Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (55)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirkette Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirkette Pay Sahibinin Kâr Payı HakkıSayfa Sayısı
:  
309
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7909-48-0

5,0 / 5 Derecelendirme (1 Oylama)
70,00 TL

  Bu çalışma ile pay sahibinin temel kar payı hakkının hukuki niteliği ve yedek akçeler ile ilişkisini teorik olarak tartışmaya açmak; bu sırada uygulamaya da bir ölçüde ışık tutmak amaçlanmıştır. Bunun için 6102 sayılı TTK'da düzenlenen pay sahibinin temel kar payı hakkı ve ikinci kar payı hakkı ile geçmiş yıllarda biriken ve tasarruf edilebilir fonlar üzerindeki kar payı hakkı incelenmiştir. Devamında pay sahibinin kar payı hakkının, şirketin ayırması zorunlu olan kanuni ve esas sözleşmesel yedek akçeler ile şirket iradesiyle ayrılabilecek diğer ihtiyari yedek akçelerle arasındaki ilişki detaylı biçimde ele alınmıştır.

İÇİNDEKİLER
 

GİRİŞ 
I. Konunun Takdimi 
II. Konunun Sınırlandırılması
BİRİNCİ BÖLÜM 
ŞİRKETLER HUKUKUNDA KAR PAYI HAKKI 
§ 1. ŞİRKETLER HUKUKUNDA KAR PAYI HAKKI 
I. Genel Olarak 
II. Şahıs şirketlerinde 
A. Adi Şirkette 
B. Kollektif Şirkette 
C. Adi Komandit Şirkette 
III. Sermaye Şirketlerinde 
A. Limited Şirkette 
B. Anonim Şirkette 
IV. Anonim Şirketlerde Kar Payının Tarihsel Gelişimi 
A. 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret 
B. 1926 tarihli 856 sayılı Ticaret Kanunu 
C. 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
D. 1981 tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
E. 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
F. 2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
G. Mukayeseli Hukuk
İKİNCİ BÖLÜM 
ANONİM ŞİRKETTE PAY SAHİBİNİN KAR PAYI HAKKI 
§ 2. KAR VE KAR PAYI HAKKI KAVRAMI 
I. Kar Kavramı 
A. Dönem Karı (Ticari Kar) 
B. Net Dönem Karı 
C. Dağıtılabilir Kar 
II. Kar Payı Hakkı Kavramı 
A. Tanımı 
B. Çeşitleri 
§ 3. KAR PAYI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
I. Genel Olarak 
A. Bireysel Hak Niteliği 
B. Mali Hak Niteliği 
C. Şarta Bağlı Alacak Hakkı Niteliği 
II. Kar Payı Hakkının Vazgeçilmez ve Müktesep Hak Nitelikleri 
A. Vazgeçilmez Hak Niteliği 
B. Müktesep Hak Niteliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KÂR PAYININ TESPİTİ, DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELERİN İLİŞKİSİ 
§ 4. ANONİM ŞİRKETTE YEDEK AKÇE KAVRAMI 
I. Yedek Akçe Kavramı 
A. Genel Olarak 
B. Tanımı ve Fonksiyonları 
C. Sınıflandırılması ve Kullanılması 
II. Pay Sahibinin Kar Payı Hakkı ile Yedek Akçeler Arasındaki İlişki 
§ 5. KAR PAYININ TESPİTİ VE DAĞITILMASI 
I. Pay Sahibinin Kar Payının Tespiti 
A. Genel Olarak 
B. İlgili Hesap Dönemine Ait Bilançoda Net Dönem Karı Olması Halinde Karın Tespiti 
C. İlgili Hesap Dönemine Ait Bilançoda Net Dönem Karı Olmaması Halinde Karın Tespiti 
II. Pay Sahibinin Kar Payının Dağıtılabilme Şartları 
A. Genel olarak 
B. Şartları 
§ 6. KAR PAYININ ÖDENMESİ 
I. Ödenme Biçimi ve Zamanı 
A. Genel Olarak 
B. Temel Kar Payının Ödenme Biçimi ve Zamanı 
C. İkinci Temettünün Ödenme Biçimi ve Zamanı 
II. Talep Zamanaşımı ve Süresinde Talep Edilmeyen Kar Payının Akıbeti 
A. Genel Olarak 
B. Süresinde talep edilmeyen kar payı 
C. Talep zamanaşımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KAR PAYI HAKKININ KISITLANMASI VEYA ORTADAN KALDIRILMASI İLE KAR PAYI HAKININ İHLALİ VE BUNA KARŞI KORUNMA YOLLARI 
§ 7. PAY SAHİBİNİN KAR PAYI HAKKININ KISITLANMASI VEYA ORTADAN KALDIRILMASI 
I. Genel Olarak 
II. Kanun ile Kısıtlanması veya Kaldırılması 
A. 6102 sayılı TTK 
B. Mevzuatlardaki Düzenlemeler 
III. Esas Sözleşme ile Kısıtlanması veya Kaldırılması 
A. Temel Kar Payı Bakımından 
B. İkinci Temettü Bakımından 
IV. Genel Kurul Kararı ile Kısıtlanması veya Kaldırılması 
A. Genel Olarak 
B. Temel Kar Payı Hakkı Bakımından 
C. İkinci Temettü Bakımından 
V. Yönetim Kurulu Kararıyla Kısıtlanması veya Ortadan Kaldırılması 
A. Kayıtlı Sermaye Sistemi 
B. Esas Sermaye Sistemi 
§ 8. PAY SAHİBİNİN KAR PAYI HAKKININ İHLALİ VE BUNA KARŞI KORUNMA YOLLARI 
I. Genel Olarak 
II. Yokluk ve Butlanın Tespiti Davası 
A. Temel Kar Payı 
B. İkinci Temettü 
III. İptal Davası 
A. Kanuna Aykırılık 
B. Esas Sözleşmeye Aykırılık 
C. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 
IV. Alacağın Tespiti ve İfa Davası 
A. Temel Kar Payı 
B. İkinci Temettü 
V. Haklı Sebeple Fesih Davası 
A. Temel Kar Payı 
B. İkinci Temettü 
VI. Sorumluluk Davası 
SONUÇ