAN


VI. BEYAN, TARH VE ÖDEME


ALTINCI ALT BÖLÜM


GÜMRÜK VERGİSİ


GENEL AÇIKLAMA


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİNİN MÜKELLEFİ


III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR


V. MATRAH


VI. ORAN VE TARİFE


VII. TARH


VIII. TEBLİĞ VE TAHAKKUK


IX. VERGİYE İLŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI


X. ÖDEME


XI. VERGİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRMA


YEDİNCİ ALT BÖLÜM


DAMGA VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. MÜKELLEF


III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


IV. İSTİSNALAR


V. MATRAH


VI. ORAN


VII. ÖDENMESİ


SEKİZİNCİ ALT BÖLÜM


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNCA ALINAN VERGİLER


I. İLAN VE REKLAM VERGİSİ


II. EĞLENCE VERGİSİ


III. HABERLEŞME VERGİSİ


IV. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ


V. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ


VI. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ


ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM 


SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER


BİRİNCİ ALT BÖLÜM 


EMLAK VERGİSİ


GENEL BİLGİLER


I. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY


MUAFLIK VE İSTİSNALAR


II. EMLAKLERİN BİLDİRİMİ, MATRAHI, VERGİNİN ORANI, TARHI, 


TAHAKKUK VE ÖDENMESİ


III. VERGİNİN TECİLİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUK


İKİNCİ ALT BÖLÜM 


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


III. VERGİNİN MÜKELLEFİ


IV. MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ


V. MUAFLIK VE İSTİSNALAR


VI. VERGİNİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI


VII. TARİFELERDE VE ARAÇTA YIL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI


VIII. VERGİNİN TARHI VE TAHAKKUKU


IX. VERGİNİN ÖDENMESİ


X. VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ


GENEL AÇIKLAMA


I. VERGİNİN KONUSU


II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY


III. VERGİNİN MÜKELLEFİ


IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR


V. VERGİNİN MATRAHININ BULUNMASI


VI. MATRAHIN BEYAN SÜRESİ


VII. VERGİNİN ORANI, TARH VE TAHAKKUKU


VIII. VERGİNİN ÖDENMESİ


IX. VERGİ SORUMLULUĞU, TEVKİFAT VE İHTİYATİ TEDBİRLER