Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması

Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin KorunmasıSayfa Sayısı
:  
190
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7909-91-6

30,00 TL


Sosyal hayatta olduğu gibi çalışma hayatında da kadın, erkekten ayrı bir konuma ve kalıba sokulmak istenmektedir. Kadına atfedilen annelik vasfı, her şeyin önüne geçerek, diğer alanlarda kadının varlığını ispat etme zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle çalışmamda çalışma hayatındaki kadının geçmişten günümüze rolüne, kadın-erkek eşitliğinin gelişimine, ulusal ve uluslararası kaynaklara bu eşitliğin ne şekilde yansıdığına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


KADININ ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİ ve KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU KAVRAMLAR 


I. Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri 


A. Genel Olarak


B. Dünyada Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri


C. Türkiye'de Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri


II. Kadın İşçileri Koruyucu Kavramlar


A. Eşitlik İlkesi


B. AYRIMCILIK YASAĞI


C. Taciz


İKİNCİ BÖLÜM 


KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 


I. BM Belgeleri


A. Genel Olarak


B. BM Sözleşmesi


C. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi


D. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi


E. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi


F. Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)


G. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu


II. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Belgeleri 


A. Genel Olarak


B. Erkek ve Kadın İşçilerin Eşit Değerde İş İçin Eşit Ücretlendirilmesine İlişkin 100 sayılı Sözleşme


C. Çalışma (İş) ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 sayılı Sözleşme 


D. Hizmet İlişkisine Son Verilmesine İlişkin 158 sayılı Sözleşme


E. Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 sayılı Sözleşme


F. Ailevi Sorumlulukları Bulunan Çalışanlara İlişkin 156 sayılı Sözleşme


G. Ev İşçilerine İlişkin 189 sayılı Sözleşme


H. Analığın Korunmasına İlişkin 183 sayılı Sözleşme


III. Avrupa Konseyi Belgeleri


A. Genel Olarak


B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi


C. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı IV. AB Müktesebatı


A. AB Kurucu Sözleşmeleri


B. AB Direktifleri


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


TÜRK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA KADIN İŞÇİLERİ KORUYUCU DÜZENLEMELER 


I. Türk İş Hukukunda Kadın İşçileri Koruyucu Düzenlemeler


A. İş Kanunu Haricindeki Düzenlemeler


B. İş Kanunu Düzenlemeleri


II. Düzenlemelere Aykırılığın Cezai ve Hukuki Yaptırımları


A. İdari ve Cezai Yaptırımlar


B. Hukuki Yaptırımlar


C. İspat


SONUÇ